Verslag bijeenkomst Zorgleefplan van de toekomst

Een groot deel van de organisaties binnen Waardigheid en trots is bezig het instrument zorgleefplan zo te verfijnen dat het leidt tot een completer beeld van de cliënt en tegelijk tot minder administratieve lasten, bij cliënten en teams. Ze onderzoeken manieren om familie en cliënten beter te betrekken bij het opstellen en actueel houden ervan en vereenvoudigen  de manier om geleverde zorg te verantwoorden.

Instellingen die werken aan het verbeteren van het zorgleefplan willen een verdiepingsslag maken door ervaringen te delen, over elkaars schutting te kijken en zodoende te versnellen op dit thema.

Dialoogtafels

Op 7 november jl. verzamelden vertegenwoordigers van een divers aantal instellingen zich in een wereldcafé en gingen samen aan de slag voor een zorgleefplan van de toekomst.

In het wereldcafé legden vier organisaties, elk aan een tafel, hun vraagstukken voor aan de deelnemers:

In twee ronden voerden deelnemers discussie, werden reacties en vragen uitgewerkt en becommentarieerd.
De oogst daarvan is neergeslagen in een beknopt verslag per tafel.  Beelden zeggen meer dan tekst alleen; tekenaar Edwin Stoop heeft het gehele proces in beeld gevangen en zodoende toegankelijk gemaakt voor anderen en belangstellenden.

Tekening Zorgleefplan van de toekomst

Meer weten


Geplaatst op: 25 november 2016
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019