Presentaties workshopronde 1 – Congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Op 4 juli 2016 vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Bekijk hier de workshops van ronde 1, en download de presentaties.

1.1 Het aangaan van de dialoog – ActiVite

ActiVite geeft bij haar projecten veel aandacht aan de dialoog tussen medewerker en bewoner en familie. Of het nu om vrijheidsbevordering, meer bewegen of meer zingeving gaat, deze dialoog staat centraal. Dit maakt dat medewerkers klanten beter leren kennen en het levert waardevolle gesprekken op. ActiVite vertelt wat de consequenties zijn voor alle betrokkenen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze dialoog te kunnen voeren.

1.2 Buitengewoon zorgzaam in het hart van Vathorst – Accolade Zorggroep

Binnen het projectplan Buitengewoon Zorgzaam (Participeren in de wijk- samenwerken in de zorg) faciliteert Accolade Zorggroep een centrale ontmoetingsplaats. Op deze plek wordt synergie gezocht met mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook met maatschappelijke partijen, zoals bijvoorbeeld de kerk. Een centrale plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar iedereen welkom is, waar mensen kunnen groeien, leven en geloven. Een plek waar activiteiten zijn voor iedereen uit de wijk Vathorst.

1.3 Werken vanuit waarden – AxionContinu

De gekozen waarden van AxionContinu vormden de basis voor de bouw/inrichting, selectie van medewerkers, werkprocessen, gewenst taalgebruik, cultuur en gedrag (benadering van gasten en collega’s). De waarden zijn richtinggevend voor alle beleidsbeslissingen, zowel op individueel niveau als op gebied van behandelbeleid, financiën, personele zaken, taalgebruik en werkafspraken; in de bestaande organisaties maar ook bij de nieuwe locatie.

1.4 Sfeermakers – Aafje

Met het plan ‘Sfeermakers’ wil Aafje laten zien dat de bewoner centraal staat. Dat Aafje écht met hen en hun wensen aan de slag gaat en dat de bewoner beslist wat zij aan ‘Sfeermakers’ wensen. Concreet geeft de zorgorganisatie met het plan de fysieke leefomgeving terug aan haar bewoners. Zij mogen nu bepalen hoe hun woonomgeving in het verpleeg- of verzorgingshuis eruit ziet. Tijdens deze workshop kregen deelnemers een presentatie van het project en was er de mogelijkheid voor een discussie.

1.5 Gewoontegetrouw; groot is de kracht van gewoonte – Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep maakt een verdiepingsslag in de kleinschalige zorg voor de mensen met dementie met betrekking tot hun gewoonten en rituelen. Met het programma gewoontegetrouw beoogt de organisatie het welzijn van bewoners met dementie nog verder te bevorderen. Door te focussen op zowel de gewoonten van bewoners als die van de medewerkers. Verandering van gedrag van medewerkers wordt daarbij op systematische wijze aangepakt.

1.6 Eigen Regie ‘Klanten kunnen Kiezen’ – Beweging 3.0, Hilverzorg, Vivium Zorggroep

Zorgorganisaties Vivium, Hilverzorg en Beweging3.0 stellen de vraag centraal: Hoe zorgen we dat cliënten kunnen kiezen wat bij hen past, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en hun kwaliteit van leven op zijn minst gelijk blijft en waar mogelijk verbetert? In deze workshop wordt toegelicht hoe deze zorgorganisaties dat hebben aangepakt, wat er goed ging en waar ze tegen aan zijn gelopen.

1.7 Eigen Regie Zorgplan – Inovum

Bij Inovum maken niet de zorgverleners, maar de cliënt en zijn familie het eerste conceptzorgplan. Dit concept-zorgplan is vervolgens uitgangspunt in de gesprekken met de zorgverleners. De dialoog die op deze wijze anders gevoerd wordt, zal tot een nog beter passend persoonlijk zorgplan leiden waarin iedereen: cliënt, familie/mantelzorger en zorgverlener, zijn verantwoordelijkheid neemt: partnerschap in de zorg. Tijdens de workshop besteedde Inovum ook aandacht aan de ICT mogelijkheden in dit proces.

