Presentaties workshopronde 8 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 8, en download de presentaties.

8.1 Het opbouwen van een goede, betrokken zorgrelatie met nieuwe bewoners en mantelzorgers – Frankelandgroep

De verhuizing van een zorgorganisatie is voor nieuwe bewoners en hun mantelzorgers veelal een intensieve en emotionele periode. Hoe bouwt de Frankelandgroep in een vroegtijdig stadium een goede, betrokken zorgrelatie op?

8.2 Gewoon doen – Samen doen – Goed doen – Liemerije

‘Medewerkers die trots zijn op wat zij doen en ‘belevingsgericht’ zorgen en werken. Zij doen zelf wat zij vanuit hun rol te doen hebben. Zij regelen het werk helemaal zelf en samen met collega’s, binnen een minimaal (wettelijk) kader. In dienst van de cliënt en haar familie.’
In de presentatie ging de Liemerije in op:
Wat is kwaliteit van zorg volgens Liemerije?
Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Wat zijn de uitgangspunten in de aanpak?
Hoe ziet het proces eruit? – Ervaringen uit de praktijk
Wat zijn de kritische succesfactoren?

8.3 Ik leef! Zorggroep Reinalda leeft mee – Zorggroep Reinalda

Zorggroep Reinalda stelt het welbevinden van haar cliënten centraal. Juist voor mensen die zeer kwetsbaar zijn zetten zij in op het leven, en het zo aangenaam en betekenisvol mogelijk maken daarvan. In een film waarin cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers worden geïnterviewd, lieten ze zien hoe zij dat doen. Na de korte film konden vragen worden gesteld aan enkele hoofdrolspelers uit de film, zoals een mantelzorger, een medewerker en de bestuurder. Ook kreeg Zorggroep Reinalda feedback op hun aanpak.

Vervolgens gingen ze in het tweede deel van de workshop met de deelnemers in gesprek over wat succes- en faalfactoren zijn bij het werken aan ‘welbevinden’. Tijdens dit interactieve deel van de workshop nodigde Reinalda de deelnemers uit om ervaringen te delen, zodat iedereen ‘ervaringen (van anderen) rijker’ de workshop verliet.

8.4 Bewegingsvrijheid van cliënten – Wat is er al bereikt? – Joris Zorg, RSZK

Joris Zorg heeft al diverse initiatieven genomen in het kader van het vergroten van de vrijheidsverruiming van cliënten. Wat betekent dit eigenlijk en wat komt er allemaal bij kijken? En waar loop je tegen aan met betrekking tot de wet- en regelgeving? Joris Zorg en RSZK deelden de ervaringen en vertelden over de stand van zaken.

8.5 Nieuwe werkwijze Multi Disciplinair Overleg: LEAN vanuit een wederzijdse regievoering gedacht – Vitalis

Volgens Vitalis sluit het multidisciplinair overleg (MDO) als overlegvorm niet meer aan op de dagelijkse praktijk. Veel afspraken en beslissingen kunnen en hoeven niet te wachten tot een MDO. De praktijk leert dat dit ook niet gebeurt. De meerwaarde van een formeel MDO is dan ook voor veel cliënten, medewerkers en behandelaren gering. Dat geldt niet voor de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken. Integendeel, de betrokkenheid van meerdere disciplines levert een breder beeld van een cliënt op. En dat vergroot weer de kwaliteit van zorg. Vitalis vertelde in deze workshop meer over het principe ‘van zenden naar dialoog’ waarin tijd, frequentie en verantwoordelijkheden vanuit een wederzijdse regievoering gestalte krijgen.

8.6 Wlz-zorg onder regie oudere – ZuidOostZorg

ZuidOostZorg is aan de slag gegaan met regelarm indiceren en de samenvoeging van GFI met indicatiestelling. Door het zelf indiceren kan zorg sneller ingezet worden mét de focus op welbevinden, leefplezier en het in stand houden van netwerk en activiteiten. ZuidOostZorg deelde in de workshop de specifieke werkwijze waar zij voor hebben gekozen.

8.7 Dicht bij de bewoner – Omring

De bewoner en zijn naasten en hun wensen en verlangens zijn leidend voor de manier waarop welzijn en zorg binnen de Omring locatie Buitenveld wordt georganiseerd. Zij kijken daarbij vanuit mogelijkheden en creatieve oplossingen en rekken waar nodig de regels op. Omring vertelde over hoe zij invulling geven aan dit proces.

