Regio Groningen ontwikkelt app voor triage én e-learning

Een app die eenduidige triage bevordert van ouderenzorgorganisaties die samenwerken in de avond-, nacht- en weekenddienst (ANW). In het programma ‘Grensverleggend zorgen, duurzame zorg in de VVT’ in Groningen krijgt deze app concreet vorm. ‘Bovendien willen we deze straks ook als e-learning inzetten’, vertelt Sjoukje Niehof, programmamanager Duurzame Inrichting Medische Zorg in Groningen.

Ook is zij programmamanager van het programma Grensverleggend zorgen. Dit programma telt drie deelprojecten waar één specialist ouderengeneeskunde (SO) voor meerdere organisaties bereikbaar in de ANW er een van is. Een eenduidige triage/taal is het tweede deelproject. ‘Want dat is een randvoorwaarde voor de gezamenlijke ANW.’

Zorggroep Meander, Stichting De Hoven en Zonnehuisgroep Noord werken samen in de pilot gericht op een gezamenlijke ANW. De handboeken die de VVT-organisaties voor de triage hanteren, verschillen van elkaar. Klare Kloek, producent van applicaties in de zorg, vertaalt het handboek van Cordaan in Amsterdam naar een app voor triage én e-learning. Dat gebeurt in overleg met de toekomstige gebruikers. Sjoukje Niehoff: ‘Het is ook niet onze bedoeling om het klinisch redeneren bij zorgprofessionals weg te halen. Integendeel, dit willen we met de app juist stimuleren. Daarnaast wordt het taak-en rolbewustzijn van de verschillende professionals vergroot, van verzorgenden tot specialisten ouderengeneeskunde. De triage-app/e-learning is bovendien onderdeel van ‘taakherschikking’ in de volle breedte.’

Workshop over de Triage App

Deze workshop van de regio Groningen maakte deel uit van de online bijeenkomst Duurzame medische zorg op 19 november 2020. In de workshop lichtte mede-eigenaar Jorrit van Kaam van Klare Kloek de app toe. Een aansprekend verhaal voor de andere regio’s die meedoen aan Duurzame Medische Zorg, een onderzoeksproject waarin regio’s experimenteren met innovatieve manieren van het organiseren en uitvoeren van zorg. Met als doel: duurzame, kwalitatief goede zorg aan ouderen.

Vertrouwen

‘Onze insteek is dat de app begrijpelijk, toegankelijk én leuk moet zijn. Naast het toewerken naar een eenduidige triage, willen we dat de app het vertrouwen in elkaar bevordert’, vertelt Jorrit van Kaam. In vogelvlucht demonstreerde hij tijdens de workshop welke stappen de gebruiker van de app zet. Dat begint met de vraag welke rol iemand heeft, bijvoorbeeld verzorgende. Vervolgens volgt een aantal vragen die degene die observeert helpt door te vragen en triage toe te passen. Dat gebeurt laagdrempelig en begint met het aantikken van het lichaamsdeel waar de problemen zich voordoen. Tikt iemand bijvoorbeeld het hoofd aan, dan volgen alle denkbare klachten die zich hier kunnen voordoen, zoals acuut hoesten. ‘Op dit punt kun je bijvoorbeeld e-learning invoegen met een kort filmpje over acuut hoesten en de kennis daarover van de gebruiker vergroten.’

Criteria

De app hanteert een triagelijst met een hele serie vragen, zoals (in dit geval) hoe lang hoest de cliënt en is er sprake van koorts. Op die manier wordt duidelijk van welk triage-criterium sprake is, variërend van routine tot dringend en spoed. Voordat de zorg wordt overgedragen, gaat de app nog in op te verrichten metingen, zoals bloeddruk, temperatuur en ademfrequentie. Uiteindelijk volgt op basis van de uitkomsten een advies om te bellen of beeldbellen. Daarbij worden de gegevens die de app verzameld heeft, meteen doorgestuurd. Bovendien slaat de app het triage-traject op. ‘Dat kan heel waardevol zijn voor de degene aan wie je de zorg overdraagt’, zegt Jorrit van Kaam.

Naast de triage bevat de app ook een simulatiespel dat de kennis, het teamwork en het zelfvertrouwen van medewerkers bevordert. Het is een triage-kaartspel met diverse rollen: deelnemers krijgen een scenario voorgelegd om samen op te lossen.

Mantelzorgers

Sjoukje Niehof: ‘Op dit moment zijn we bezig om de app aan te laten sluiten op de zorgsystemen van de individuele organisaties.’ Zij beaamt dat de app, zoals ook in de workshop werd opgemerkt, nog volop in ontwikkeling is. Maar dat het, zoals ook door deelnemers aan de workshop werd geconcludeerd, een waardevol, innovatief product kan worden. ‘Ons idee is dat straks niet alleen medewerkers in de zorg de app kunnen gebruiken, maar ook de mantelzorgers.’

Door Karin Burhenne

Meer weten

Geplaatst op: 7 december 2020
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023