Presentaties workshopronde 4 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 4, en download de presentaties.

4.1 Samenspel in de driehoek in de praktijk – Amaris Zorggroep

Amaris Zorggroep wil de eigen regie van de cliënt versterken, het netwerk rondom de cliënt in stand houden, professioneel en betrouwbaar zijn en de lokale aanpak benadrukken. Dat gebeurt door de zorg samen met de cliënt en zijn naasten in te vullen en door de medewerkers de verantwoordelijkheid te geven. In de workshop deelde Amaris zijn ervaringen en ging in gesprek over praktische uitdagingen.

4.2 Kent u uw cliënt? – Alliade Zorggroep

Wat drijft de cliënt? Waar wordt hij intens gelukkig van? Wat vindt hij prettig om te zien, mooi om te horen of fantastisch om te ervaren? Het echte gesprek voeren en dit vertalen naar een dossier waarbij in één oogopslag duidelijk wordt wie de cliënt is. Alliade – Meriant nam de deelnemers in een workshop mee in de veranderende dialoog binnen haar organisatie en liet haar werkwijze ervaren.

4.3 Kleinschalig wonen – Amsta

Cliënten wonen en ontvangen zorg in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de vertrouwde thuissituatie: Huiselijk, herkenbaar en vertrouwd. Het nieuwe intakeproces dat Amsta voor kleinschalig wonen heeft ontwikkeld, ondersteunt en begeleidt bewoners vanaf het eerste moment bij het proces richting de verhuizing. Daarbij wordt uitgegaan van de individuele zorgvraag en wensen van de (toekomstige) bewoners. Amsta nam de deelnemers onder de paraplu van kleinschalig wonen mee naar de verandertrajecten gericht op de relatie tussen de professional en de bewoner.

4.4 Zelf indiceren – Vilente

Vilente voert al een aantal jaren zelf de indicaties uit voor de cliënten in de Wlz. Zo is door goede afspraken met het CIZ en VWS het indicatieproces versneld. De zorgaanbieder dient de indicatie in en CIZ beoordeelt dit advies binnen 2 dagen. Hiermee heb je als zorgaanbieder veel invloed op de lengte van het totale proces wat anders 6 weken kan duren.

Deze ‘versnelde’ procedure wordt momenteel door 7 organisaties getoetst onder Waardigheid & trots om te onderzoeken of deze werkwijze meerwaarde heeft en ook landelijk gebruikt kan worden. Vilente bracht de groep op de hoogte van de ervaringen, de ins en outs van de procedure, wat de voordelen voor cliënt en organisatie zijn en waar de valkuilen zitten.

4.5 SAMENwerken, van hospitaliseren naar vitaliseren – Sint Jozefoord

Er wordt een shift gemaakt van traditionele zorg waarbij relatief veel werd overgenomen van bewoners en mantelzorgers, naar een meer begeleidende vorm van zorg. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de mantelzorgers en vrijwilligers zodat er een goed samenspel is tussen informele zorg en beroepskrachten met als gezamenlijk doel; het verhogen van de kwaliteit van leven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het optimaliseren van de vitaliteit en gezondheid van de bewoners en het bewaren van de autonomie en zelfredzaamheid. De bewoner heeft een vast aanspreekpersoon die de cliënt ondersteunt bij het regisseren van woon-, welzijn-, en zorgactiviteiten.

4.6 Kwaliteit meten, mantelzorgers betrekken: doe het met gezond verstand! – De Leystroom

De Leystroom heeft zich de afgelopen maanden gericht op het continu inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg en dienstverlening door dit tijdens de multidisciplinaire overleggen actief uit te vragen. Daarnaast zijn mantelzorgers actiever betrokken bij de zorg voor hun naasten. Er zijn geen ingewikkelde procesbeschrijven ontwikkeld, er is geen projectteam met bijbehorende klankbordgroep in het leven geroepen, ze zijn gewoon op kleine schaal aan de slag gegaan – en met resultaat!

4.7 Comfortkamers: Het bieden van geborgenheid en comfort in de laatste fase van dementie – Swinhove Groep

Voor PG-cliënten die zich in de laatste fase van dementie bevinden, heeft de Swinhove Groep twee kamers verbouwd en ingericht tot kamers die specifiek bedoeld zijn voor deze groep cliënten: comfortkamers. In het laatste stadium van dementie is contact namelijk primair en zintuiglijk, de nabijheid van een ander geeft een gevoel van geborgenheid en rust. De kamers zijn ingericht met ‘snoezelmaterialen’ en het comfortprogramma is volledig afgestemd op de individuele bewoner in dit stadium van zijn/haar leven.

4.8 De meerwaarde van arbeidsmatige dagbesteding bij Korsakov – Atlant Zorggroep

Wat zijn de beïnvloedende factoren en succesfactoren van de arbeidsmatige dagbesteding zoals die wordt aangeboden aan mensen met het syndroom van Korsakov bij Atlant? De organisatie legt de meerwaarde van arbeidsmatige dagbesteding in al zijn complexiteit integraal bloot en duidt de waarde van de organisatie, de activiteiten en het professioneel handelen. Hoe leidt dit tot een succes en welke factoren spelen hierbij een rol?

4.9 Van Zorg naar Welzijn – Valkenhof

In de verpleeghuiszorg gaat het vooral om zorg, veel minder om welzijn. Valkenhof wil dit omdraaien: eigenlijk moet de nadruk liggen op welzijn en het is logisch dat de zorg op orde is. Wat houdt dit in en hoe krijgt Valkenhof deze verschuiving van zorg naar welzijn voor elkaar in de praktijk?

