Academische werkplaatsen en kennisinstituten vinden elkaar in samenwerking kennisinfrastructuur langdurige zorg

Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar wat er allemaal is en hoe dat op de werkvloer kan landen, daar is nog een wereld te winnen.

Op 25 oktober kwamen in het kader van het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg de academische werkplaatsen en kennisinstituten bij elkaar om te zien hoe zij elkaar daarin kunnen versterken. Bekijk de videocompilatie van deze bijeenkomst.

Kennisinfrastructuur

Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, opent de bijeenkomst. Hij ontleedt handig het begrip kennisinfrastructuur: kennis is de basis van de zorg die de cliënt ontvangt en infrastructuur veronderstelt dat je verbindingen legt met elkaar. En dat geven de netwerken en kennisinstituten op deze dag met elkaar vorm.

Katrien Luijks van de Stichting Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) benoemt stevige ambities: ‘Wij halen heel veel vragen op uit de praktijk, publiceren in toptijdschriften en bieden scholing. Heel de Nederlandse ouderenzorg moet profiteren van onze kennis’. Ook Désirée te Marvelde, programmasecretaris van het Programma Langdurige Zorg van ZonMw schetst de noodzaak voor verbinding. ‘Het perspectief van de cliënt in ogenschouw nemen, bestaande kennis inventariseren en hbo’s en mbo’s in beweging krijgen. Er is heel veel kennis, maar die wordt niet altijd gebruikt en is niet altijd toegankelijk.’

Karlijn Kwint, bij Vilans programmaleider van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg vat de opdracht van de betrokken partijen samen. ‘Wij werken aan een samenhangende structuur en we weten dat dat met hobbels en bobbels gaat, maar we hebben er ontzettend veel zin in om met elkaar de kennisinfrastructuur levend te maken.’

Meer weten

Kom ook naar het Congres: ‘Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar’, het landelijk congres over kennisinfrastructuur in de ouderen- en gehandicaptenzorg op 31 januari 2019 in NBC Congrescentrum Nieuwegein.

Geplaatst op: 12 november 2018
Laatst gewijzigd op: 12 november 2018