Presentaties workshopronde 6 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 6, en download de presentaties.

6.1 Een sterk netwerk is het halve werk – Kwadrantgroep

Kwadrantgroep (Palet) wil de samenwerking tussen de informele en formele zorg versterken, met alle aandacht voor de rol van familie in hun kleinschalige woonvormen. In de workshop presenteerde Palet samen met een familielid wat de werkwijze tot nu heeft opgeleverd, in het bijzonder in het contact van de bewoner met familie. Ook de tegenvallers en wat niet gelukt zijn besproken.

6.2 Zelforganisatie – Laurens

Laurens is stap voor stap op weg naar zelforganisatie en gebruikt hierbij onder andere een teamfasemodel, de inzet van teamcoaches en een toolbox. Aan de hand van een film en een paneldiscussie deelde Laurens de ervaringen en beantwoordde alle vragen.

6.3 Terug naar de basis: regels loslaten en liefdevolle aandacht! – MeanderGroep

Het toepassen van veel regels en protocollen in onze verpleeghuizen heeft vaak niet direct een positieve invloed op het welbevinden van de bewoners. Integendeel, het kan er zelfs voor zorgen dat je niet bezig bent hun leven zo prettig mogelijk te maken, maar vooral met hun beperkingen. Soms moet je regels durven los te laten, ook als dat risico’s met zich mee brengt. Wat dit heeft betekend voor de Meandergroep werd besproken in deze workshop.

6.4 Minder zorgen, meer geluk – OBG

OBG werkt al 15 jaar extramuraal, waarbij zorg, welzijn en wonen worden gecombineerd. Binnen het Waardigheid en trots-project van OBG worden medewerkers en vrijwilligers nog meer bewust gemaakt van de geluksverhogende psychologische behoeften Autonomie, Competentie en Betrokkenheid. Professionals kunnen met gerichte aandacht de beleving van de cliënten hierop verbeteren, met als resultaat dat ouderen langer thuis kunnen wonen met minder zorg. En dat zij, ondanks hun beperkingen, een eigen leven kunnen blijven leiden.

6.5 Waarmee kan ik u van dienst zijn? – Interzorg NN

De kern van de visie van Interzorg op (kwaliteit) van zorg, is dat de organisatie door middel van dialooggestuurde zorg, terugkeert naar de essentie. Door ruimte te geven voor het dagelijkse spontane, maar ook het maandelijkse geplande gesprek tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener, geeft Interzorg de cliënt daadwerkelijk regie over zijn of haar eigen leven doormiddel van een viertal vragen.

6.6 Op weg naar een zorgleefgemeenschap – Riederborgh

Riederborgh wil af van het institutioneel denken, vanuit de systeemwereld en een zorgleefgemeenschap worden, een leefwereld waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt binnen een gelijkwaardige relatie en echte verbinding. De primaire taak van de organisatie en medewerkers wordt daardoor anders. Belangrijk is om elkaar echt te leren kennen binnen de zorgleefgemeenschap. Wat komt Riederborgh tegen bij deze verandering en hoe gaan zij hiermee om?

6.7 De cliënt in de regie – STMR

STMR ontwikkelt zich van een organisatie die professioneel woonvormen aanstuurt naar een concept waarin de klanten de regie voeren en waarbij deze met hun netwerk en de professionals samen de woonvormen aansturen. Hierbij wordt de methodiek familiezorg ingezet en wordt de cliëntenraad intensief betrokken bij het uitwerken van het familieconcept. De klanten en hun netwerk worden nog beter gezien en gehoord. Dit draagt positief bij aan de kwaliteit van leven van de klant. Hoe pakt STMR dit aan was onderwerp van deze workshop.

6.8 Spiegelgesprekken – Zorgspectrum ‘t Zand

In goede zorg gaat het vooral om oprechte interesse, aandacht en in gesprek-zijn. Die waarden zijn bepalend voor kwaliteit van leven. Zorgspectrum sluit het monitoren van cliënttevredenheid hierop aan en werkt met spiegelgesprekken. In een spiegelgesprek zijn cliënten en mantelzorgers aan het woord en zijn de zorgmedewerkers de toehoorders. De doelstelling is het geven van feedback en het verkrijgen van inzicht over een bepaald onderwerp. Tijdens de workshop ging Zorgspectrum in op hun ervaringen met het terugkoppelen en evalueren aan de hand van spiegelgesprekken.