4.10 Workshop Mo-Dem: Ervaar de effecten van de MOntessori methodiek voor ouderen met DEMentie – Argos Zorggroep

Tijdens de interactieve workshop Mo-Dem liet de Argos Zorggroep ervaren hoe je contact kan leggen en kleine activiteiten kunt blijven ondernemen, ondanks sterke beperkingen als gevolg van dementie. Ook gingen ze in gesprek over hoe praktijk & wetenschap elkaar kunnen versterken en welke rol cliëntvertegenwoordigers hierin hebben. Deelnemers ervoeren met behulp van een rollenspel wat de Montessori-methodiek inhoudt en welk effect dit op uzelf en op uw (gespreks)partner kan hebben. Daarnaast vertelde Argos samen met de cliëntenraad hoe het project in samenhang met wetenschappelijk onderzoek is opgezet.

4.11 Het professionaliseren van informele zorg – Humanitas

Humanitas wil informele zorg en ondersteuning daadwerkelijk onderdeel laten zijn van de professionele zorg, omdat deze essentieel is voor de kwaliteit van leven van cliënten. Veel professionals zijn echter opgeleid om te zorgen voor mensen: om zorg uit handen te nemen en problemen op te lossen. Dat betekent soms echter ook dat zij het netwerk rondom mensen over het hoofd zien of aan de kant schuiven en de regie overnemen. Zo worden mensen afhankelijk van professionele zorg en minder gestimuleerd om problemen zelf op te lossen. Binnen Humanitas wordt daarom een omslag gemaakt in de manier waarop wordt gewerkt: ‘van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Van professionals wordt gevraagd meer de zorg te organiseren en te coördineren in samenspraak met vrijwilligers, mantelzorgers en familie. Dit vraagt om een cultuuromslag. Hoe pakt Humanitas dit aan en waar staan zij nu in dat proces?

4.12 Het leven is van jou – Coloriet

Coloriet is al enkele jaren bezig met verschillende initiatieven en projecten op het terrein van organisatieontwikkeling. Dit leidde tot het inzicht dat anders werken noodzakelijk is. Zowel om uitstekende ondersteuning te kunnen blijven geven aan cliënten en hun netwerken, als om een financieel en duurzaam gezonde organisatie te kunnen blijven. Bevlogen medewerkers die hun talenten optimaal benutten, zelforganiserend werken en meer ruimte krijgen voor eigen initiatief, kunnen het woon-, zorg- en leefklimaat van Coloriet en haar cliënten verder verbeteren. De grondslag voor de organisatieverandering is co-creatie: het samenspel tussen cliënt, zijn netwerk, vrijwilligers en professionele zorg- en dienstverleners. Natuurlijk komen er in dit veranderingsproces vele dilemma’s op ons pad. Op een innovatieve eigen wijze gaan ze met elkaar de dialoog aan vanuit cliëntperspectief, medewerkerperspectief en organisatieperspectief om te zorgen dat ‘het leven van jou’ is en blijft.

4.13 Familie Zorg Leefplan – Warande, Manna Zorggroep, NW-V, Zorgboog, Groenhuysen, De Zellingen, Wittenberg & De Hanzeheerd

De regie verschuift van de organisatie naar de cliënt, zijn familie en de professional. Dit zie je bijvoorbeeld terug in een familie zorgleefplan. Gezamenlijk ontwikkelden enkele organisaties een plan voor het Familie Zorgleefplan. Zij experimenteren met een familiezorgleefplan dat uitgaat van wie de cliënt is en vertalen dit naar de dagelijkse praktijk van wonen in de instelling. Samen ontwikkelen de organisaties nieuwe patronen en basisregels. In de workshop deelden zij hun eerste ervaringen.

4.14 Consistent werken vanuit de bedoeling – De Hoven

Het welbevinden van de cliënt centraal betekent werken vanuit ‘de bedoeling’ bij De Hoven en vele andere zorgorganisaties. Consistent werken vanuit ‘de bedoeling’ gaat niet vanzelf. Druk van de systeemwereld of verandertrajecten die worden ingezet vanuit onrealistische maakbaarheid principes zijn van invloed op het werken vanuit deze bedoeling.

De Hoven lijkt er, na vallen en opstaan, in te slagen om consistent te werken vanuit de bedoeling. En ziet steeds meer organisaties daar ook in slagen. In deze workshop ging De Hoven in gesprek over: Hoe blijf je bij de bedoeling? Hoe zorg je ervoor dat de bedoeling iets is dat ook daadwerkelijk gevoeld wordt door bewoners, familie en medewerkers? Hoe geeft De Hoven invulling aan de bedoeling? Heeft de sector een gemeenschappelijke bedoeling?

4.15 Groninger Wellbeing Indicator – Vilente

Doen wij het als zorginstelling goed? Dat bepalen wij niet, dat bepalen onze cliënten. Als onze cliënten tevreden zijn, dan mogen wij dat ook zijn. Maar hoe komen we erachter of onze cliënten tevreden zijn? En als zij niet tevreden zijn, wat kunnen wij dan verbeteren?

Voor de zorgverleners van Vilente betekent dit dat zij eraan werken dat cliënten zich thuis voelen en zoveel mogelijk datgene kunnen doen wat zij altijd gewend waren. Zij gaan hierover in goed gesprek met de cliënten en hun naasten. Dat goede gesprek is gebaseerd op de benadering vanuit welbevinden. Hiervoor heeft Vilente de Groningen Wellbeing Indicator geïntegreerd in het Zorgleefplan, inclusief een instrument waarmee medewerkers het ‘goede gesprek’ met de cliënt dagelijks aangaan. Tijdens een korte presentatie lichtten zij toe hoe dit instrument werkt.

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 16 augustus 2016