Samenwerking tussen zorg en onderwijs brengt partijen in de Flevopolder dichter bij elkaar

Woonzorg Flevoland is druk bezig om de methodiek belevingsgericht werken nog meer te verankeren in de organisatie. Onder de noemer ‘de nieuwe zorgmedewerker’ is de organisatie bezig om de methodiek te verankeren in het competentieprofiel van zorgmedewerkers, in het zorgproces én in de cultuur van de organisatie.

Belevingsgericht werken
Onder belevingsgericht werken verstaat Woonzorg Flevoland ‘zorg die uitgaat van de beleving van de cliënt’. De vragen ‘Wie is onze cliënt? Wat motiveert hem? Waar haalt hij zijn levensplezier uit? Wat is voor hem kwaliteit van leven?’ staan centraal.

Aansluiting onderwijscurriculum op belevingsgericht werken onvoldoende

Tijdens de verankering van ‘de nieuwe zorgmedewerker’ liep de organisatie tegen een belangrijk issue aan. Jan Krol, coach belevingsgericht werken bij Woonzorg Flevoland: ‘stagiaires kregen duidelijke opdrachten en afvinklijsten mee van school, maar die sloten niet of nauwelijks aan bij de het competentieprofiel van ‘de nieuwe zorgmedewerker’ van Woonzorg Flevoland.’

Contact

Volgens Sietske Ras, medewerker InteraktContour, is het belangrijk dat studenten bepaalde medische handelingen onder de knie moeten hebben, toch gaat het eigenlijk om iets heel anders. ‘Stagiaires moeten leren om contact te leggen met cliënten. Zonde dat ze dat niet voldoende leren. Het mag wat meer aandacht krijgen.’

Samenwerking met onderwijs

Woonzorg Flevoland, InteraktContour vonden elkaar en besloten gezamenlijk in gesprek te gaan met het onderwijs. ROC Landstede, hogeschool Windesheim , ROC Friese Poort, ROC Lelystad, ROC Top en ROC Almere sloten aan bij de gesprekken en uiteindelijk bleek dat alle partijen het belang van het spreken van dezelfde taal onderkenden. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Het is niet vanzelfsprekend dat je dezelfde taal spreekt
‘Wij van zorg hadden in het begin het idee dat zij van onderwijs niet naar ons luisterden’, aldus Lydianne Vermeulen van Woonzorg Flevoland. ‘En andersom hadden zij van onderwijs het idee dat wij van zorg niet begrepen wat er bij hen aan de hand was.’ De doelgroep waar het onderwijs mee te maken heeft is complex. Zo’n 25 procent van de leerlingen loopt niet eens stage, omdat ze daar (nog) niet klaar voor zijn. Dit zijn studenten met een ‘rugzak’ door bijvoorbeeld ADHD, autisme of een complexe thuissituatie.

Werkgroep

Toen dit dilemma op tafel kwam te liggen werd er voor beide partijen veel duidelijk. Er was meer begrip voor elkaar en er ontstond ruimte voor structureel en wederkerig overleg. Goede zorgverlening gaat over meer dan wassen en plassen. Sietske Ras: ‘laten we eens beginnen om stagiaires een week lang kennis te laten maken met cliënten, in plaats van gelijk het hele riedeltje rondom wassen en plassen. Sommige stagiairs vinden dit heel lastig, maar als ze het niet leren blijft het een probleem. Het wordt niet alleen lastig om een stage succesvol af te ronden, ook bij een eerste baan wordt het dan ingewikkeld.

Het structurele overleg leidde uiteindelijk bij de samenwerkende partijen in een themamiddag voor studenten en zorginstellingen. Meer dan 200 deelnemers kwamen bijeen en volgden workshops op één van de locaties van Woonzorg Flevoland rondom het onderwerp ‘contact’.

Vier nieuwe thema’s

Dit leverde veel op. Gemeenten, de provincie en welzijn hebben nu aangegeven ook mee te willen praten aan tafel. Jan Krol: ‘we hebben een aantal gezamenlijke thema’s waar we nu mee aan de slag zijn gegaan:

 1. Meer aandacht voor opleidingen in de ouderenzorg
  De ouderenzorg en thuiszorg is niet sexy. Leerlingen willen in eerste instantie naar het ziekenhuis. We willen met behulp van onder anderen gastlessen laten zien wat er te halen valt in de ouderenzorg. Een van de opdrachten die we aan het ontwikkelen zijn met de opleiding is het door een stagiair voor laten bereiden van een bewonersbespreking. Bij een bewonersbespreking staat 1 uur lang 1 bewoner centraal, als geheel mens met zijn geschiedenis en zijn gewoonten. Bewonersbesprekingen zijn niet probleem georiënteerd. Deze besprekingen vinden 1 keer in de 6 weken plaats. Een student dit voor te laten bereiden betekent dat deze zich met de bewoner in kwestie moet bezig houden en moet bevragen, in het leven van diegene moet duiken
 2. SROI verplichting
  We proberen met behulp van de SROI verplichting (Social return on Investment) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Om zo mensen weer aan het werk te krijgen.
 3. Verbinden zorg en welzijn
  Zorg en welzijn hebben beide te maken met ouderen. Veel maatwerk van zorgorganisaties gaat naar het voorveld, naar de usual suspects. Daardoor missen we weleens ouderen die bijvoorbeeld met welzijn in aanraking komen bij een dag- of wijkcentrum. Een combinatie tussen zorg en welzijn kan hier een uitkomst in bieden. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de thuiszorg de mensen die vereenzamen in het blikveld en welzijn de kennis om er voor te zorgen dat ze hier iets kunnen betekenen, zodat mensen niet verder vereenzamen en  wellicht verwaarloosd worden, waardoor ze op een gegeven moment opgenomen moeten worden.
 4. Innoveren van praktijkleren
  We zien in de praktijk dat veel stagiairs naar onze instellingen komen met frisse ideeën. Maar na een half jaar draaien ze mee in dezelfde cultuur. Dat is zonde, want we willen juist nieuwe ideeën en frisse blikken. We gaan daarom een werkplaats maken waarbij we professionals en studenten verbinden, zodat ze samen iets gaan oppakken.

Meer weten

Geplaatst op: 2 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020