De cliëntenraad: van luis in de pels naar gelijkwaardige gesprekspartner

De cliëntenraad als last, er zijn nog altijd zorgbestuurders die er zo over denken. De Wmcz 2018 biedt handvatten voor een andere relatie tussen bestuur en cliëntenraad.