Introductiebijeenkomst ‘HACCP’: vijfde groep deelnemers met regelruimte

Op 7 december 2015 vond in de avond de startbijeenkomst plaats van de HACCP groep in het kader van Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen.

De groep HACCP is een klein, maar zeer gedreven en enthousiast gezelschap met vertegenwoordigers van zes instellingen, te weten Amsta, De Hoven, RSZK, WVO Zorg, Vivent en Zorgverlening het Baken. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), ActiZ, het ministerie van VWS en het programma Waardigheid en trots waren met inbreng aanwezig.

Groepsfoto van de vijfde groep deelnemers aan Waardigheid en trots met regelruimte

Een groot aantal deelnemers heeft al een van de eerdere introductiebijeenkomsten bijgewoond. Bij de inleiding wordt dan ook afgesproken de uitleg over de doelstellingen van W&t en de rol van de themacoördinator over te slaan en na het voorstellen ieder de ruimte te geven om zijn inbreng in een korte pitch’ te doen.

Waar ligt de grens?

Voor alle deelnemers speelt met name de vraag waar nu de grens ligt en op welke wijze deze in het huiselijke karakter van kleinschalige zorg wel of niet van toepassing is. Het voorbeeld van de eieren en vis van de boer, de appeltaart en de overheerlijke gestoofde konijn van de familie passeren de revue.

Hoe behouden we dan het normale thuis, het belang van de cliënt, zijn of haar welbevinden? En het kost ons nu tijd om de stickers op de aangebroken producten te plakken, de temperatuurlijsten in te vullen… en oh ja, dan komt er ook nog iemand kijken of je dat allemaal goed ingevuld hebt. Eigenlijk is het een schijnzekerheid die we met elkaar gecreëerd hebben, een doel op zich, waarbij de echte verantwoordelijkheid, betrokkenheid om een verantwoord product op tafel te zetten (ruiken, kijken, proeven) naar de achtergrond is verdwenen.

We spreken met elkaar af om voor de volgende bijeenkomst een top 3 aan te reiken tegen welke grenzen je aanloopt en waar je eigenlijk vanaf zou willen (wat schuurt, wat zou je anders willen, of wat doe je anders en mag eigenlijk niet). Themacoördinator Anton François zal deze lijst inventariseren en als input voor de volgende bijeenkomst gebruiken.

Wetgeving

Duidelijk is dat de HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) voor de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een Europese wetgeving is waar niet aan te tornen zal zijn. We willen graag de dialoog aangaan, zeker met de ervaringen uit De Hoven, die in goede samenspraak met de NVWA al stappen heeft kunnen maken (kruiden uit eigen tuin, eieren van de eigen kippen etc.). We realiseren ons ook dat we de (Europese) wet niet kunnen wijzigen en zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid om verantwoord en veilig eten en drinken aan te bieden.

De afspraak wordt gemaakt om samen met hen om tafel te gaan en in dialoog te gaan over onze knelpunten (deze moeten uit de bijdrage van de top 3 komen van de betrokken deelnemers). De Hoven maakt ons alvast deelgenoot vanuit welke visie en uitgangspunten zij de wetgeving met de NVWA besproken heeft.

Risico’s

Hoe gaan we om met de risico’s in het kader van de HACCP, als we grenzen zouden overschrijden? Zijn onze medewerkers competent genoeg om verantwoord over grenzen te gaan?  Is het dan nog verantwoord voor onze hulpbehoevende oudere die steeds kwetsbaarder wordt?

De inbreng van de IGZ, die nu niet direct naar de HACCP kijkt, is van belang om te kijken uit welke invalshoek we risico’s benaderen. Wat accepteren we in de kleinschalige woonzorggroep, en accepteren we dan ook de risico’s? Mag de familie een appeltaart op tafel zetten voor alle bewoners, zonder dat we weten hoe die gemaakt is, wat erin zit (allergenen), wanneer hij gemaakt, verpakt en getransporteerd is?

Ook bestuurders verwachten duidelijkheid wanneer grenzen overschreden worden. Wie is dan verantwoordelijk en welke gevolgen heeft dat bijvoorbeeld voor de verzekering?

Professionaliteit

Het verzorgen van eten en drinken brengt verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt vaardigheden van de betrokken medewerkers. Het is niet vanzelfsprekend dat je allemaal alles kunt, de groep is groter dan voorheen, de omgeving is vaak onrustig, je hebt een rol in toezicht naar de bewoners, etcetera. Hoe houden we onze medewerkers scherp en handelen ze juist?

RSZK heeft goede ervaringen met Prezo. Het team evalueert, daagt elkaar uit, professioneel met als uitgangspunt de cliënt en zijn familie. Daar willen anderen graag wat van leren dus we gaan er zeker op terugkomen.

Wie is nog meer betrokken?

Voorstel is ook om de stakeholders te gaan betrekken. De grotere leveranciers die nu een aanzienlijk deel van het proces borgen, het Voedingscentrum die de hygiënecode heeft ontwikkeld, uiteraard de NVWA en de inspectie (IGZ) als ‘schild’, maar ook de GGD die beoordeelt.

Afspraken:

  • Iedere organisatie stuurt een top 3 van knelpunten in, voor 15 januari 2016.
  • Anton plant eind januari 2016 een volgende bijeenkomst. Hierbij zal ook de NVWA worden uitgenodigd.

Tot Slot

Het was een dynamische en inspirerende bijeenkomst waarbij ieder vanuit zijn eigen organisatie en visie ruimte had om in te brengen. Er was geen moment verslapping, geen pauze nodig. Door de vele vragen ligt er een mooie uitdaging om te kijken of we tot resultaten kunnen komen, met bij iedereen wel het besef dat de wet de wet is.

Meer weten


Geplaatst op: 12 januari 2016
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019