6.9 Samen zorgen en Zorg zonder dwang – CuraMare

CuraMare vergroot de bewegingsvrijheid van cliënten in locatie De Vliedberg. Bij locatie Ebbe en Vloed ligt de focus op de leefwereld en het sociale netwerk van de cliënt. Beide trajecten leverden al veel nieuwe inzichten op. In de workshop liet CuraMare zien hoe de veranderingen bij beide verbeterprojecten vorm krijgen.

6.10 Hospitaliseren of Hospitality – De Leyhoeve

De eerste locatie van De Leyhoeve opende afgelopen januari. En nu gaat De Leyhoeve onder andere alle regels waarmee het te maken heeft toetsen aan het uitgangspunt dat de bewoner er aantoonbaar door wordt beschermd dan wel de zorgverlener ondersteunt. De professionals denken mee over hoe er anders en met minder regels gewerkt zou kunnen worden. Is het mogelijk te transformeren zonder structuur?

  • Bekijk de presentaties van ‘Hospitaliseren of Hospitality’ – De Leyhoeve
  • De Leyhoeve heeft nog geen deelnemerspagina

6.11 Kwaliteitsfundament kleinschalig wonen – De Oude Pastorie

De Oude Pastorie werkt vanuit een kleinschalige setting waarbinnen de dagelijkse dialoog een belangrijk onderdeel is. Er is intensief contact met cliënten en familie. Tijdens de workshop ging De Oude Pastorie in gesprek met de deelnemers over hun aanpak, met meer aandacht voor de mogelijkheden, voordelen en voorwaarden van kleinschalig wonen.

6.12 Domeinoverstijgend samenwerken versterkt formele en informele zorg – NNCZ

Hoe kunnen trajecten vanuit bekostiging en indicatiestelling faciliterend zijn voor de samenwerking tussen informele en formele zorg? De kracht zit in verbinding met de omgeving en in de overtuiging samen meer waarde te kunnen toevoegen. Deze visie en meer kwamen aan bod in de workshop van NNCZ.

6.13 Persoonsvolgend budget in de praktijk – Archipel, Stichting NiKo, Careaz, Norschoten & ZuidZorg

De themagroep ‘PvB in de keten heeft verschillende stappen gezet in de wijze waarop de cliëntkeuze ook financieel gehonoreerd kan worden. In samenspraak met zorgkantoren zijn afspraken gemaakt over scheiden wonen en zorg en de wijze waarop PvB kan plaatsvinden. In deze workshop vertelden deelnemers en zorgkantoren de wijze waarop huidige afspraken tot stand zijn gekomen en werd een inkijkje gegeven in de ideeën over PvB in de toekomst.

6.14 Samen Welkom Thuis – De Westerkim

De Westerkim werkt aan verbetering van de kwaliteit van leven. In plaats van de zorgvraag staat de bewoner, in al zijn waardigheid, echt centraal. Het project ‘Samen Welkom Thuis’ richt zich op het creëren van een leefomgeving die nog meer aansluit bij wat bewoners gewend waren en waarbij ze zich thuis voelen. Laat u meenemen met de ervaringen van de organisatie. Waar zijn ze tegenaan gelopen? Wat werkt wel en wat niet? Hoe betrek je iedereen bij het project en creëer je draagvlak? Westerkim deelt graag haar ervaringen met u.

6.15 Breng de wereld naar binnen en naar buiten – Atlant Zorggroep

Op een gemakkelijke manier zien wat voor activiteiten er zijn? Wat het weekmenu is? En welke nieuwe collega’s er zijn? Kom meepraten tijdens ‘Atlant draait door’ over de locatiedashboards! Ter versterking van de binding met de cliënt en hun naasten is Atlant Zorggroep bezig om interactieve schermen in te zetten op haar locaties. De inhoud van de schermen is per locatie verschillend en wordt door de locatie zelf bepaald. De opdracht is wel hetzelfde: zorg dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor bewoners in de woonzorgcentra en verpleeghuizen en maak het voor familie en vrienden, bezoekers van de locaties en medewerkers gemakkelijker om bij informatie te komen.

Het locatiedashboard is voor de locatie een middel om het gesprek en de samenwerking te bevorderen. Onderwerpen als activiteiten, weekmenu, nieuws, etc. kunnen gemakkelijk bereikt worden vanaf een groot touchscreen-scherm. Dit scherm hangt direct bij binnenkomst op de locatie.
Atlant liet tijdens deze interactieve presentatie het locatiedashboard zien en ging in op de aanpak, waarin cliëntenparticipatie centraal staat en waar teams op locatie eigenaar zijn geworden. Ook bespraken ze hun dilemma’s. Dit alles vanuit een setting vergelijkbaar met het TV-programma ‘De wereld draait door’.

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2016