Verslag Zorgleefplan van de toekomst – Dialoogtafel Zorgbalans

Op 7 november 2016 vond de bijeenkomst ‘Het Zorgleefplan van de toekomst’ plaats. Na een plenaire sessie schoven de deelnemers aan bij één van de dialoogtafels. Joyce Möllmann – van Toornburg van Zorgbalans nam de aanwezigen mee op de reis die Zorgbalans heeft afgelegd om te komen tot een handelswijze waarop de wensen van de cliënt worden vertaald naar goede zorg.

Het Zorgplan bij Zorgbalans

Het Zorgplan bij Zorgbalans

Zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding uit de presentatie van Zorgbalans, speelt het zorgplan in op de volgende uitgangspunten:

  • De wensen van de cliënt en diens naasten zijn leidend voor de te ontvangen zorg.
  • Het eigenaarschap van het zorgplan ligt bij de cliënt en haar naasten.
  • Het zorgplan overstijgt de verplichte exercitie van het invullen van een formulier. Het is een middel om een voortdurend gesprek tussen zorgprofessional en cliënt te faciliteren ten aanzien van de realisatie van kwaliteit van leven.
  • In het zorgplan komt tot uitdrukking wat de cliënt nodig heeft om waardig te kunnen leven. Hierbij overstijgt het zorgplan enkel de zorgbehoeften.
  • De cliënt en diens naasten heeft de regie over het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan, en wordt hierin ondersteund.

Persoonlijk plan: In één oogopslag

Zorgbalans werkt met een soort van piramide structuur. Met behulp van een voorgestructureerd gespreksformulier wordt kennis gemaakt met de cliënt en samen met de cliënt besproken wat voor hem/haar belangrijk is en wat hij/zij verwacht van de organisatie (top piramide). Op basis van deze kennis wordt, samen met de cliënt  een persoonlijk plan opgesteld (in één oogopslag). Dit wordt vertaald naar het (multidisciplinaire) behandelplan en uitvoeringsplannen (tussenlaag piramide) en naar doen overzichten (bodem piramide).

In een oogopslag formulier van Zorgbalans
Tijdens de discussie was er veel waardering voor de ontwikkeling binnen Zorgbalans. Immers hiermee wordt de cliënt echt centraal gesteld. Het werken met deze opzet vraagt nadrukkelijk ander gedrag van de medewerkers. Door vanaf het begin van de ontwikkeling met medewerkers de visie van Zorgbalans te vertalen naar de nieuwe werkwijze en daarmee het doel steeds weer te duiden is dat nieuwe gedrag langzaam maar zeker ingeslepen. Wel gaven een aantal aanwezigen aan dat het werken met een voorgestructureerd gespreksformulier kan leiden tot een nieuwe afvinklijst. Door training on the job en dit punt continue bespreekbaar te maken, lukt het Zorgbalans om hiervan weg te blijven.

Alle disciplines werken in het systeem. Dit werd door de aanwezigen als een kritische succesfactor gezien, immers, daarbij wordt aan de multidisciplinaire samenwerking verder invulling gegeven.

Meer weten

Geplaatst op: 25 november 2016
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2020