Kees van der Burg: ‘Prachtig hoe enthousiast het Pact voor de Ouderenzorg uit de startblokken komt’

Bij de oprichting van het Pact voor de Ouderenzorg op 8 maart deed minister Hugo de Jonge (VWS) een duidelijke oproep aan iedereen: kom en doe met ons mee. Die vond weerklank, zo bleek tijdens de landelijke bijeenkomst van 11 oktober in het Utrechtse Spoorwegmuseum. In de stampvolle zaal bruiste het van de ideeën. En ook de op die dag officieel aangestelde Raad van Ouderen maakte duidelijk dat ze een bijdrage wil leveren om het pact tot een succes te maken.

Kees van der Burg, directeur-generaal langdurige zorg bij het ministerie van VWS, bracht aan het einde van de landelijke bijeenkomst van 11 oktober 2018 nog even een gesprek van negen maanden daarvoor in herinnering. ‘Op 17 januari bespraken we voor het eerst het Pact voor de Ouderenzorg’, zei hij. ‘We spraken toen de hoop uit dat zich misschien wel tweehonderd partijen bij het pact zouden aansluiten en nu zijn we al bijna zover. Wat ik hier in de zaal hoor, aan het einde van deze dag, is een enorm enthousiasme. Mensen die emotioneel worden van alle mooie ontwikkelingen waarover ze horen zelfs. Heel concrete voorbeelden ook, en gelukkig veel breder dan alleen uitgaand van zorg.’
Een recent werkbezoek aan Japan leerde Van der Burg dat zich daar een soortgelijke ontwikkeling afspeelt. ‘Wat daar opvalt, is de grote betrokkenheid van het bedrijfsleven’, vertelde hij. ‘Bedrijven daar gebruiken heel goed de kracht, kennis en kunde van ouderen om waardevolle producten voor hen te ontwikkelen.’

Ontmoeting bevorderen

Van der Burg zei positief gestemd te zijn over wat er nu concreet zal gebeuren om het Pact voor de Ouderenzorg vorm te geven. ‘Daar waar coalities zeggen een duwtje in de rug nodig te hebben, geven we dat’, zei hij, ‘niet in de vorm van geld maar van organisatiekracht. Ook willen we een rol spelen om de kennis over dat wat wordt ontwikkeld te verspreiden. En we willen een ontmoetingsplaats zijn. Het moet in de praktijk en in de ontmoeting gebeuren. Een beweging kun je niet uittekenen, die ontstaat, maar we kunnen dat wel ondersteunen. En daarbij hoort ook dat we ons blijven inspannen om andere partijen te laten aansluiten. We weten dat in de thematiek van age friendly cities openbaar vervoer hoog op de agenda staat als iets dat ouderen kan helpen om hun plaats in de samenleving te blijven innemen. Breng dus partijen als NS en Connexxion aan tafel. En ook de game-industrie. Die kan meer dan computerspelletjes ontwikkelen voor jongeren. Denk aan programma’s voor valpreventie bijvoorbeeld.’
Als afsluiting verwees Van der Burg nog naar de advertentieborden die links en rechts van het podium stonden en waarop inmiddels al aardig wat briefjes geplakt waren. ‘Dat zijn contactadvertenties’, zei hij. ‘Ook het leggen van contacten zullen we waar mogelijk ondersteunen. Het kernwoord van het Pact voor Ouderenzorg is samenwerking.’

Doe ook mee!

Nieuwe samenwerking aan het opstarten, nieuwe partijen gevonden of bezig je bestaande netwerk rondom de ouderenzorg uit te breiden? Meld het bij pactouderenzorg@minvws.nl. Door aandacht te geven aan nieuwe verbindingen willen we nog meer partijen enthousiasmeren om mee te doen aan het verbeteren van de ouderenzorg. We brengen voorbeelden in beeld en bieden ondersteuning waar dat nodig is.
Meer weten over deelname aan het Pact voor de Ouderenzorg? Zie www.pactvoordeouderenzorg.nl

Verslag door Frank van Wijck

Meer weten

 

 


Geplaatst op: 23 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2018