Presentaties workshopronde 3 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 3, en download de presentaties.

3.1 Woonzorgconcept ‘socio-therapeutische leefmilieus’ – Zorgspectrum Het Zand

Deelnemers lieten zich inspireren over het woonzorgconcept ‘socio-therapeutische leefmilieus van Zorgspectrum het Zand. Speciaal voor jong-dementerenden en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontwikkelde Zorgspectrum Het Zand (ZHZ) het woonzorgconcept ‘socio-therapeutische leefmilieus’. Dit woonzorgconcept richt zich op verbetering van de omgevingsfactoren om probleemgedrag te ondervangen. ZHZ creëert een fysieke en sociale omgeving waarin iedere cliënt goed tot zijn recht komt. Zo ontstaan leefmilieus waarin de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding zijn doelbewust op elkaar afgestemd.

3.2 Positieve gezondheid bij Markenheem – Markenheem

Het project ‘In Dialoog met elkaar..’ beoogt de dialoog tussen cliënt, medewerker en mantelzorger sterk te bevorderen. Het gaat erom dat in het gesprek de thema’s worden besproken die voor de cliënt er werkelijk toe doen. De medewerker onderzoekt samen met cliënt en mantelzorger op welke domeinen gerichte interventies nodig zijn om de kwaliteit van leven te bevorderen.

Vanuit het wetenschappelijk onderbouwde perspectief ‘Positieve Gezondheid’ (Drs. Machteld Huber) wil stichting Markenheem een hanteerbaar instrument ontwikkelen om de juiste dialoog aan te gaan waarmee de beleving van de cliënt over diens gezondheid (het vermogen zich aan te passen aan de omgeving en eigen regie te voeren) kan worden gevolgd en verbeterd.

Markenheem verzorgde een presentatie over het vernieuwingsprogramma ‘Positieve Gezondheid’ bij Markenheem.

3.3 Een eigenzinnige organisatie met idealen als uitgangspunt; onze waarden trouw – Laverhof

In 2020 wil Laverhof een organisatie zijn die ingebed is in de omgeving (lokaal verankerd) en duidelijk herkenbaar is. Gekend en geliefd bij de cliënten omdat zij waarde toevoegt. De organisatie is bezig met een totaal verandering. Geen uitgekiend pad met een projectplan. Men weet wat men wil bereiken en heeft gekozen om meerdere veranderingen naast elkaar tegelijk in te voeren zodat zij elkaar versterken waardoor de organisatie in een stroomversnelling komt. Continu verbeteren met het zicht op de toevoeging van waarde aan cliënt en familie én passend bij de visie. Verbeteren aan de hand van nieuwe initiatieven die lef tonen (leren door het te doen).

Bekijk de presentaties van ‘Een eigenzinnige organisatie met idealen als uitgangspunt; onze waarden trouw’ – Laverhof

3.4 Leren, ontwikkelen en verantwoorden van kwaliteit bij IJsselheem – IJsselheem

Bij zorgorganisatie IJsselheem wordt gebruikgemaakt van het instrument ‘Kwaliteitsberaad’. Een instrument om leren, ontwikkelen en verantwoorden van kwaliteit vorm te geven. Tijdens de workshop gaf IJsselheem een toelichting op wat kwaliteitsberaad inhoudt.

3.5 Thuis bij Evean – van ons huis naar uw thuis – Evean

Het project ‘Thuis bij Evean’ loopt inmiddels al een jaar. Waar voorheen vooral de focus lag op het proces en het uitvoeren van taken schuift dat nu meer richting het welbevinden van de cliënt. En dat vraagt andere competenties en gedrag van alle medewerkers. Hoe wordt ‘Thuis bij Evean’ onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering? En wat zijn de ervaringen en de effecten na 1 jaar Thuis bij Evean?

3.6 Het zijn de kleine dingen die het doen – Ariëns Zorgpalet

Ariëns Zorgpalet gaat terug naar de bedoeling, waarbij de verandering niet spectaculair hoeft te zijn. Juist de kleine dingen doen ertoe voor de cliënten en dat laat de organisatie zien in een aantal beeldende voorbeelden. Het meten van hoe de cliënten van Ariëns Zorgpalet de zorg- en dienstverlening ervaren en waarderen gebeurt op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Tijdens deze workshop kreeg men een toelichting op de methodiek die de organisatie voor ogen heeft.

3.7 Vervolg synopsis Surplus: De eerste akte – Surplus Zorg

In 2015 heeft Surplus de synopsis geschreven, een term die in de filmwereld wordt gebruikt als de eerste stap voor het maken van een scenario. Surplus wil het verschil maken door de ogen van de bewoners te laten glinsteren, de glimlach op het gezicht van de familie te toveren en de vrijwilligers een welkom gevoel te geven. Tijdens de bijeenkomst op 4 juli gaf Surplus in ‘De eerste akte’ weer hoe dit in de eerste maanden is verlopen. Hoe zorgen ze dat het mooie plan gaat leven bij de medewerkers? Lukt het om het verschil te maken? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertelden zij waar zij tegenaan lopen, welke uitdagingen ze nog te gaan hebben en welke successen ze al kunnen vieren.

