‘Door corona heeft duurzame inzetbaarheid een andere lading gekregen’

Hoe geef je vanuit je rol als HR-professional of leidinggevende invulling aan wat er voor medewerkers echt toe doet, als het gaat om een crisis zoals de coronapandemie? Hoe neem je de regie en verantwoordelijkheid in het steunen en faciliteren van medewerkers, zodat ze op de been blijven? En wat neem je hieruit mee in beleid en aanpak? Dit was het thema van de online SPOT ON bijeenkomst Zorgen voor elkaar over de rol van HR-professionals en leidinggevenden in goed werkgeverschap. Kennismanager Diana Kole ging in gesprek met drie HR-professionals over dit onderwerp. Daarnaast lichtte Irene van der Fels, projectmanager Gezond werken in de zorg bij Stichting IZZ de uitkomsten uit de monitor Gezond Werken toe over energiegevers en energievreters. Uiteraard was er ook ruimte voor discussie.

In gesprek met HR-professionals 

Tijdens de bijeenkomst ging kennismanager Diana Kole met drie HR-professionals in gesprek over wat zij hebben geleerd van de coronatijd en wat willen zij vasthouden naar de toekomst toe:  

 • Ina van Riel, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Vilente 
 • Rianne Jasperse, manager HR bij De Wever 
 • Jenneke Grendelman, strategisch HR adviseur bij Coloriet 

Ina van Riel

Ina van Riel gaat in op duurzame inzetbaarheid: ‘Door corona heeft duurzame inzetbaarheid een andere lading gekregen, alles was anders. Bij ons zijn ‘zorgen voor elkaar’ en ‘in verbinding zijn met medewerkers’ belangrijke thema’s van ons beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We zijn dit veel meer proactief gaan doen door informatie te gaan ophalen bij de medewerkers en proactief psychische ondersteuning te bieden aan medewerkers via de Corona Hulplijn. We zien dat corona ook goede dingen heeft gebracht, zoals meer saamhorigheid. Het proactieve willen we blijven vasthouden, bijvoorbeeld door veel meer de aansluiting met de medewerkers te zoeken.’ 

 • Bekijk het hele gesprek met Ina van Riel:

Rianne Jasperse

De Wever was vorig jaar één van de eerste zorgorganisaties met een coronabesmetting. Rianne Jasperse: ‘Wij waren vrij snel gestart met een programma ‘Zorg voor elkaar’ om medewerkers op afstand te begeleiden. Maar het werkte veel beter om naar de medewerkers toe te gaan en dan laagdrempelig met hen in gesprek te gaan. Ook zijn wij gestart met teamreflectie om teams te versterken en weerbaarder te maken. Deze nazorg is eigenlijk een vorm van crisisinterventie. Veel teams maken gebruik van deze  effectieve training waarin ze leren goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Ook hebben we speciaal aandacht besteed aan leerlingen om hen maximaal aan boord te kunnen houden. Zo hebben we een corona spreekuur voor studenten en leerlingen opgezet. Aandacht voor mentale weerbaarheid blijft onderdeel van het regulier opleidingsprogramma voor leerlingen’  

 • Bekijk het hele gesprek met Rianne Jasperse :

Jenneke Grendelman

Jenneke Grendelman was Regievoerder continuïteitsplan en als zodanig de verbindende schakel tussen het crisismanagementteam en de afstemming van de planning in de praktijk: ‘De vraag daarbij was te kijken naar wat belangrijke momenten zijn om op te schalen en hoe pak je dat aan? Als je kijkt naar de planning dan is het belangrijk de personele inzet inzichtelijk te hebben. We gaan dan ook zeker ons flexbeleid verder ontwikkelen, want het is gebleken dat het in de praktijk ingewikkeld is om elkaar te helpen op andere plekken. Bovendien hebben we geleerd dat de inzet van andersoortige instroom, zoals mensen uit de horeca of KLM van toegevoegde waarde is, maar dat vraagt een andere kijk op je functiemix. Daarnaast zien ook wij dat corona meer saamhorigheid heeft gebracht, dit is ook belangrijk om vast te houden voor de toekomst.’

 • Bekijk het hele gesprek met Jenneke Grendelman: 

Energievreters en energiegevers 

Irene van der Fels (Stichting IZZ, ledencollectief voor mensen in de zorg) lichtte de meest recente Monitor gezond werken toe, een jaarlijkse monitor onder zorgmedewerkers. Deze monitor stond in 2020 in het teken van corona. Hierin zijn de werkdruk, het organisatieklimaat en de gezondheid en het welzijn van medewerkers in kaart gebracht. Daarbij is ook gevraagd naar energiegevers en energievreters, en is gekeken naar het verschil tussen hoe zorgmedewerkers en leidinggevenden dit ervaren.  

Energievreters zijn zaken als werkdruk, angst voor besmetting. Deze leiden tot stressreacties. Energiegevers zijn zaken als hulp van je leidinggevende, support, de autonomie die je krijgt. Deze leiden tot bevlogenheid en welbevinden. Een disbalans tussen energievreters en energiegevers heeft een negatieve invloed op gezondheid en welzijn en kan leiden tot uitval en uitstroom. Uit het onderzoek blijkt dat de energie van leidinggevenden in balans is, en van zorgmedewerkers niet. Daarom is het belangrijk om de energievreters en -gevers bij de medewerkers meer in balans te krijgen.  

5 praktische tips voor meer balans in energievreters en energiegevers:

 • Krijg inzicht in energiegevers en –vreters van je medewerkers. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de IZZ Zelfscreener.
 • Neem voldoende maatregelen om medewerkers te beschermen en ondersteunen.
 • Ga tijdig met je team in gesprek. Vraag naar knelpunten en hoe je kunt helpen.
 • Zorg voor een herstelruimte.
 • Stimuleer de werk/privébalans van medewerkers en geef zelf het goede voorbeeld.

Praatplaten

Van de bijeenkomst zijn twee praatplaten gemaakt:

Meer weten

Geplaatst op: 25 maart 2021
Laatst gewijzigd op: 30 maart 2021