Goed werkgeverschap: een wervingsmagneet en vitale medewerkers

Minister Hugo de Jonge blijft het herhalen: goed werkgeverschap is cruciaal voor een gezonde arbeidsmarkt in de zorg. Maar wat is goed werkgeverschap? En hoe word je een goede werkgever? Zorgorganisaties Azora en Frankelandgroep verzorgden samen een workshop tijdens het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ die op beide vragen het antwoord gaf.

De organisaties hebben recht van spreken. Azora verwierf in Gelderland het predicaat Beste Werkgever, zowel in 2016 als 2017/2018. En Frankelandgroep werd door medewerkers in 2016 en 2017 uitgeroepen tot Beste Werkgever in de VVT-branche. Bovendien staat deze zorgorganisatie al vijf jaar in de top 3 voor de best presterende organisaties op het gebied van verzuim management. Als een medewerker met plezier zijn werk doet, is dat goed voor de cliënt, is het uitgangspunt van zowel Azora als de Frankelandgroep. En het hebben van voldoende collega’s is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Maar juist dat werven van nieuw personeel wordt steeds moeilijker. Zo werd Azora in september 2016 voor het eerst in lange tijd geconfronteerd met lastig in te vullen vacatures, vooral die voor verzorgende IG. Tot dat moment verliep de werving met klassieke vacatures, vertelde Daphne Sleiderink, P & O adviseur bij Azora.

“We hebben toen een reclamebureau ingehuurd waarmee we beelden en slogans hebben ontworpen om nieuwe medewerkers te werven. Daarin komt ons goede werkgeverschap tot uitdrukking en doen we beloftes, die we ook nakomen. We zijn een stabiele, warme organisatie met persoonlijke aandacht voor medewerkers en bieden medewerkers veel opleidingsmogelijkheden. Maar we laten ook zien dat we goed begrijpen dat het werk in de ouderenzorg verantwoordelijkheid vraagt, dynamisch is en onregelmatige werktijden met zich meebrengt.” Het resultaat: verfrissende slogans die, afgaand op de reacties uit de zaal, de kern treffen. Neem bijvoorbeeld de slogan om zij-instromers te werven: ‘Hij werkte met debet en credit, nu met Annie en Jannie’, over een medewerker die switchte van het bankwezen naar de zorg. Inmiddels werden het afgelopen anderhalf jaar met de nieuwe slogans en beelden drie succesvolle wervingscampagnes gevoerd om medewerkers te werven, onder andere voor een nieuwe locatie: met een gemiddelde looptijd van 29 dagen werden zo 173 vacatures vervuld.

Wat maakt de campagnes zo succesvol?

 • Werken met reële beelden van medewerkers en cliënten.
 • Input vanuit de doelgroep: wat maakt jouw werk zo leuk?
 • Inhuren van vacature tekstschrijver.
 • Het predicaat Beste Werkgever.
 • Uitdragen van het uitgangspunt: medewerker blij, cliënt blij.
 • Beloftes nakomen: nieuwe medewerkers krijgen een vast contract.

Een ander succes is de training Samen werken aan duurzame inzetbaarheid, die P&O adviseur Jessica Opdenoordt van Azora ontwikkelde en zelf verzorgt met een extern adviseur. Het is een training die bestaat uit drie workshops die op maat aangeboden worden aan medewerkers en leidinggevenden. De training draagt bij aan goed werkgeverschap.

Kenmerken van de training aan medewerkers:

 • Medewerkers bewust maken van hun rol en eigen regie bevorderen.
 • Hen stimuleren en ondersteunen om duurzaam inzetbaar te worden/blijven.
 • Bespreekbaar maken wat medewerkers daar voor nodig hebben.

 Kenmerken van de training voor leidinggevenden:

 • Stoppen met ‘pamperen’ van medewerkers, eigen regie stimuleren.
 • Het aangaan van de dialoog met medewerkers.
 • Bevorderen dat medewerkers zelf met ideeën komen voor betere zorg.