3.8 SOCAV: het behouden en opnieuw aanleren van vaardigheden bij cognitieve achteruitgang – Avoord Zorg en Wonen

Wetenschappelijk neuro-cognitief onderzoek brengt ons steeds nieuwe inzichten in de mogelijkheden van het brein om te kunnen gaan met de beperkingen die (versnelde) cognitieve achteruitgang biedt. Met SOCAV (spiegelen, optimaliseren, compenseren en aanleren van vaardigheden) wil Avoord de nieuwste behandelmethoden inzetten in de zorg met de nadruk op behoud en opnieuw aanleren van vaardigheden zodat eigen regie mogelijkheden, ook bij cognitieve achteruitgang, behouden blijven. Het is voor het eerst in Nederland dat deze methoden binnen een zorginstelling wordt toegepast. Avoord heeft uiteengezet hoe zij dat doet en welke resultaten er al geboekt zijn.

3.9 Beleefde kwaliteit – Carinova

Carinova implementeert een kwaliteit- en veiligheid managementsysteem dat aansluit bij hun nieuwe manier van werken met zelfstandige teams. Ook wordt de visie op kwaliteit herijkt: het project richt zich nadrukkelijk op de door de dementerende cliënt beleefde kwaliteit, en op die van zijn directe omgeving. In de workshop presenteerde Carinova het project.

3.10 Continumeting kwaliteit van zorg – Treant

Treant Care maakt gebruik van het waarderingsgesprek om vast te stellen hoe de cliënt de kwaliteit van zorg en dienstverlening beleeft. De zorgprofessional gaat met de cliënt in gesprek over de aspecten waar de cliënt het meest en minst tevreden over is en hoe zaken verbeterd kunnen worden. Het waarderingsgesprek, dat gekoppeld is aan de evaluatie van zorg, leidt tot kwaliteitsverbetering voor de individuele cliënt en levert ook stuurinformatie op. In de workshop deelde Treant Care de aanpak en de do’s en don’ts met de deelnemers.

3.11 Ervaringen uit de pilot ‘We(l)zijn graag samen’ – Viva!Zorggroep

Een verpleeghuis biedt de bewoners graag een veilige, huiselijke omgeving. In de pilot ‘We(l)zijn graag samen’ heeft Viva!Zorggroep gewerkt om dit te verbeteren, onder meer door het accent van de werkzaamheden van medewerkers te verbreden naar taken die niet alleen op het gebied van zorg en behandeling zijn, maar ook op het gebied van welzijn en wonen. Daarnaast door het bevorderen van het onderlinge begrip en de samenwerking tussen medewerkers in de dienstverleningsteams en de vrijwilligers en familie/mantelzorgers. Wat zijn de bevindingen? De pilot is in april afgerond en de resultaten van Meerstate werden tijdens de sessie gepresenteerd en ervaringen gedeeld.

3.12 Op weg naar ‘Goede zorg en goed werk’: de boven- en onderwater wereld – Zorgbalans

Aan de hand van het concept ‘Net zoals Thuis’ belicht Zorgbalans in deze workshop de transitie, gezien vanuit 1 locatie. Aan bod komen thema’s als zorgplan, kwaliteit, kleine teams en het leerprogramma ‘U woont nu hier’. Hoe verhouden deze thema’s zich met Goede zorg en Goed werk?

3.13 Zien en ervaren van verschillende vormen om de dialoog te voeren tussen cliënt, mantelzorger en professional – Westerholm Rikkers-Lubbers & Tangenborgh

Westerholm Rikkers-Lubbers en Tangenborgh werken beide aan meer eigen regie voor de cliënt. Dit betekent een meer ondersteunende, regisserende rol in plaats van een uitvoerende rol voor de medewerker. Om de betekenis van deze verandering boven water te krijgen faciliteren zij de dialoog hierover tussen cliënt/familie en medewerker door Panelgesprekken en Spiegelgesprekken te voeren. Graag liet men deze verschillende dialoogvormen zien en ervaren. De zorgorganisaties deelden waar rekening mee moet worden gehouden en wat het effect is.

3.14 Dialoog als vliegwiel – deBreedonk

Om kwaliteit te creëren, keuzes te maken én om te gaan met de dilemma’s is een goede dialoog tussen cliënt en zorgverlener, tussen familieraad/cliëntenraad en bestuurder noodzakelijk. De dialoog zag en ziet deBreedonk als vliegwiel van verandering voor de organisatie. Niet veranderd is dat zij dagelijks vele gesprekken voeren over zorg met cliënten, familie, artsen. Wel aan het veranderen is de manier waarop zij dit doen. Werken aan de kwaliteit van de dialoog is het leidende principe in dit cultuurtraject.

3.15 Met trots presenteren wij ons cliëntenpanel – Topaz

Topaz heeft het TopCare label. Om cliënten nog meer te betrekken bij het opstellen van de onderzoeksagenda en de regievoering van verbetertrajecten heeft Topaz een cliëntenpanel ingesteld. De prioriteiten binnen het onderzoek worden zo medebepaald door diegenen die er direct van profiteren.

3.16 Het digitale cliëntenportaal van Woonzorgcentra Haaglanden – Woonzorgcentra Haaglanden

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) beoogt de participatie, eigen regie en zelfstandigheid van cliënten zoveel mogelijk te stimuleren. Een manier om hieraan bij te dragen is het in gebruik nemen van een ‘cliëntportaal’. Daarmee kunnen cliënten en mantelzorgers op ieder gewenst moment via een computer, laptop of tablet inzage hebben in het eigen digitale zorgdossier en indien gewenst een agenda beheren. Cliënt en mantelzorgers kunnen bovendien onderling communiceren via het portaal. Waarom heeft WZH hiervoor gekozen? Hoe draagt het bij aan meer betrokkenheid van de cliënt? En wat is het effect op de dagelijkse zorg?

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 8 augustus 2016