Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: ‘Da’s andere koffie (of thee)!’

Op 11 november vond de Landelijke inspiratiebijeenkomst plaats van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in ’t Spant te Bussum. Met als thema: samenwerken en relaties aangaan. Samenwerken, wie wil dat nou niet? Toch hebben we allemaal wel eens onze redenen om niet te (willen) samenwerken. Want zeg nou zelf: er zijn toch heel wat beren op de weg als het gaat om samenwerken?

Het klinkt zo mooi , ‘uitgaan van het leven van bewoners’, maar mooi niet met die ene zoon van meneer Pietersen! En túúrlijk: ‘vernieuwen kun je niet alleen’. Maar met díe afdeling, daar begin ik niet aan. En trouwens, mijn leidinggevende daar kan ik ook wel een boekje over opendoen… Tijdens de inspiratiebijeenkomst werden de deelnemers uitgedaagd hun beren op de weg als het gaat om samenwerken of relaties aangaan, aan te kaarten. En om zich in anderen te verplaatsen. Want door er samen met andere vernieuwers uit de verpleeghuiszorg over te praten, krijg je ook weer andere inzichten of ideeën waardoor je juist wel die samenwerking of relatie aangaat.

Gedroomde verpleeghuiszorg

De droom van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is dat er overal en altijd aandacht is voor wat belangrijk is voor bewoners, naasten en medewerkers. Deze inspiratiebijeenkomst leidt weer tot verdiepend zicht op hoe je daarvoor relaties centraal kunt stellen – tussen bewoners, naasten en medewerkers. ‘Zo simpel kan het zijn’, is ook 11 november vaak te horen. Ook als de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang besproken wordt. Concrete voorbeelden uit het hele land worden enthousiast uitgewisseld door mensen uit allerlei rollen en functies. Zorgorganisaties komen met betrokken cliëntenraadsleden, medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. Ook zorgkantoren, VWS en inspectie zijn er. De informele sfeer draagt eraan bij dat mensen laagdrempelig in gesprek kunnen over wat nog níet bijdraagt aan de gedroomde verpleeghuiszorg. En hoe je dat kunt keren.

‘Food for vernieuwing’

Voorbij regels en gewoonten mogelijk maken wat belangrijk is voor mensen, vraagt samenwerking. Zoals de acteurs van het interactie-theater Spijker en Hamer aangeven: het blijkt voor bewoners, familie, medewerkers én leidinggevenden nog niet zo eenvoudig om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er omgaat in een ander. Zeker niet in de hectiek van alledag en lastige situaties. Maar met lef, Mindfulness, open vragen, humor en hulp van vernieuwers in andere functies of organisaties blijk je ook dan een heel eind te kunnen komen… ‘Food for vernieuwing’ genoeg!

Samenwerking doet ertoe

Samenwerking doet ertoe in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Daar is iedereen het wel over eens. En dat blijkt wel uit het feit dat 22 zorgorganisaties op 11 november hebben besloten om in 2020 en 2021 sámen de landelijke beweging Radicale vernieuwing verder door te zetten. Zij ervaren dat hun gedroomde verpleeghuiszorg leidt tot meer gelukkige bewoners en medewerkers en willen verder met de vernieuwing.

In de video hieronder laat de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zien dat het werkt om de verpleeghuiszorg te vernieuwen met iedereen die zich voor deze droom wil inzetten. Daarom zie je in de filmpjes niet alleen bestuurders van de betrokken organisaties. Of alleen de medewerkers uit de zorgteams. Maar ook mensen die via allerlei andere functies en rollen betrokken zijn, omdat deze verandering iedereen raakt: bewoners, cliëntvertegenwoordigers, naasten, vrijwilligers, leidinggevenden, mensen van ondersteunende diensten, behandelaars en een lid van een raad van toezicht. Ook mensen werkzaam bij de Inspectie, zorgkantoren en LOC Waardevolle zorg vertellen over hun ervaringen met en betrokkenheid bij de radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg.

Bron: Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Meer weten

Geplaatst op: 4 december 2019
Laatst gewijzigd op: 10 december 2019