In de praktijk heeft de training het gewenste effect en draagt zo bij aan een goed werkgeverschap, vertelde Jessica Opdenoordt. “Medewerkers zijn opener, hebben meer oog voor elkaars kwaliteiten en de samenwerking verloopt beter.” Niet zo vreemd dus dat Azora goed scoort op het gebied van medewerkers- en cliënttevredenheid.

Jessica Opdenoordt, P&O-adviseur en trainer
“Het gaat erom dat mensen zich weer bewust worden van waaróm ze het werk doen, of wat ze anders zouden willen. Je bent meer op je werk dan thuis, dus zorg dat je het leuk hebt.” Lees het interview met Jessica en medewerkers die de training duurzame inzetbaarheid bij haar gevolgd hebben.

Vitale medewerkers bij Frankelandgroep

Hierna kreeg Marianne Tulp het woord, het hoofd personeel en organisatie van de Frankelandgroep in Schiedam en Vlaardingen. Zij liet eerst een filmpje zien waarin medewerkers vertellen waarom de organisatie een goede werkgever is. Zoals:

 • Je wordt gewaardeerd om wie je bent.
 • Je kunt jezelf zijn.
 • Je mag doen waar je goed in bent; niet iedereen doet hetzelfde.
 • Je krijgt gerichte scholing.
 • Je hebt tijd om cliënten aandacht te kunnen geven.

Aansluitend vertelde Marianne Tulp dat een vitale organisatie bepalend is voor vitale medewerkers. “Dat begint met een goede basis, die moet op orde zijn. Dan moet je denken aan: je salaris op tijd krijgen, een goed rooster en een goede bezetting.” In de visie van de organisatie moeten cliënten het leven zoals ze dat gewend zijn zoveel mogelijk kunnen voortzetten, of ze nu thuis wonen of in een instelling. Aandacht voor het welzijn van cliënten is heel belangrijk en dat vergt voldoende gekwalificeerde medewerkers die zich betrokken voelen bij hun cliënten. Gezonde medewerkers die met plezier hun werk doen, kunnen die aandacht en zorg bieden. Als het ziekteverzuim laag is, draagt dat bij aan een goede bezetting. En bij de Frankelandgroep is dat heel laag. “Daarom kunnen wij inzetten op extra instroom van personeel”, vertelde Marianne Tulp. Uit haar verhaal bleek dat de organisatie veel aandacht heeft voor medewerkers. Dat komt onder andere tot uiting in:

 • Beleidsdagen voor alle medewerkers en vrijwilligers. Zij gaan het gesprek aan met een vertegenwoordiging van het bestuur over de vraag: wat gaat goed en wat kan beter? Dat het bestuur dit doet, wordt enorm gewaardeerd.
 • Leidinggevenden komen veel op de werkvloer en weten wat er speelt.
 • Medewerkers worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen.
 • Constant werken aan kwaliteit (Prezo Gouden Keurmerk).
 • Aandacht voor leefstijl van medewerkers: onderwerp van gesprek, plus gratis cursussen en trainingen, een eigen fitnessruimte, activiteiten verzorgd door medewerkers, gezonde voeding in het restaurant.
 • Hulp bij schuldsanering.
 • Aandacht voor arbeidsomstandigheden.
 • Frequente verzuimgesprekken; samen tot een oplossing komen.
 • Begeleiding bij langdurige ziekte.

Marianne Tulp eindigde haar verhaal met enkele tips voor goed werkgeverschap waar organisaties meteen mee kunnen beginnen. “En die kosten helemaal niks.”

Tips voor goed werkgeverschap

 • Geef aandacht en waardering aan je medewerkers.
 • Schuif als bestuur aan bij werkoverleggen.
 • Vraag medewerkers hoe het anders kan.
 • Wees zelf een leuke collega.
 • Maak gebruik van de kennis in huis.

Door: Karin Burhenne

Meer weten

Geplaatst op: 17 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 18 februari 2020