Verslag workshop Persoonsvolgend budget in de praktijk

Tijdens het congres ‘Een jaar later: Ruimte voor verpleeghuizen’ van 4 juli 2016 verzorgden Archipel en NiKo een workshop over persoonsvolgend budget in de praktijk.

NiKo – Het budget blijft bij de cliënt

Op de tafel staat een bak met een aantal bekertjes. Elke cliënt heeft een zorgvraag en een budget waarmee de instelling de zorg levert. Marc de Witte van NiKo vult een bekertje met water, giet het in de grote bak en plaatst het bekertje ook in de bak. Dit doet hij een aantal keren. ‘Zo doen we het in de zorg, het budget van de cliënten gaat naar de instelling en de instelling gaat daarmee voor de cliënt zorgen.’ vertelt Marc. Niet bij Niko: hij pakt een nieuw bekertje en vult het met water. Hij keert het niet om in de grote bak, maar zet het gevulde bekertje in de grote bak. Hij schudt er nog wel een beetje water uit, ‘voor de overhead’ en vertelt: ‘Dit is wat we willen. Het budget blijft bij de cliënt en de cliënt bepaalt waaraan we het uitgeven.’

Dit is de wens van NiKo en ze zijn al een heel eind op weg: NiKo experimenteert met deze manier van werken en vertaalde het naar instrumenten waarmee ze op cliënt niveau inzichtelijk maken wat de inkomsten zijn en wat de diensten kosten die elke cliënt afneemt. Deze diensten staan beschreven in de NiKo catalogus waaruit cliënten een eigen pakket samenstellen. Zo verbindt NiKo “het zachte” van zorgen aan “het harde” van geld, waarbij altijd de toetssteen “wat schiet de cliënt er mee op” leidend is. En wat mooi is, het werkt door op alle niveaus: de diensten die cliënten afnemen bepalen, via een formatie-normenboekje, de formatie en samenstelling van de zorgteams. De catalogus is verbonden aan de zorgvraag van de cliënten en de begroting van de organisatie is direct gekoppeld aan de indicatiestelling van de cliënten en met behulp van een scenario-tool anticipeert NiKo op te verwachten veranderingen in de zorg.

Deelnemers aan de workshop van NiKo en Archipel

Archipel – In regie brengen van de cliënt

En dan neemt Femke de Jong van Archipel het woord. Ze vertelt over Archipel dat ver op weg is het in regie brengen van de cliënt. Een weg die ze 5 jaar geleden insloegen en waar ze in de praktijk behoorlijk wat ervaring opgedaan hebben. Ze werken volgens de kernprincipes eigen kracht, keuzevrijheid, dialoog, oplossingsgericht en maken en nakomen van afspraken. Het is vanuit deze principes niet meer dan logisch dat de cliënt de beschikking krijgt over zijn budget. En wat opvalt is dat vanuit het belang van de cliënt de organisatie ervoor kiest om de klant te helpen bij het maken van keuzes door een onafhankelijke klantondersteuner in te zetten. De klantondersteuner brengt met de cliënt en familie de behoeftes in kaart. De klantondersteuner helpt ook bij het voeren van het gesprek met het zorgteam op het moment dat het niet volgens plan verloopt.

Wat levert het op?

Cliënten en mantelzorgers krijgen een actievere rol, de inzet van eigen hulpbronnen wordt beloond en er komen geheel nieuwe behoeftes van cliënten naar boven en gelukkig lukt  ook hierin te voorzien. En, zoals past in de filosofie van Archipel, laat Femke het woord aan de cliënt zelf met behulp van een aantal filmpjes. Het hoogtepunt hierin is zonder twijfel mevrouw Brugmans, één van de cliënten, die vertelt hoe en waaraan ze haar budget besteed, dat ze niet anders meer zou willen en dat ze welgeteld nog 16 cent over heeft voor, tja, niet veel meer waarschijnlijk.

Meer weten

Geplaatst op: 12 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019