Verslag: Startbijeenkomst derde groep deelnemers aan Waardigheid en trots

Op dinsdag 22 september kwam de derde groep deelnemers aan het programma Waardigheid en trots voor het eerst bijeen. Het is een enthousiaste groep met grote en kleinere organisaties in Noord-Holland en Zuid-Holland, met bestuurders en projectleiders en met een gemeenschappelijk thema: versterking van de relatie cliënt – mantelzorgers – professionals.

Doel van de bijeenkomst was kennismaken met elkaar, met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met de afzonderlijke plannen en trajecten (in de vorm van een pitch), en het maken van afspraken over hoe het traject er de komende 2 jaar uit zal zien.

Rijkdom aan kennis

We startten met een welkomstwoord van Annemieke van Ede, begeleider van deze groep (straks samen met een collega-coördinator). Daarna gingen de groep in gesprek met Manon Jansen, programmamanager hervorming langdurige zorg bij het ministerie van VWS. We bespraken de betrokkenheid van Manon bij de verpleeghuissector en de verwachtingen vanuit het ministerie over het programma Waardigheid en trots. Welke effecten willen we bereiken en hoe merken de cliënt en de professional dat straks? Hoe gaan we de opgedane ervaringen breed verspreiden en hoe trekken we met elkaar op om de gewenste beweging op gang te brengen en te houden?

We constateerden dat in de sector, binnen de deelnemende organisatie en binnen het programma In voor zorg! een rijkdom aan kennis, ervaring en methoden aanwezig is, waar we goed gebruik van kunnen en gaan maken.

Pitches

Daarna was het de beurt aan de vertegenwoordigers van de instellingen. Elke organisatie kreeg de kans om in maximaal 5 minuten een pitch te doen. Deze groep bestaat uit 13 organisaties:

Een aantal verhalen en ambities worden hieronder uitgelicht. De projecten van alle organisaties zullen op korte termijn op deze website gepresenteerd worden. Elke organisatie krijgt een eigen deelnemerspagina waar het plan, de uitkomsten en observaties en inzichten worden gedeeld.

  • Argos Zorggroep presenteerde het plan ‘Montessori’ voor 5 locaties, waarin een Australische methodiek voor familieleden van cliënten met dementie centraal staat. Doel is de relatie met de familie van een dementerende cliënt te behouden of liever nog te verbeteren. Mooi in dit verhaal is de focus op het trainen en begeleiden van de familie (en niet alleen de professionals).
  • CuraMare heeft twee projecten toegelicht: Zorg zonder Dwang en Samen Zorgen, gericht op 2 afzonderlijke locaties. Het eerste project richt zich op het creëren van een open woonzorgcomplex voor alle bewoners waarin de binnen en buitenruimten optimaal worden benut. In het tweede traject participeert de zorg in de leefwereld en het sociale netwerk van de cliënt, in plaats van andersom.
  • Stichting Pro Senectute streeft ernaar de vitaliteit van de bewoners, maar ook van de medewerkers, te optimaliseren. Is een paradigmashift mogelijk van defect-georiënteerd handelen naar ontwikkelingsgericht handelen? Pro Senectute wil dit onderzoeken en bewijzen. Ook andere organisaties uit deze groep hebben het thema van bewegen en gezondheid centraal staan.
  • Stichting Hervormd Centrum Pennemes heeft een uitgesproken groene visie en is ervan overtuigd dat duurzaamheid en een gezonde leefomgeving leiden tot een hogere kwaliteit van leven. Deze organisatie heeft daartoe, samen met kennisinstituten en IVN, maar liefst 7 plannen ontwikkeld. Zo willen ze onderzoeken of groene binnenruimten leiden tot een betere kwaliteit van leven voor de PG-doelgroep, zijn ze gestart met ‘bio-walking’ en werken ze aan een plan om op het dak van de organisatie een zorgboerderij te ontwikkelen.
  • Woonzorgcentra Haaglanden wil de relatie tussen cliënt, mantelzorgers en professionals versterken met een cliëntportaal. De belofte wordt gedaan dat communicatie en interactie over het zorgdossier in het cliëntportaal zal leiden tot een hogere mate van participatie en eigen regie van de cliënt.

Wetenschap en samenwerking

Opvallend in deze groep waren de link met de wetenschap en de (beoogde) samenwerkingsconstructies met partijen buiten de zorg. De overtuiging is dat deze partijen een inspirerende bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van de best practises.

Alle presentaties van de 13 deelnemers wekten nieuwsgierigheid. Het gaf een doorkijk in de aanpak en methodieken, het verloop van de trajecten en de resultaten. Dat gaan we dan ook organiseren! In groepsbijeenkomsten met de gehele groep en vertegenwoordigers van VWS en de Taskforce, in kleinere groepjes op subthema en straks via deze en de speciaal daarvoor ontwikkelde community.

Verslag door Annemieke van Ede

Meer weten


Geplaatst op: 2 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 24 mei 2016