Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

‘Er is geen boekje over radicale vernieuwing in verpleeghuiszorg’

‘Verpleeghuiszorg die draait om wat van waarde is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten en medewerkers. Zodat mensen leven en zorg krijgen op manieren die bij hen passen. En medewerkers met plezier en passie kunnen werken. Voor dit doel vinden we in en rondom enkele tientallen zorgorganisaties de verpleeghuiszorg opnieuw uit.’ Aldus een statement van deelnemers in de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties, die 22 mei in Bussum inzichten en ervaringen uitwisselden omtrent het radicaal vernieuwen waar zij dit jaar mee startten.

Geen boekje over radicale vernieuwing

Aan de start van de bijeenkomst werd aangegeven: het gaat hier niet om een project met een kop en een staart, maar om een beweging. Ondersteund door LOC Zeggenschap in zorg en VWS. ‘Met een traditionele projectaanpak komen we er niet.’ Zoals een coördinator van een van de deelnemende verpleeghuizen het verwoordde: er is geen boekje dat je erbij kunt pakken waarin staat hoe je radicaal vernieuwt. Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd geconstateerd dat dat dus bereidheid vergt om te leren.

Lees en bekijk de publicatie over de bijeenkomst Radicale vernieuwing. Van regels naar relaties. van het LOC met:

  • Video-interview met een bewoner van een van de deelnemende verpleeghuizen over de inspiratiebijeenkomst.
  • Gouden eieren….
  • Impressiefilm inspiratiebijeenkomst.
  • Links naar verslagen van de vernieuwingssessies met inzichten van deelnemers uit de kern en ring tijdens de inspiratiebijeenkomst.
  • Achtergrondinformatie.
  • Het laatste overzicht van alle deelnemers.

Bereidheid

Sinds het startcongres in februari 2017 kwam vaak de vraag op: hoe pak je het aan? Hoe doorbreek je bestaande manieren van denken en doen? Die vragen stonden centraal in Bussum. En werden besproken aan de hand van voorbeelden uit zorgorganisaties in de kern én ring van de beweging. Een belangrijk inzicht voor de organisaties die sinds februari aan de slag zijn gegaan is dat het van alle betrokkenen rondom de verpleeghuiszorg bereidheid vraagt om dingen anders te doen. Van cliënten(raad), naasten, medewerkers, leidinggevenden, stafmedewerkers, specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders tot de raad van toezicht. Maar ook bereidheid van mensen bij het zorgkantoor, de inspectie, NZa,VWS en LOC Zeggenschap in zorg.

- @radicaalnieuw
click to tweet ‘Dat in deze beweging alle betrokkenen hiervoor samenwerken, is ambitieus en vernieuwend

Samen radicale vernieuwing uitvinden

Deelnemers bijeenkomst radicaal vernieuwen verpleeghuiszorgAnder inzicht voor de deelnemende verpleeghuizen: als het samen leven en werken in de verpleeghuiszorg het vertrekpunt is dan moet je in de praktijk steeds met elkaar in gesprek. En samen uitvinden hoe je dat kunt realiseren. Dat vergt nieuwe manieren van organiseren, omdat we dat nu nog niet altijd samen doen. En vooral ook naar jezelf durven kijken, als je tegen grenzen oploopt, liet een deelnemer weten. “Dat moet je juist interessant vinden, want daar kun je met elkaar leren wat er in het vervolg anders kan.” Een andere deelnemer: dat in deze beweging alle betrokkenen hier echt voor samenwerken, is ambitieus en vernieuwend. Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd dus duidelijk dat het moed en lef vergt, om gebaande paden te verlaten. En uit te blijven gaan van wat voor ieder van waarde is. ‘Dat kun je niet van tevoren uitdenken of plannen. Dat moet je met elkaar in de praktijk uitvinden,’ zo constateren de deelnemende verpleeghuizen. Die overigens ook samen de koers van de landelijke beweging en bijeenkomsten bepalen. De vernieuwing in de verpleeghuizen vindt overal plaats op manieren die aansluiten bij de plaatselijke cultuur en omstandigheden.

Meer informatie


Geplaatst op: 11 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 4 april 2018