Regio Achterhoek leidt zelf GZ-psychologen op

Vier VVT-instellingen in de regio Achterhoek bundelden hun krachten met Streekziekenhuis Koningin Beatrix en GGNet om een opleiding voor GZ-psychologen op te zetten. Er ging een hoop gepraat aan vooraf en er moesten veel afspraken worden gemaakt. Maar inmiddels zijn er 5 psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG’s). Dit aantal groeit de komende jaren naar 8 PIOG’s.

De situatie in de regio was nijpend, vertelt programmamanager Jan Hendriks tijdens zijn workshop bij de bijeenkomst over duurzame medische zorg in de regio op 13 november in Utrecht. Geen van de organisaties Azora, Marga Klompé, Sensire en Careaz had een GZ-psycholoog in opleiding en het ontbrak aan een opleidingsstructuur in de Achterhoek. De bestuurders beseften de urgentie en waren bereid om hun focus te verleggen van de eigen instelling naar het regionale belang.

Erkenning verkrijgen

De eerste stap naar een regionale opleiding was het verkrijgen van een erkenning. Die moest worden afgegeven voor het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen in Nijmegen. Een van de voorwaarden voor erkenning is dat er een praktijkopleider is met minimaal 5 jaar ervaring. Die werd gevonden in de persoon van Marina Berg. Zij is 16 uur per week in dienst van Marga Klompé ten behoeve van de regionale opleidings- en stagepartners. De zorgorganisaties betalen ieder een kwart van de loonkosten.

Inhoud en kwaliteit

De instellingen moesten het ook eens worden over de inhoud en kwaliteit van de opleiding. ‘Iedere organisatie had zijn eigen opleidingsbeleid’, vertelt Hendriks. ‘Maar voor deze opleiding is uniformiteit gewenst. Elke GZ-psycholoog in opleiding moet hetzelfde leren. Daar hebben we afspraken over gemaakt.’ Ook werden stageafspraken gemaakt met GGNet en ziekenhuis SKB. Daar kunnen de GZ-psychologen in opleiding terecht voor bijzondere verrichtingen die in het verpleeghuis niet voorkomen. En via GGNet krijgen zij toegang tot de mediatheek en testotheek.

Arbeidsvoorwaarden

De partners spraken ook uitgebreid over het werkgeverschap. Ook hier was het van belang om een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden aan te bieden. ‘Dat was een stevige hobbel’, aldus de programmaleider. ‘Het betekende dat sommige organisaties moesten afwijken van hun bestaande beleid. Bijvoorbeeld omdat de studiefaciliteiten per instelling verschillen. Maar we wilden op dit vlak geen onderlinge concurrentie en gelijke voorwaarden voor alle GZ-psychologen in opleiding.’

Begeleidingscommissies

Er zijn twee begeleidingscommissies opgezet voor de opleiding. De ene houdt zich bezig met alle organisatorische zaken, zoals het delen van de kosten. Deze commissie wordt gevormd door managers van de deelnemende organisatie die belast zijn met de bedrijfsvoering. De tweede commissie is voor opleidingszaken. Deze commissie bestaat uit werkbegeleiders van de zorginstellingen. Praktijkopleider Marina Berg is voorzitter van deze commissie.

Handboek

Er moest veel geregeld worden voordat de eerste kandidaten hun opleiding konden beginnen. De afspraken zijn vastgelegd in een handboek dat binnenkort te downloaden is. Organisaties die in hun regio soortgelijke initiatieven willen ontplooien, kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring die in de Achterhoek is opgedaan. Bekijk het handboek

Sprong in het duister

‘Voor de bestuurders was het hele project een sprong in het duister’, zegt Hendriks. ‘Maar ze beseffen zich dat zij dit knelpunt niet alleen kunnen oplossen en dat samenwerking noodzakelijk is. Ze zijn de nieuwe tijd binnengegaan. Een tijd waarin de instellingsfocus verschuift naar een focus op de regio. Het mes snijdt aan twee kanten: we hebben niet alleen een opleidingsfunctie neergezet, maar ook kennisgemaakt met netwerkbesturen.’

Ook in andere regio’s

Hendriks is ook programmamanager in de aangrenzende regio Apeldoorn-Zutphen. Daar inventariseert men of naar voorbeeld van de regio Achterhoek ook een opleiding opgezet kan worden. ‘Het zou mooi zijn als in die regio ook GZ-psychologen opgeleid worden. Dan ontstaat er een extra-regionale aanvoerlijn van professionals en hoeven de regio’s niet te concurreren.

Specialisten ouderengeneeskunde

Volgens Hendriks is het model ook geschikt om specialisten ouderengeneeskunde op te leiden. ‘Sommige mensen zeggen dat het knelpunt daar niet het gebrek aan opleidingsplaatsen is, maar het gebrek aan mensen die voor het vak kiezen. Ik denk dat je langs deze lijnen de opleiding veel leerrijker en interessanter kunt maken. Met een mooie mix van opleidings- en stagemogelijkheden binnen meerdere deelsectoren in de zorg, met steeds als leercontext ouderenzorg. Dan zouden veel meer artsen niet in opleiding kunnen kiezen voor deze geneeskundige specialisatie. De ouderenzorg krijgt ook een wetenschappelijke impuls en dat maakt het nog interessanter: onderzoek doen gedurende je opleiding in een gecombineerde opleidingsplaats voor SO’s.’

Door: Jos Leijen

Meer weten

Geplaatst op: 9 december 2019
Laatst gewijzigd op: 16 juli 2021