Kwaliteit van zorg in kleine V&V organisaties

‘Kleine organisaties kunnen belangrijke impulsen geven aan innovatie in de zorg’. Met deze woorden opende Clemens Ketels (coördinerend senior inspecteur IGJ) zijn verhaal over Kwaliteit van zorg in kleine V&V organisaties. Op maandag 13 november 2017 kwamen ruim 50 kleine V&V aanbieders bijeen in Utrecht. De bijeenkomst was specifiek gericht op deze groep, die nog minder vertegenwoordigd worden in dit programma.

Ondersteuningsprogramma Kwaliteit Verpleeghuizen

Het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen is gericht op verbetering van de kwaliteit van wlz zorg in verpleeghuizen (locaties) waar sprake is van urgente kwaliteitsproblemen. Het programma biedt intensieve ondersteuning in de vorm van coaching om de organisaties te helpen met de kwaliteitsverbetering.

‘De problematiek van kleine zorgorganisaties (50 of minder cliënten) komt sterk overeen met de problematiek van grote zorgorganisaties’, aldus Annemieke van Ede (tranchemanager kwaliteit bij Waardigheid en trots), alleen de schaal is anders. Zo hebben kleine organisaties doorgaans geen (uitgebreid) managementteam of staf. Zij vertelde tijdens de bijeenkomst over het programma en nodige de deelnemers uit om na te denken over hun eigen vraagstukken bij kwaliteitsverbetering.  Ook kleine organisaties kunnen deelnemen aan het programma, als ze aan de voorwaarden voldoen. ‘

Organisaties kunnen zich nog tot 31 december 2017 aanmelden voor het ondersteuningsprogramma Kwaliteit Verpleeghuizen.

Context versus uniformiteit

Clemens Ketels, coördinerend senior inspecteur IGJ i.o. (fusie tussen IGZ en IJZ), neemt de deelnemers van de bijeenkomst mee in het toetsingskader, dat de IGJ als instrument gebruikt bij het houden van toezicht. Het toetsingskader, ook wel het Modulaire Kerninstrument Toezicht (MKI) genoemd, is afgestemd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het MKI heeft als uitgangspunt: horen, zien en voelen. En werkt op basis van context en niet op basis van uniformiteit. Ketels legt uit: ‘Alle (kleine) zorgorganisaties zijn verschillend en dus niet uniform, dit nemen we ook mee in de beoordeling van de zorg.‘

Toezicht in kleine zorgorganisaties

De IGJ komt altijd onaangekondigd langs bij een zorgorganisatie. Ter plekke wordt het dagprogramma opgesteld met de leidinggevende. Het is mogelijk dat de leidinggevende in een kleine organisatie ook meewerkt in de zorgverlening. Als hij of zij dan samen met de inspecteur een dagprogramma moet vaststellen ontstaat er een gat in de zorg. Een terechte opmerking vanuit de zaal. Het is niet de bedoeling van de IGJ om het proces te verstoren. ‘Even de bestuurder bellen om het dagprogramma op te stellen kan ook’, aldus Ketels. Het liefst maakt een inspecteur een werkoverleg mee. Ketels begrijpt dat in kleine zorgorganisaties niet elke dag zo’n overleg gepland staat. ‘We nemen de dag zoals hij is. We gebruiken de overgebleven tijd om langer te observeren of nemen telefonisch contact op met de behandelaar’. Tijdens de inspectie spreekt de IGJ met medewerkers, cliënten, naasten en bestuurders. Ook mogen ze documenten zoals het zorgdossier inzien. De beoordeling van het bezoek komt voort uit een 4-puntsschaal (voldoet, voldoet grotendeels, voldoet grotendeels niet, voldoet niet).

Kennis en kunde

In de Governancecode Zorg 2017 staat dat kleine zorgorganisaties belangrijke impulsen geven aan innovatie in de zorg. Ketels beaamt dit: ‘Het is mooi wat we in het land aan zorg vinden bij kleine zorgorganisaties, ze zijn creatief en innovatief’. Ook kennen kleine organisaties een grote variatie en diversiteit. Dit neemt de IGJ ook mee in het rapport over de organisatie. ‘Maar een kleine organisatie is ook kwetsbaar. De organisaties hebben vaak weinig personeel en niet alle kennis en kunde’, sluit Ketels af. ‘Het ondersteuningsprogramma van Waardigheid en trots kan organisaties hiermee helpen. Het programma kan de kleine organisaties helpen en ervoor zorgen dat ze wel de benodigde kennis en kunde krijgen.’

Meer weten

Geplaatst op: 17 november 2017
Laatst gewijzigd op: 17 november 2017