Intervisie methode: ‘Er was eens’

Persoonsvolgende bekostiging in de instelling, dat was op 12 juni 2017 het thema van een bijeenkomst van Waardigheid en trots. Verschillende deelnemers aan het programma onderzoeken wat het betekent om virtueel het budget aan de cliënt te geven en persoonsgerichter te kunnen werken. “Vandaag gaan we daar in drie intervisiegroepen dieper op in”, opent thema-coördinator Herre van Kaam de bijeenkomst. 1 van die intervisiegroepen ging in op de intervisie methode ‘Er was eens’. Deelnemers waren: Amsta, Aquarijn, Groenhuysen en De Zorgspecialist. Deze methode wordt toegelicht in dit verslag.

Stap 1: Er was eens

De inbrenger vertelt de vraagstelling als een verhaal, bij wijze van toelichting: “Er was eens…”. Het verhaal heeft een open einde want het loopt tot aan deze bijeenkomst en gaat dan weer verder.

Er was eens een programma-manager innovatie die begon met haar nieuwe rol in een voor haar nieuwe branche. Die nieuwe rol was overigens ook nog niet helemaal helder. Wat wél helder was was dat zij een pilot mocht \ moest gaan draaien ‘meer regie bij cliënt, autonomie bij teams, nieuwe manier van financieren’. De hobbels bij de start:

 1. Financiële organisatie niet echt op orde
 2. Vanwege eigen bescheiden financiële kennis een lastige pilot
 3. MT had nog geen helder beeld van ‘wat het is’ en wat het je kan opleveren
 4. Ontwikkelafspraak met het zorgkantoor
 5. Worse nightmare; ‘het’ is niet gelukt

Wat gedaan:

 1. Archipel & NiKo als voorbeeld uitgenodigd
 2. Kleine pilot starten (2 kleine locaties)
 3. Projectleider, plan van aanpak geschreven, ondersteuning geregeld (niet het wiel weer uitvinden)
 4. EVV’ers betrekken
 5. Kostprijzen zijn de kern voor euro’s en formatie, liep al snel vast

Stap 2, 3 en 4: Verdieping

Stap 2: Exploitatie: Door middel van het stellen van vragen zoeken de deelnemers naar belangrijke aspecten van het verhaal. Wat is de essentie? Welke omstandigheden zijn van invloed, Wat had de inbrengers anders kunnen of willen doen, wie zijn de andere personages in het verhaal en wat beweegt hen?

Stap 3: Zoeken en vertellen van verhalen: Deelnemers laten zich inspireren door het verhaal van de inbrenger tot een verhaal of anekdote over zichzelf. Het gaat om een verhaal dat de deelnemer echt is overkomen. De inbrenger luistert, maakt aantekeningen en vertelt wat aanspreekt en verrassend is.

Stap 4: Reflectie: Inbrenger reflecteert hardop op de verhalen en scherpt desgewenst eigen verhaal / vraagstelling aan.

 • Herkenning op lastig op kunnen hoesten van cijfertjes \ financiële gegevens.
 • Herkenning op rol van financial.
 • Het ‘wat is het’, ‘waarom doen we het’ en ‘wat betekent het voor jou’ is al duidelijk bij de start.
 • Hoe bepaal je of ‘wat je doet’ doelmatig is (kunnen medewerkers en cliënten de doelmatigheid van hun keuze wel inschatten \ bepalen).
 • We zijn nu vooral paternalistisch bezig “wij weten vanuit onze professie wat nodig is”
 • Bewust maken van ‘wat doe je nou allemaal’
 • Niet meer één grote pot met geld
 • Vakantie-tijd en algemene drukte in een organisatie, hoe gaat dat lukken \ belasting
 • In hoeverre kwam \ komt de vraag vanuit de teams zelf – hoe omarmen medewerkers dit
 • Er zijn altijd ‘verschillen’ in enthousiasme tussen teams, moet iedereen dan toch mee?
 • De wens van de cliënt – beschikbare financiën – in relatie brengen met de formatie!
 • Er is een verschil tussen werking van e.e.a. bij VPT’s en ZZP’s
 • Wat betekent ‘eigen regie’ naar de teams – belangrijkste items is ‘zelf je formatie iPVB gestuurd regelen’
 • Zijn er al vragen vanuit de organisatie over inzicht krijgen over hoe\wat\wat er speelt, informatie-voorziening naar de organisatie
 • Wat doe je als de teams met eigen – afwijkende – ideeën komen
 • Als er ‘meer in de organisatie speelt’ (organisatie-wijziging) gaat dat door elkaar heen lopen? Niet te veel tegelijkertijd. Hou ankers in beeld.
 • Zijn cliënten \ bewoners al op de hoogte?
 • Laat afdelingen ‘hun portemonnee zelf beheren’
 • Geef cliënten de mogelijkheden om bij te kopen.

Stap 5: Het vervolgverhaal

Ieder groepslid formuleert tenminste een vervolg voor het verhaal van de inbrenger. Dit kan een “goede afloop” zijn voor de inbrenger, het kan ook een fantastische uitkomst zijn. Je moet aansluiten bij de wensen van de werkvloer. Deze pilot is echter uit de ‘top’ ontstaan. Uitleggen is daarin wel de eerste stap. Plan van aanpak is aan alle pilot-deelnemers uitgereikt.

Tips en bewustmakers

 • Welke ‘vorm’ je gebruikt helpt ook bij het enthousiasmeren.
 • Ga e.e.a. vragenderwijs in en niet ‘zo is het en zo doen we het’.
 • Je krijgt beweging door vragen te stellen.
 • Gebruik bij introductie: tekst, beeld, spel, discussie, instrument (alle zintuigen prikkelen).
 • Praktijkvoorbeelden helpen bij ‘mensen naar voren laten bewegen’.
 • Laaghangend fruit; de korte snelle successen laten horen.
 • Niet lastig vallen met ‘dat er nog zaken niet duidelijk zijn financieel’.
 • De voorkant – afspraken maken – is belangrijk.
 • Gesprek met de familie.
 • Vraag niet naar “hoe vaak moet u naar het toilet”.
 • Blijf in je eigen kracht – dat helpt bij het helder \ eerlijk over komen.
 • Als je eerst de teugels strak aantrekt, kun je later losser laten. Dat gaat makkelijker dan eerst alles ‘los’ laten en mensen dan ‘strak te trekken’.
 • Ervaring bij NiKo: het onderwerp iPVB lukt-altijd (omdat het zo snel de ‘winst’ voor medewerkers zelf oplevert).
Het gaat op één van de locaties goed komen. En als het mis gaat, dan is dat ook leren. “Laat dingen gebeuren”. Als je het niet haalt, dan gewoon aan het zorgkantoor melden in de voortgangsrapportage. Voornaamste doel is – er van leren (dat is ook resultaat voor het zorgkantoor).
De Zorgspecialist – tip: breng het levensverhaal van de cliënt in beeld; iemand wil wat en waarom wil iemand dat. Is ook een W&T traject. Familie wordt hierin gevraagd om foto’s van vroeger, muziek, of woonplekken en woonomgeving in beeld te brengen. Al dan niet een i-PAD meegeven. Het ‘reis door de tijd’ boek kun je hier ook voor gebruiken. NiKo doet dit door het cliënt\familie-gesprek (al dan niet bij familie thuis) op te nemen.

Geplaatst op: 22 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022