Professional én cliënt denken mee over delen data

Rond de veertig zorgaanbieders en cliëntenvertegenwoordigers deden 6 september mee aan de interactieve bijeenkomst van het programma InZicht van het ministerie van VWS en Nictiz (expertisecentrum e-health). Zij dachten samen na over hoe de informatie-uitwisseling in de langdurige zorg beter kan. In 2021 moeten namelijk alle cliënten digitaal toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens op basis van standaarden.

De digitale gegevensuitwisseling tussen professionals onderling en professionals met cliënten moet beter. Daarom kijkt het ministerie van VWS samen met cliënten en zorgaanbieders welke gegevens het beste ontsloten kunnen worden.

InZicht

Het programma InZicht van het ministerie van VWS heeft als doel de digitale gegevensuitwisseling bij zorginstellingen te versnellen. ‘Deze versnelde aanpak moet echt aansluiten bij de wens van de sector en de cliënt. ‘Keep it simple’, is onze boodschap’, aldus Dorine Rensen van VWS. ‘We willen een organische en dynamische aanpak. We beginnen snel en al gaandeweg benoemen we gezamenlijk de benodigde set van maatregelen.’

InZicht is ook bedoeld om de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen, wat zijn kwaliteit van leven verhoogt. Daarnaast is de professional zich meer bewust van wat hij opschrijft en van zijn aanpak bij het delen van gegevens.

Hobby’s, levensverhaal en normale taal

Welke gegevens zijn belangrijk vast te leggen en te delen met professionals, cliënt en mantelzorger in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)? Deelnemers gaven hun voorkeur: ‘Bekijk wat de cliënt of zijn familie niet wil registreren. Of juist wel, bijvoorbeeld zijn hobby’s, agenda en zijn levensverhaal. Als professionals hier rekening mee houden, kan dat de kwaliteit van leven vergroten.’ En: ‘Zorg ervoor dat de taal voor iedereen begrijpelijk is. Gebruik geen medisch jargon’. De meeste waren het erover eens om een zo minimale set van gegevens vast te leggen. ‘Bekijk ook wat er al is en wat je kunt koppelen, zoals het zorgplan.’

Van start

In november starten een aantal proeftuinen. Daarin wisselen zorgaanbieders onderling of met de cliënt  daadwerkelijk gegevens met elkaar uit. Gestart wordt met drie proeftuinen. Daarna kunnen in stappen elke drie maanden nieuwe proeftuinen starten. De uitkomsten van de proeftuinen worden geëvalueerd. Die evaluatie vormt de basis voor de regeling die opengesteld wordt voor de gehele care-sector. In 2021 moeten alle cliënten hun gezondheidsgegevens kunnen inzien. Rensen van VWS wil graag dat de komende periode goed met elkaar wordt samengewerkt, bijvoorbeeld om de gegevensset echt heel concreet te gaan bepalen. ‘Jullie zijn cruciaal. Zonder jullie input komen we er niet.’

Door Karin Manders

Meer weten

Geplaatst op: 12 september 2018
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2019