Foutloos leren bij mensen met Korsakov werkt: onderzoek én praktische handvatten voor zorgprofessionals

Mensen met Korsakov kunnen nieuwe vaardigheden aanleren. Ze hebben een positiever zelfbeeld, vertonen minder rusteloos gedrag en voelen zich beter thuis. Dit zijn voorbeelden van effecten van het onderzoek naar ‘foutloos leren’ bij mensen met Korsakov. Niet alleen de effecten van foutloos leren zijn onderzocht. Het boek‘Foutloos leren bij Korsakov. Een praktische handleiding’ bevat ook praktische handvatten voor zorgprofessionals en voorbeelden van stappenplannen.

Op het Topcare symposium van 20 november reikte Cynthia Vogeler, directeur van het Korsakov Kenniscentrum het eerste exemplaar van de publicatie uit aan Anno Pomp van het ministerie van VWS.

Onderzoek en praktijk

Cynthia Vogeler: ‘Het bijzondere van deze publicatie is de combinatie van onderzoek sámen met mensen uit de zorgpraktijk en het een praktische handleiding oplevert voor de zorgprofessionals. Anno Pomp gaf aan dat dit een mooi voorbeeld is hoe kennis ontwikkeld en verspreid wordt. Yvonne Rensen, psycholoog bij Vincent van Gogh en onderzoeker bij het Radboudumc voerde het onderzoek uit in opdracht van het Korsakov Kenniscentrum. Cliënten en zorgprofessionals van de MeanderGroep, ZorgAccent en Atlant waren betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

Voorkomen van fouten

Bij cliënten met het syndroom van Korsakov zijn de hersenen beschadigd waarbij geen herstel mogelijk is. Cliënten ondervinden vaak problemen met het opslaan en onthouden van nieuwe informatie én het uitvoeren van vaardigheden die zij vroeger wel konden. Het aanleren van nieuwe vaardigheden in het dagelijks leven gaat dan ook met grootste moeite. Toch zijn er behandelmogelijkheden om vaardigheden aan te leren zoals Foutloos leren. Vaardigheden worden routinematig en steeds op dezelfde manier herhaald, waarbij fouten tijdens het leerproces worden voorkomen.

Koffie zetten

Sandy Kramer, verpleegkundige bij verpleeghuis Luckerheide, onderdeel van MeanderGroep, was één van de betrokkenen. ‘Op de afdelingen zochten we naar dagelijkse activiteiten die aangeleerd konden worden door onze bewoners met Korsakov. Hier zijn heel leuke activiteiten uit naar voren gekomen, zoals koffiezetten en internetbankieren. Ze merkt dat bewoners enthousiast zijn. ‘Het geeft hun voldoening als zij bijvoorbeeld zelf de was kunnen doen of de agenda kunnen bijhouden.’ Zij constateert ook dat medewerkers steeds enthousiaster werden. ‘Foutloos leren is nu onderdeel van de dagelijkse zorgverlening.’ Ans Oosterwechel, inhoudelijk coach en cliëntadviseur Korsakov bij ZorgAccent, beaamt dat foutloos leren ook voor begeleiders een extra stimulans is om bewoners methodisch te ondersteunen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten.

Belangrijkste resultaten van het onderzoek Foutloos leren bij Korsakov:

  • Cliënten met het syndroom van Korsakov konden verschillende vaardigheden (waaronder huishoudelijke vaardigheden, corveevaardigheden, mobiliteit vaardigheden, ADL-vaardigheden) zelfstandiger uitvoeren na foutloos leren training.
  • De kwaliteit van leven van cliënten met het syndroom van Korsakov verbeterde na Foutloos leren training.
  • Alle cliënten konden leren, ook de cliënten met ernstige stoornissen in de cognitieve functies.
  • De training zorgt voor extra aandacht momenten met de cliënten. Het zorgt voor een positieve bejegening, omdat de focus ligt op wat iemand nog wel kan.

Door: Elske Hijlkema

Meer weten

Geplaatst op: 11 december 2017
Laatst gewijzigd op: 10 augustus 2021