1.8 Het levensverhaal – De Merwelanden

Als je verhuist naar een zorg- of verpleegappartement, ga je ervan uit dat daar professionals voor je klaarstaan die goede zorg leveren en verstand hebben van gezondheid. Maar om je thuis te voelen in je nieuwe omgeving wil je dat zij ook weet hebben van wie jij bent. Omdat je meer bent dan een chronologische verzameling van feiten over het verloop van je leven, gaan in De Merwelanden de medewerkers, samen met de geestelijk verzorger, op zoek naar de levensverhalen van cliënten. Het levensverhaal bestaat uit anekdotes, stokpaardjes en gebeurtenissen  die steeds terug komen en graag verteld worden. Zij zijn herkenbaar voor de cliënt en daarom erg belangrijk.

1.9 Vitale medewerkers, vitale bewoners – Pro Senectute

Vitaliteit, wat verstaan we hieronder? Op procesbasis van best practice naar next practice. Waar komen we voor te staan? Graag neemt Pro Senectute u mee in het proces tot dusver. Zij zijn benieuwd naar uw mening en tips.

1.10 Meer zeggenschap voor professionals met PAR: Oprichting van de eerste Professionele Adviesraad in Nederland – Zinzia Zorggroep

Zinzia streeft naar een cultuur waarin met elkaar en vanuit de verbinding gewerkt wordt aan excellente zorg en dienstverlening. Hiertoe worden professionals van verschillende disciplines in hun kracht gezet – mede vanuit de PAR – om de kwaliteit van leven die ontstaat in de zorgrelatie tussen clienten, naasten en professionals te vergroten.  De eerste ervaringen met het versterken van professionals via de PAR worden gedeeld.

1.11 Het nieuwe Gasthuis – Bartholomeus Gasthuis

Onder het motto ‘geen muren tussen de zorginstelling en de stad’ is Bartholomeus op weg naar een integraal open concept gericht op de verdere innovatie van de huidige integrale keten van welzijn-wonen-zorg voor de nieuwe groep ouderen (65-85) in de binnenstad van Utrecht.

1.12 Beter communiceren in de driehoek met Video Interactie Begeleiding – Lyvore

Met behulp van video interactie begeleiding zet Lyvore ontwikkeling in gang op gebied van houding en bejegening bij medewerkers. Er worden video interactie begeleiders opgeleid, die vervolgens via het train-de-trainer principe de training verder uitrollen. Met video interactie analyse krijgen medewerkers inzicht in de contactmomenten op micro niveau. Positieve en negatieve gevolgen van houding en gedrag worden letterlijk zichtbaar gemaakt. De video interactie begeleider coacht de medewerker en teams met beelden die vervolgens worden besproken. Dit is een krachtige vorm van coachen waarbij de dialoog over het beeld centraal staat.

1.13 Weet wie ik was en nog steeds ben: mag en kan ik blijven wie ik ben? – Icare

Aan de slag gegaan op basis van een projectplan, een projectgroep en een hoop positieve energie bij alle betrokkenen, maar dan? In  deze workshop nam Icare deelnemers mee in een proces waarbij terug wordt gegaan naar wat we zien en wat we kunnen verwachten van een (toekomstige) bewoner met dementie vanuit de vraag: mag en kan ik blijven wie ik ben? Deze centrale vraag geeft richting aan: leren kennen van de bewoner, betrekken van het netwerk en professionals, inrichting van de zorg en begeleiding , organisatie van de woning en vastleggen van afspraken. Icare deelde de resultaten voor bewoner, betrokken naasten, medewerker en vrijwilliger. Zijn en blijven we op koers?

1.14 Veranderen doen we Samen – Zorggroep Charim

Zorggroep Charim heeft als missie ‘Leven doen we Samen’ met als kernwaarden toegewijd, samen en professioneel. In de veranderende context in het samenwerken tussen cliënt, informele zorg en professional lopen 3 grote projecten. Tijdens de workshop is aandacht besteed aan het project mantelzorg en aan het project medewerkers. Als rode draad door de projecten loopt de missie en visie van Zorggroep Charim, waardoor zij zich tijdens de workshop presenteerden onder het thema ‘Veranderen doen we Samen’.

1.15 Theater ondersteunt samenspel mantelzorgers en medewerkers – Innoforte

Bij Innoforte zetten ze een theatervorm in ter ondersteuning van het samenspel tussen mantelzorgers en medewerkers. Tijdens deze workshop beleefden deelnemers ook deze werkvorm en ontdekten door een combinatie van levensechte scenes en inhoudelijke kennis wederzijds begrip. Dankzij het theaterspel en de dialoog komt bewustwording op gang dat mantelzorgers en medewerkers elkaar nodig hebben en elkaar kunnen versterken en ondersteunen in de zorg.

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 25 juli 2016