Landelijk Congres Cliëntenraden 2020

Ruim duizend mensen keken naar het Landelijk Congres Cliëntenraden op maandag 30 november 2020. Wat een opkomst! Het had een andere setting dan normaal. In plaats van persoonlijk aanwezig te zijn, kon iedereen de interessante onderwerpen en gesprekken nu volgen via een online talkshow. Op deze pagina kijk je de show terug en vind je het verslag en verdiepende interviews en video’s.

Talkshow terugkijken?

Onder leiding van Hadassah de Boer werden er in de prachtige studio van Capital C in Amsterdam ervaringen en tips gedeeld, korte discussies aangegaan, maar ook de impact van corona op cliëntenraden en de nieuwe wet Wmcz 2018 werd besproken. Op YouTube vind je van alle gesprekken losse video’s (met ondertiteling):

Verslag: Cliëntenraden daadkrachtiger en zichtbaarder

Tijdens de talkshow waren Marthijn Laterveer (LOC) en Marika Biacsics (NCZ), Theo van Uum (VWS), Jet Bussemaker (Raad van Volksgezondheid en Samenleving), Tineke Abma (Leyden Academie) en Arjen Banach te gast. Ook kwamen verschillende cliëntenraadsleden, een bestuurder en lid van raad van toezicht aan het woord.

Theo van Uum: ‘Deze periode heeft ons ook laten zien dat we snelle en daadkrachtige beslissingen kunnen nemen en dat is iets waarvan ik hoop dat dat niet teruggaat naar het oude normaal. Er zijn mooie samenwerkingen ontstaan en daar hoop ik aan vast te kunnen houden. Dat geldt ook voor de cliëntenraden: houd de posities die jullie nu veroverd hebben vast!’

Meest gestelde vragen

Hoe voer je als clientenraad een goede dialoog met de organisatie en achterban?Waar halen cliëntenraden hun kennis vandaan? Hoe kan de clientenraad aan nieuwe leden komen? Dit waren vragen die tijdens de talkshow gesteld werden. De meest gestelde vragen zijn geïnventariseerd en gebundeld.

Extra video’s met gasten

  • Dineke de Vries-Kamp geeft drie tips voor het werven van nieuwe cliëntenraadsleden. Bekijk de video
  • Han Hendrikse vindt dat cliëntenraden zich moeten professionaliseren. Waarom? Bekijk de video
  • Jan Timmers vertelt over hoe de cliëntenraad aan de slag ging met de Wet zorg en dwang. Bekijk de video

Razende reporter ging het land in: 2 video’s

Razende reporter Theo Schouwerwou ging in gesprek met cliëntenraadsleden over afgelopen jaar. In welke mate heeft het coronavirus impact gehad op het reilen en zeilen van hun cliëntenraden? Bekijk de video

Ook ging hij in gesprek over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Waarin inspraak van cliëntenraden heel belangrijk is. Hoe kijken cliëntenraadsleden naar deze wet? Bekijk de video

Verdiepende interviews

  • Annemiek Stoopendaal, lid van de Raad van Toezicht bij Liemerije vertelt over hoe de relatie tussen Raad van Toezicht en de cliëntenraad kan verbeteren. Lees het interview.
  • Hoe ziet Willi Oort-Löwenthal, voorzitter cliëntenraad Azora, de toekomst van de cliëntenraden? En wat wil zij cliëntenraden meegeven? Lees het interview.

LOC Waardevolle zorg

Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)

Meer weten

Het congres werd georganiseerd door LOC Waardevolle Zorg en Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) i.s.m. Waardigheid en trots op locatie en het ministerie van VWS.

Geplaatst op: 30 november 2020
Laatst gewijzigd op: 23 februari 2022