8.8 Van 2 naar 2.300 kwaliteitsmedewerkers – ZorgAccent

Door zelfsturend te gaan werken is ZorgAccent een netwerkorganisatie geworden. Cliënten zitten in het hart van het organogram en de organisatie heeft veel nadruk gelegd op haar visie, waardoor alle medewerkers nu gezien worden als kwaliteitsmedewerkers. In deze workshop werd toegelicht hoe je kwaliteit kan vormgeven vanuit de bedoeling en het Rijnlands gedachtengoed daarbij kunt gebruiken.

8.9 SO in the lead – Norschoten, Opella & Pleyade

Dit model gaat uit dat de kwetsbare oudere zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen met ondersteuning van professionals (zie patientjourney). De SO ondersteunt de kwetsbare oudere in de eerstelijn.

8.10 Voortgang bij ontwikkeling welbevinden centraal – Zorggroep Meander

Zorggroep Meander wil een volgende stap zetten naar meer leefplezier voor bewoners en familie. Want leefplezier is voor ouderen net zo belangrijk als voor ieder ander. Dat verandert niet als ouderen verhuizen naar een verpleeghuis. De organisatie wil daarom het welbevinden van de cliënt meer centraal stellen. In hun presentatie deelden ze voortgang van hun project en de knelpunten die zij onderweg tegenkomen.

8.11 tanteLouise beweegt met de toekomst mee! – tanteLouise

De visie van tanteLouise is dat ouderen op een waardige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen behouden. Deze visie vertaalt zich ook in de vier projecten die ingediend zijn voor Waardigheid en trots. tanteLouise gelooft in de inzet van technologische toepassingen om cliënten en medewerkers te ondersteunen. De inzet van deze technologische toepassingen (domotica) kent vele voordelen maar brengt ook dilemma’s met zich mee. Voorbeelden hiervan zijn: de financiële investeringen, vrijheid in relatie tot de wet BOPZ, kennis en vaardigheden van medewerkers, imago techniek = koude zorg, etc. In de workshop werd de aanpak van tanteLouise uiteengezet en met name getoond hoe deze geconcretiseerd is. Ook de dilemma’s kwamen aan bod.

8.12 Begrijp je mij? – TriviumMeulenbeltZorg

Binnen TMZ worden 3 projecten in het kader van Mentaal Welbevinden uitgevoerd: onbegrepen gedrag, pijn en meer bewegen. De organisatie vertelde hoe ze de verschillende richtlijnen (pijn en onbegegrepen gedrag) hebben vertaald naar de TMZ-organisatie. Vernieuwend hierin is dat op basis van onderzoek over de relatie tussen de beide onderwerpen een geïntegreerde procedure is ontstaan voor het signaleren van pijn en onbegrepen gedrag en hoe te acteren door de professional om de cliënt te begrijpen en de rol hierin van de mantelzorger. Tevens werd de stand van zaken vermeld over het onderwerp meer bewegen, waarin samen opgetrokken wordt met het Kenniscentrum Sport. De aanpak in dialoog met de cliënt/mantelzorger/vrijwilliger en zorgprofessionals levert mooie concrete onderwerpen op om samenwerking binnen dit team verder vorm te geven.

8.13 Samen leren?! – Woonzorggroep Samen

‘Samen leren’ richt zich op duurzame gedragsverandering bij alle medewerkers van de organisatie, kritisch reflecteren, elkaar aanspreken en blijvend willen leren. Het uiteindelijke doel is dat de professional in zijn kracht komt te staan en dat de cliënt de zorg krijgt die past bij zijn/haar levensritme en wensen. In 2015 is start gemaakt met de pilot. Wat zijn de ervaringen?

8.14 Kwaliteit van leven bij woonzorgboerderij De Hagert – ZZG Zorggroep

Woonzorgboerderij De Hagert biedt zorg in een kleinschalige, landelijke omgeving. In kleine wooneenheden staat beleving van de cliënten centraal én staat het leven in teken van het buitenleven. ZZG Zorggroep presenteerde in deze sessie hun visie op kwaliteit, beleving en bewustwording van de cliënten op de Hagert.

8.15 Waardigheid en trots: onvoorziene krachten gebundeld – De Wever

Hoe het programma ‘Waardigheid en trots’ als een katalysator werkt om de juiste mensen en talenten, binnen en buiten de organisatie, op organische wijze te bundelen. Wat er tot nu toe bereikt is, wie er tot nu toe ten tonele zijn verschenen, men had het van te voren nooit kunnen bedenken. Het project is een mooi voorbeeld van ‘Van hard werken naar bewust werken’: het proces stuurt zichzelf, het enige dat je moet doen is goed opletten, goed kijken en luisteren en op het juiste moment handelen. Het is een voorbeeld dat de menselijke geest een proces tot in de details kan bedenken en voorspellen, maar dat je soms gewoon kunt wachten tot de volgende noodzakelijke stap zich aandient.

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2016