Samenwerken voor de beste zorg in regio Zuidoost-Friesland

Hoe voorkom je dat oudere cliënten onnodig op de spoedeisende eerste hulp (SEH) terechtkomen? En vaak ook nog ’s avonds, ’s nachts of in het weekend (ANW). Hoe zorg je ervoor dat patiënten op leeftijd de goede medische zorg en behandeling krijgen, op het juiste moment en op de juiste locatie? In de regio Zuidoost-Friesland proberen huisartsen, ziekenhuis en VVT een antwoord te vinden op deze vragen.

Regio Zuidoost-Friesland staat voor het vraagstuk van een grote toename van kwetsbare ouderen in de regio. Net als in andere delen van het land speelt daarbij ook nog een tekort aan artsen. De komende jaren gaat één op de drie Friese huisartsen met pensioen. Terwijl er meer ouderen komen.

Schaarse behandelaren

Nu al doen huisartsen steeds vaker een beroep op de specialist ouderengeneeskunde. Die heeft immers deskundigheid over de gebreken die met de ouderdom komen. Maar specialisten ouderengeneeskunde zijn wel schaars. Daarnaast zijn er te weinig andere specialisten, zoals geriaters. Beiden dreigen daardoor overvraagd en overbelast te raken.

Regelmatig komen kwetsbare ouderen in de ANW-uren op de SEH terecht. Ze houden onnodig plaatsen bezet op de SEH, omdat hun zorgvraag vaak geen acute medische expertise vereist. Door de complexiteit van hun zorgvraag worden ze uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. Het risico is daarbij dat ze uiteindelijk het ziekenhuis in slechtere conditie verlaten dan toen ze erin kwamen.

Dit vraagt om oplossingen buiten de bestaande kaders. Huisartsen, ziekenhuis Nij Smellinghe en ZuidOostZorg zijn samen op zoek gegaan naar duurzame oplossingen, zodat ook kwetsbare ouderen in de toekomst de juiste medische zorg en behandeling kunnen krijgen.

Schakelafdeling

Een eerste initiatief is het opzetten van een ‘schakelafdeling’ in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Dit is een afdeling met 8 bedden speciaal voor kwetsbare ouderen, waar de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is. Dankzij deze voorziening worden zowel huisartsen als de eerste hulp ontlast. Als blijkt dat een opgenomen patiënt toch een medisch acute vraag heeft, dan wordt hij of zij alsnog naar de SEH overgebracht.

Daarnaast wordt op de spoedeisende eerste hulp geriatrische expertise gebundeld die 7 dagen per week, 24 uur per dag stand-by is. Kennis van de geriater, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en geriatrieverpleegkundige worden hier samengebracht. Huisartsen kunnen dit team 24/7 raadplegen voor medische zorg en behandelvragen over kwetsbare ouderen.

Verpleegkundige triage

ZuidOostZorg heeft al ruim 8 jaar een verpleegkundige dienst voor haar verpleeghuizen. Deze dienst is het eerste aanspreekpunt voor de zorgteams. Ruim 70% van alle vragen kan deze verpleegkundige dienst beantwoorden. Slechts 30% van de vragen wordt voorgelegd aan de dienstdoende arts.

Het voorstel is om deze verpleegkundige dienst ook in te zetten bij de verzorgingshuizen van ZuidOostZorg in de ANW. Huisartsen worden door de schakelafdeling, geriatrische expertise op de SEH en verpleegkundige dienst in het verzorgingshuis ondersteund. Op deze wijze komt de deskundigheid van de SO via de schakelafdeling en geriatrische expertise beschikbaar voor een grotere groep kwetsbare ouderen in de regio Zuidoost-Friesland. Om dit te realiseren is de kennis van de huisartsen nodig in de ANW-diensten in het verpleeghuis. Zij nemen deze diensten over van de SO.

Ontdekkingsreis

‘Het is een ontdekkingsreis’, zegt beleidsadviseur Rita de Jong van ZuidOostZorg. ‘Een aantal zaken moeten we nog verder uitwerken. Zo zijn er ook nog wat vragen over de financiering, omdat er verschillende geldstromen mee gemoeid zijn. Voor ons staat de inhoud voorop. De rest komt later wel.’

Door: Jos Leijen

Meer weten

Geplaatst op: 9 december 2019
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020