Medezeggenschap op wijkniveau: oplossing voor zwakke bezetting cliëntenraden?

Op maandag 10 oktober 2016 organiseerde Waardigheid en trots in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg en het NCZ het congres ‘Cliëntenraad: van weten naar doen!’. Naast een plenair deel met een keynote door Gert van Dijk konden deelnemers diverse workshops bezoeken. Een daarvan was workshop 1.3: Op weg naar professionele medezeggenschap.

Moet je alle mantelzorgers lootjes laten trekken en een aantal van hen zo twee jaar in de cliëntenraad benoemen? Het proefballonnetje dat Prof. Dr. Gert van Dijk eerder die dag opliet, kon in de workshop Op weg naar professionele zeggenschap niet meteen op bijval rekenen. Maar het is misschien wel een oplossing voor een probleem dat zich in het hele land voordoet: de zwakke bezetting van cliëntraden.

Ook Envida heeft daar last van. Deze organisatie in Zuid-Limburg biedt intramurale zorg op zeventien locaties en thuiszorg. De thuiszorg heeft een eigen cliëntenraad, evenals de zeventien locaties. Alle achttien cliëntraden zijn weer vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. Toine Cremers, onafhankelijk voorzitter van de CCr, vertelde in de workshop dat zijn organisatie de medezeggenschap in thuiszorg en intramurale zorg samen wil laten gaan op wijkniveau. Mogelijk kan het probleem van een zwakke bezetting zo worden aangepakt. “Want door loting gaan we er niet uitkomen”, zei hij. Door wijkbewoners te betrekken bij de medezeggenschap misschien wel, zo verwacht Envida. “Loop je zo niet het risico dat een lid van de cliëntenraad, helemaal geen familielid in zorg heeft?”, vroeg een deelnemer aan de workshop zich af. Ja, zei Toine Cremers. “We zeggen niet, als het geen familie is, kan het niet.” Jan Maarten Nuijens, bestuurder van Envida, beaamde dat. “Er zijn bijvoorbeeld heel veel vrijwilligers die sterk betrokken zijn bij de zorg. Die krijgen zo de kans om lid te worden”, zei hij.

Leden van cliëntenraden in de workshop van Envida

Envida krijgt straks acht integrale cliëntraden voor evenveel wijken, ook weer allemaal met een afvaardiging in de CCr. Uitgangspunt is: de dialoog. “Onze grootste uitdaging is ondersteuning bieden aan onze cliënten in de kwaliteit van leven. Daarover willen wij het gesprek aangaan”, aldus Jan Maarten Nuijens. Hij benadrukte tot slot nog eens het belang van een goede medezeggenschap in de thuiszorg. “Daarin hebben we twee keer zoveel cliënten als in de intramurale zorg. Ook daarom is het goed om de medezeggenschap op wijkniveau te organiseren.”

Verslag door Karin Burhenne

Meer weten

Geplaatst op: 12 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2016