Verslag Zorgleefplan van de toekomst – Dialoogtafel Vivent

Op 7 november 2016 vond de bijeenkomst ‘Het Zorgleefplan van de toekomst’ plaats. Na een plenaire sessie schoven de deelnemers aan bij één van de dialoogtafels. Aan de dialoogtafel van Vivent werd ingegaan op de vraag: Hoe leg je veiligheid, vrijheid en privacy vast bij bewoners met een (BOPZ status) in de thuissituatie?

Vivent Het Andere Wonen

Vivent Het Andere Wonen is een kleinschalig wooninitiatief waarbij de bewoner een woning huurt in een complex. In dit complex wonen meer burgers met een zorgvraag.  De woningen zijn geschakeld en het complex biedt de burgers de mogelijkheid om gebruik te maken van een centrale ruimte. In deze ruimte kan gezamenlijk worden gegeten en kan voorzien worden in dagbestedingsactiviteiten. Financiering geschiedt met een PGB. In het complex is een ondernemerskoppel woonachtig, zij hebben een zorgachtergrond en coördineren het geheel. De burger heeft de mogelijkheid om aanvullende diensten (wasservice, maaltijden, bezoek arts, etc.) in te kopen. Vivent Het Andere Wonen, is voornemens om met behulp van zorgtechnologie vrijheid te organiseren, het grootste deel van de bewoners is bekend met dementiele vraagstukken. Verder zijn er (conform indicatie) ADL vraagstukken.

Vrijheid, veiligheid en privacy

Bewoners hebben vraagstukken die vragen om verslaglegging. Vivent staat voor de uitdaging om een zorgleefplan vorm te geven. Liefst zo eenvoudig mogelijk maar wel overzichtelijk, compleet en betaalbaar. Een zoektocht levert geen passende oplossing. Vraagstuk deze middag is: hoe leg je veiligheid, vrijheid en privacy vast bij bewoners met een (BOPZ status) in de thuissituatie.

Vast staat dat de bewoner centraal staat (niet het systeem). Wie is de bewoner, de mens? Wat is zijn levensverhaal? Hoe ziet zijn netwerk er uit? Wat is zijn dag-/nachtritme? Wat zijn de behoeften met betrekking tot eten & drinken, wat is voor de bewoner vrijheid? Een en ander wordt beknopt weergegeven.

Inhoudelijk moet er worden voldaan aan de zorgvuldigheidseisen (V&VN). Verder is het een weergave met daarin normen verantwoorde zorg, werken vanuit een visie en verslaglegging van de dialoog. Het voorblad dient overzichtelijk en dynamisch te zijn. Een compact overzicht wie de bewoner is in 1 oogopslag is. Verder in het dossier kan de verdieping staan.

Inzetten van Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is geen aparte kop maar is wel snel zichtbaar. Bekeken vanuit dossiervorming leefdomeinen is VBM een gevolg van een leefdomein maar geen domein op zich.

Wat is hiervoor nodig? Goede voorbeelden. Manna heeft een FamilieLeefPlan ontwikkeld en wil van gedachte wisselen met Vivent om hier de goede dingen in te delen. De meerwaarde daarin is dat Vivent het Andere Wonen ook op zoek is naar maximale pariticipatie van het netwerk van de bewoner. Samen vullen we de informatie.

Electronische dossiers als NEDAP, CURA, Unit4 zijn niet geschikt voor Vivent. Zij gaan voor de grote aantallen en bieden zoveel wat niet gebruikt zal worden. Er is behoefte aan een light versie, deze is er niet, voor zover bekend. Zij vullen systemen vanuit afspraken die gemaakt worden om intramuraal vooral de juiste sturingsinformatie te kunnen genereren. Vivent is op zoek naar de uitkomst van de dialoog en wil daarop zijn acties aanpassen. Innovum zou mogelijk verder kunnen helpen en Actiz en BTN zouden mogelijk verder kunnen helpen met betrekking tot het delen van informatie.

Meer weten

 

 


Geplaatst op: 25 november 2016
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019