Verslagen binnen Persoonsvolgende bekostiging

Afbeelding bij 'Met persoonsvolgende bekostiging kun je de cliënt echt centraal stellen'

Met persoonsvolgende bekostiging kun je de cliënt echt centraal stellen

Het experimenteren met persoonsvolgende bekostiging in de instelling wordt ook in 2018 ondersteund door het ministerie van VWS. En dat is, afgaande op de levendige bijeenkomst van 4 juli over dit thema, een goede zaak. Een verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag: Een goed gesprek met de cliënt is een voorwaarde voor persoonsvolgende..'

Verslag: Een goed gesprek met de cliënt is een voorwaarde voor persoonsvolgende zorg

Persoonsvolgende zorg en bekostiging vragen om een goed contact met de cliënt en diens netwerk. Maar hoe kom je op een goede manier met elkaar in gesprek?

lees meer
Afbeelding bij 'Hoe kunnen we organisaties een vliegende start geven in persoonsvolgende zorg?'

Hoe kunnen we organisaties een vliegende start geven in persoonsvolgende zorg?

De hoofdvraag van de bijeenkomst van 12 juni was: "Hoe kunnen we organisaties die met persoonsvolgende bekostiging beginnen, een vliegende start geven?"

lees meer
Afbeelding bij 'Intervisie methode: ‘Er was eens’'

Intervisie methode: ‘Er was eens’

Persoonsvolgende bekostiging in de instelling was het thema van een bijeenkomst. 1 van die intervisiegroepen ging in op de intervisie methode 'Er was eens'.

lees meer
Afbeelding bij 'Persoonsvolgende zorg: De klantreis onder de loep'

Persoonsvolgende zorg: De klantreis onder de loep

Bij de komst van de Wet langdurige zorg werd besloten tot het experiment Persoonsvolgende Zorg om te onderzoeken hoe het doel – mensen te laten leven zoals ze willen – dichterbij kan worden gebracht. Hoe belangrijk het is hieraan aandacht te besteden, werd duidelijk uit de drie persoonlijke verhalen tijdens de informatiebijeenkomst over het experiment in Rotterdam, eind mei.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst Persoonsvolgende bekostiging in de instelling'

Verslag bijeenkomst Persoonsvolgende bekostiging in de instelling

Op 3 mei 2017 kwamen de instellingen van het thema persoonsvolgende bekostiging in de instelling voor de 4e keer bijeen. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Cliëntgerichte zorg realiseren met behulp van het web van ‘Positieve gezondhe..'

Cliëntgerichte zorg realiseren met behulp van het web van ‘Positieve gezondheid’

Machteld Huber legt uit hoe de 6 dimensies uit het web van ‘positieve gezondheid’ kunnen helpen bij het in kaart brengen van de wens van de cliënt.

lees meer
Afbeelding bij 'Starten met persoonsvolgende bekostiging in de instelling'

Starten met persoonsvolgende bekostiging in de instelling

Op woensdag 5 april 2017 vond de 3e bijeenkomst plaats van de serie Persoonsvolgende bekostiging in de instelling. Lees het verslag!

lees meer
Afbeelding bij 'BEL-bijeenkomst: Wat is basiszorg en hoe om te gaan met de functie behandeling'

BEL-bijeenkomst: Wat is basiszorg en hoe om te gaan met de functie behandeling

Op 22 februari 2017 vond de tweede bijeenkomst in een serie van bijeenkomsten rondom persoonsvolgend budget in de instelling plaats. Lees hier het verslag!

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst 2 februari 2017: Vraagverheldering'

Verslag bijeenkomst 2 februari 2017: Vraagverheldering

Op donderdag 2 februari 2017 vond de bijeenkomst Vraagverheldering plaats. Deelnemers van het experiment Persoonsvolgende zorg kwamen bij elkaar bij Cicero.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst Vraagverheldering'

Verslag bijeenkomst Vraagverheldering

Op donderdag 22 december 2016 vond de bijeenkomst Vraagverheldering plaats. Deelnemers van het experiment Persoonsvolgende zorg kwamen bij elkaar bij Envida in Maastricht. Lees het verslag van de bijeenkomst Vraagverheldering Bekijk de powerpointpresentatie van de bijeenkomst Vraagverheldering Meer weten Lees meer over het experiment Persoonsvolgende Zorg Bekijk ook het verslag van de Kick-off bijeenkomst Persoonsvolgende Lees meer

