Verslag Zorgleefplan van de toekomst – Dialoogtafel Careaz

Careaz werkt vanuit de visie “Het naar je zin hebben”, wat ze verder vertalen naar de manier waarop ze de zorg vormgeven. Om het de cliënt naar de zin te maken is het van belang dat Careaz de cliënt goed kent, al voordat deze is opgenomen. Dit betekent dat een verpleegkundige bij de cliënt thuis op gesprek gaat om meer te weten te komen over de cliënt. Hiervoor zetten ze verschillende instrumenten in, zoals een handvat voor een goede dialoog, een leefplezierboom en een ecogram. De verpleegkundige die de intake doet, heet de cliënt ook welkom op de afdeling op de dag van opname, samen met een verzorgende van het team. De kosten van de intake thuis worden betaald uit het WLZ budget.

Compleet beeld van de cliënt

Het lukt goed om een compleet beeld te krijgen van de cliënt. Waar de instelling naar op zoek is zijn manieren om dit complete beeld van de cliënt op een goede manier voort te zetten en verder vorm te geven in de organisatie van de zorg zelf in de instelling.

Een aantal suggesties komen (letterlijk) over tafel:

 • One page profile. Steeds meer organisaties werken met een one-page profile dat in 1 oogopslag de cliënt beschrijft. Wie is het, waar heeft hij/zij geleefd, wat zijn zijn of haar hobby’s, wat vind hij/zij wel of niet leuk. Dit opent zich bij het openen van het ZLP en is er ook aan gekoppeld.
 • Vertaal het beeld door in de manier van werken in de zorg. Werk het beeld van de cliënt uit naar doelen om te realiseren en vertaal die naar zorgactiviteiten op afspraken niveau. Het is zelfs mogelijk dit verder uit te werken naar Euro’s, Uren of punten en zelfs competenties die samenstelling van het team bepalen. Het biedt ook de mogelijkheid de inzet van mantelzorg “te waarderen”. Als voorbeeld worden Archipel en NiKo genoemd die hiermee aan de slag zijn. Deze weg hebben we samengevat als vertaling naar een systeem.
 • Aanvullend werd genoemd dat naast deze systemen ook gebrainstormd wat op gedrag en cultuur zou kunnen gebeuren.
  • Met regelmaat de cliënt vragen, en de medewerker: hoe was je dag, via app zoals PPP
  • Film en foto’s van cliënt thuis maken bij de intake om iedereen te helpen een goed beeld te krijgen van de cliënt.
  • Filmpjes waarin familie vertelt over de cliënt, en de cliënt zelf natuurlijk over zichzelf.
  • Dagelijks starten met lezen van ZLP door de medewerkers.

Opbrengst van de dialoogtafel van Careaz

Waarom kiest de cliënt voor jou?

Aanvullend aan deze discussie werd ook naar het “landschap” van de instelling gekeken, met als belangrijkste vragen:

 • Waarom kiest de cliënt voor jou? Als je dat weet, weet je ook met welke verwachtingen of beelden hij/zij binnenkomt. We gaan in gesprek met de cliënt nadat de keuze al is gemaakt, verliezen we daarmee info?
 • De instellingen die bezig zijn met de vertaling van wensen van cliënten naar wensen en euro’s: dat gaat over een groep cliënten die in staat zijn deze keuzes nog te maken. De wat zwaardere cliënten gaat dit niet voor op. De vraag is of de “lichte” groep die deze keuzes nog maakt, in de toekomst wel bij de gevestigde orde terecht komt, of dat de markt met nieuwe VPT achtig aanbod komt, heel gericht en specifiek op doelgroepen. In hoeverre loont het te investeren in dit pad als je het risico loopt over 5 jaar deze cliënt niet meer te hebben? Een spannende vraag…

Meer weten

Geplaatst op: 25 november 2016
Laatst gewijzigd op: 11 januari 2022