Aanbevelingen voor zorginkopers om innovatie te stimuleren in dialooggesprek

‘Inkoop van innovatie en e-health in de langdurige zorg’. dat was het thema van een masterclass op 16 mei 2019 in Utrecht. Het Ministerie van VWS, zorgkantoren en zorgaanbieders leren van en met elkaar hoe zij stappen kunnen zetten bij het implementeren van technologische vernieuwing. Aan het eind formuleerden zij samen aanbevelingen voor de stimulatie van innovatie.

Na de plenaire inleidingen en verhalen van zorgaanbieders gingen de deelnemers aan de masterclass uiteen in vier groepen om verder te praten. Elke groep kreeg de opdracht om drie aanbevelingen te formuleren die zorginkopers kunnen gebruiken in hun contacten met zorgaanbieders om innovatie te stimuleren.

Onderscheid koplopers van achterblijvers

Zorginstellingen zijn als het gaat om innovatie te verdelen in drie categorieën, werd in een van de groepen geconstateerd: koplopers, een grote middengroep die wel wil maar niet goed weet hoe, en een kleinere groep met weerstand tegen innovatie. Zorginkopers kunnen de middengroep op weg helpen door hen te wijzen op ervaringen van koplopers en contacten tot stand te brengen. De achterblijvers zouden meer gestimuleerd moeten worden: waar denk je dat je organisatie over vijf jaar staat als je niet innoveert?

Innovatie als oplossing voor arbeidsmarktproblematiek

Veel zorginstellingen focussen bij innovatie vooral op de klantbeleving en het welbevinden van bewoners. “Ze fietsen met hulp van de Rotary een wondertafel naar binnen”, merkte een deelnemer op. Dat is mooi voor de bewoners, maar veel organisaties denken minder na over de vraag hoe ze technologie kunnen inzetten om arbeid te vervangen. En daar zit de komende jaren een groot knelpunt. Zorginkopers moeten zorgaanbieders daar bewust van maken.

Ruimte in kwaliteitsbudget

De discussie ging ook over het beschikbare budget. Het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg heeft als richtlijn dat 85 procent bedoeld is voor de inzet van extra medewerkers en 15 procent voor andere investeringen in kwaliteit. Volgens de zorginkopers moet er ruimte zijn om hiervan af te wijken, zeker als investeringen tot doel hebben om hetzelfde werk met minder mensen te kunnen uitvoeren.

Het zou dan wel goed zijn als het effect van verschillende technologieën gekwantificeerd kan worden. Welk resultaat heeft een investering voor de kwaliteit van de zorg en de inzet van medewerkers? Als dat meetbaar is, kunnen zorgaanbieders op grond van de effecten bij andere aanbieders betere beslissingen nemen over het inzetten van technologische innovatie.

Kijkje in de keuken

De andere gespreksgroepen stelden onder andere voor om meer kennis en good practices te delen. Tussen zorgkantoor en zorgaanbieders, maar ook met bijvoorbeeld universiteiten en kennisplatforms. Zodat zorginkopers en zorgaanbieders weten welke producten er op de markt zijn en welke innovaties in ontwikkeling zijn. Verschillende sectoren in de zorg zouden ook bij elkaar in de keuken moeten kijken, zoals de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Zij kunnen veel van elkaar leren.

Aanbevelingen

Samengevat zijn de aanbevelingen uit de discussiegroepen onder meer:

  1. Maak de zorgvisie van de zorgaanbieder en hoe innovatie daarin past onderdeel van de dialoog met bestuurder, cliëntenraad en medewerkers van de zorgaanbieder
  2. Differentieer tussen aanbieders. De een is verder en meer ontvankelijk dan de ander. Daar moet je rekening mee houden in de benadering.
  3. Meet de resultaten van innovatie en deel die resultaten. Deel kennis en good practices. Tussen zorgkantoor en zorgaanbieders, maar ook met bijvoorbeeld universiteiten en kennisplatforms. Zodat zorginkopers en zorgaanbieders weten welke producten er op de markt zijn en welke innovaties in ontwikkeling zijn.
  4. Verschillende sectoren in de zorg zouden ook bij elkaar in de keuken moeten kijken, zoals de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Zij kunnen veel van elkaar leren.

Verslag door: Jos Leijen

Meer weten


Geplaatst op: 27 mei 2019
Laatst gewijzigd op: 27 mei 2019