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag Kick-off bijeenkomst Persoonsvolgende zorg Zuid-Limburg'

Verslag Kick-off bijeenkomst Persoonsvolgende zorg Zuid-Limburg

Circa 65 vertegenwoordigers van zorgpartijen, cliëntenorganisaties, zorgkantoor CZ en VWS kwamen op 7 december bijeen voor de kick-off van het ‘experiment Persoonsvolgende zorg’ in de regio Zuid-Limburg.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag Zorgleefplan van de toekomst – Dialoogtafel Careaz'

Verslag Zorgleefplan van de toekomst – Dialoogtafel Careaz

Om het de cliënt naar de zin te maken is het van belang dat Careaz de cliënt goed kent, al voordat deze is opgenomen. Dit betekent dat een verpleegkundige bij de cliënt thuis op gesprek gaat om meer te weten te komen over de cliënt.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst Zorgleefplan van de toekomst'

Verslag bijeenkomst Zorgleefplan van de toekomst

Tijdens de bijeenkomst op 7 november 2016 gingen projectleiders van verschillende zorginstellingen aan de slag voor een zorgleefplan van de toekomst.

lees meer
Afbeelding bij 'Medewerkers over persoonsvolgende bekostiging in de instelling'

Medewerkers over persoonsvolgende bekostiging in de instelling

Wie kunnen beter vertellen over de dagelijkse praktijk in een zorginstelling dan de medewerkers zelf? Medewerkers van Archipel en NiKo vertellen.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag bijeenkomst persoonsvolgende bekostiging in de instelling'

Verslag bijeenkomst persoonsvolgende bekostiging in de instelling

Archipel Zorggroep en Stichting NiKo ontwikkelden handige instrumenten voor persoonsvolgende bekostiging in de instelling: het budgetformulier en het iPVB.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag Workshop Eigen regie: klanten kunnen kiezen'

Verslag Workshop Eigen regie: klanten kunnen kiezen

Op 4 juli 2016 verzorgden zorgorganisaties Vivium, Hilverzorg en Beweging 3.0 een presentatie over Eigen regie. Lees het verslag van de workshop.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag workshop Persoonsvolgend budget in de praktijk'

Verslag workshop Persoonsvolgend budget in de praktijk

Tijdens het congres 'Een jaar later: Ruimte voor verpleeghuizen' van 4 juli 2016 verzorgden Archipel en NiKo een workshop over persoonsvolgend budget in de praktijk. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag workshop Persoonsvolgende bekostiging in de keten, de eerste successen!'

Verslag workshop Persoonsvolgende bekostiging in de keten, de eerste successen!

Op 4 juli 2016 werden in een druk bezochte workshop de bereikte resultaten van de themagroep 'Persoonsvolgende bekostiging in de keten' gepresenteerd.

lees meer
Afbeelding bij 'QuaRijn: Onderwijs en praktijk samen op koers voor de ouderenzorg van morgen'

QuaRijn: Onderwijs en praktijk samen op koers voor de ouderenzorg van morgen

QuaRijn bouwde een nieuwe locatie voor mensen met dementie: in De Koekoek leven 40 bewoners, verdeeld over kleinschalige wooneenheden voor 6 à 7 personen.

lees meer
Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘PvB in de keten’: achtste groep deelnemers met regel..'

Introductiebijeenkomst ‘PvB in de keten’: achtste groep deelnemers met regelruimte

Op 9 december 2015 vond de introductiebijeenkomst plaats voor deelnemers aan het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen die de themagroep ‘Persoonsvolgende Bekostiging in de keten’ vormen.

lees meer
Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomsten ‘PvB Instelling’: zesde en zevende groep deelnemers..'

Introductiebijeenkomsten ‘PvB Instelling’: zesde en zevende groep deelnemers met regelruimte

Op 8 december 2015 waren de startbijeenkomsten van de Waardigheid en trots-groepen met regelruimte op het thema Persoonsvolgende bekostiging in de Instelling.

lees meer