Verslagen binnen Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Tien punten: samenwerken voor betere duurzame medische zorg'

Tien punten: samenwerken voor betere duurzame medische zorg

Pauline Meurs (Erasmus Universiteit) plaatste tijdens de bijeenkomst Duurzame medische zorg op 9 april tien kanttekeningen bij de discussie over samenwerking om ouderen betere medische zorg te kunnen leveren.

lees meer
Afbeelding bij 'Duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen'

Duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen

Waardigheid en trots in de regio organiseerde op 9 april een startbijeenkomst van het landelijke netwerk over duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus'

Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus

De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) helpt om met leren en kwaliteitsverbetering aan de slag gaan. Op donderdag 11 april kwamen acht zorgorganisaties die werken met de KVC bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

lees meer
Afbeelding bij 'Geslaagd kwaliteitsgesprek bij Land van Horne in Weert'

Geslaagd kwaliteitsgesprek bij Land van Horne in Weert

Informeel, prettig en leerzaam: zo kun je het kwaliteitsgesprek bij zorglocatie Hushoven van de stichting Land van Horne in Weert op 7 februari zeker typeren. Lees het verslag!

lees meer
Afbeelding bij 'Zorgautoriteit polst de sector over kwaliteit en bekostiging'

Zorgautoriteit polst de sector over kwaliteit en bekostiging

Op 18 september 2018 organiseerde de Nederlandse Zorgautoriteit in het NBC te Nieuwegein een informatiebijeenkomst voor de langdurige zorg. Lees hier het verslag over de workshop over de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg.

lees meer
Afbeelding bij 'Humanitas: ‘We zijn dingen normaal gaan vinden die niet normaal zijn’..'

Humanitas: ‘We zijn dingen normaal gaan vinden die niet normaal zijn’

Gijsbert van Herk, voorzitter van de RvB van Stichting Humanitas, en coach Anne-Mieke den Ouden delen geleerde lessen over het verbetertraject bij Humanitas.

lees meer
Afbeelding bij 'Kwaliteitsverpleegkundige – nieuwe hype of blijvertje?'

Kwaliteitsverpleegkundige – nieuwe hype of blijvertje?

Het verslag van de sessie Kwaliteitsverpleegkundige - nieuwe hype of blijvertje? van het congres Thuis in het verpleeghuis. Deze sessie ging over het beeld wat mensen hebben over de kwaliteitsverpleegkundige.

lees meer
Afbeelding bij 'Toezicht op kwaliteit: meer zicht op beleving gewenst'

Toezicht op kwaliteit: meer zicht op beleving gewenst

Ongeveer 45 bestuurders en toezichthouders namen op 19 juni 2018 deel aan de Masterclass Toezicht op kwaliteit. Een onderwerp dat leeft, zo bleek uit de opkomst en de levendige discussie die het onderwerp deze avond opleverde.

lees meer
Afbeelding bij 'Opbrengsten Ruimte voor verpleeghuizen: zorgorganisaties delen ervaringen'

Opbrengsten Ruimte voor verpleeghuizen: zorgorganisaties delen ervaringen

In Bergen op Zoom wisselden 18 zorgorganisaties opbrengsten van het project Ruimte voor verpleeghuizen uit. En stonden ze stil bij de vervolgstappen.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag slotbijeenkomst thema Kwaliteit meten en verantwoorden'

Verslag slotbijeenkomst thema Kwaliteit meten en verantwoorden

45 zorgorganisaties namen deel aan het thema Kwaliteit meten en verantwoorden van Waardigheid en trots. 30 november was de slotbijeenkomst. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Actief ouder worden: bewegen is goed, meer bewegen is beter'

Actief ouder worden: bewegen is goed, meer bewegen is beter

“Beweging verbetert de kwaliteit van leven”, aldus Mirre den Ouden, promovendus bij Academische Werkplaats Ouderenzorg en Universiteit Maastricht.

lees meer
Afbeelding bij 'Foutloos leren bij mensen met Korsakov werkt: onderzoek én praktische handvatte..'

Foutloos leren bij mensen met Korsakov werkt: onderzoek én praktische handvatten voor zorgprofessionals

Mensen met Korsakov kunnen nieuwe vaardigheden aanleren. Dit is een effect uit het onderzoek naar ‘foutloos leren’ bij mensen met Korsakov.

lees meer
Afbeelding bij 'De basis voor onderzoek is verwondering'

De basis voor onderzoek is verwondering

Zorgprofessionals kunnen in onderzoek eigenaarschap tonen. Je verwonderen is belangrijk want zolang je je verwondert blijf je vragen stellen.

lees meer
Afbeelding bij 'Topcare: op weg naar academische verpleeghuizen'

Topcare: op weg naar academische verpleeghuizen

De uiteindelijke doelstelling van Stichting Topcare is in de toekomst te komen tot academische verpleeghuizen. Lees het verslag.

lees meer
Afbeelding bij 'Hoe meet je het best? Het hoe en waarom achter diverse meetinstrumenten'

Hoe meet je het best? Het hoe en waarom achter diverse meetinstrumenten

Binnen de geriatrische revalidatiezorg worden veel meetinstrumenten gebruikt. USER, Barthel, BORG, VAS, COPM… Waarvoor, waarom en wanneer zet je ze in?

lees meer
Afbeelding bij 'Meer kwaliteit voor Korsakov-cliënten door onderzoek en multidisciplinair werke..'

Meer kwaliteit voor Korsakov-cliënten door onderzoek en multidisciplinair werken

Atlant deelt de eerste resultaten van de Korsakov-studie naar probleemgedrag en geeft toelichting op de opzet van het multidisciplinaire project COPD.

lees meer
Afbeelding bij 'Onderzoek en kennisdeling in de gehandicaptensector'

Onderzoek en kennisdeling in de gehandicaptensector

De gehandicaptensector heeft een rijke traditie van onderzoek en kennisdeling. Aan de basis staat samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Maar hoe geef je die samenwerking vorm?

lees meer
Afbeelding bij 'Topcare-symposium 2017 – Presentaties workshopronde 2'

Topcare-symposium 2017 – Presentaties workshopronde 2

Bekijk de presentaties van workshopronde 2 van het ‘Topcare-symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg: Chemie tussen wetenschap en praktijk’.

lees meer
Afbeelding bij 'Topcare-symposium 2017 – Presentaties workshopronde 1'

Topcare-symposium 2017 – Presentaties workshopronde 1

Bekijk de presentaties van workshopronde 1 van het ‘Topcare-symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg: Chemie tussen wetenschap en praktijk’.

lees meer
Afbeelding bij 'Kwaliteit@ biedt kleinschalige zorginitiatieven een eigen kwaliteitsconcept'

Kwaliteit@ biedt kleinschalige zorginitiatieven een eigen kwaliteitsconcept

Met de komst van het nieuwe Kwaliteitskader gingen 6 kleinschalige woonzorginitiatieven op zoek naar een manier om de hoge kwaliteit die zij leveren zichtbaar en aantoonbaar te maken. Het resulteerde in Kwaliteit@, een kwaliteitsconcept speciaal voor kleinschalige initiatieven.

lees meer
Afbeelding bij 'Meten & Monitoren:  Leren van cliëntervaringen, het kwaliteitsplan en het ..'

Meten & Monitoren: Leren van cliëntervaringen, het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag

Tijdens de bijeenkomst van 5 oktober 2017 werd aandacht besteed aan het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag en aan leren en verbeteren op basis van cliëntervaringen.

lees meer
Afbeelding bij 'Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en lerende netwerken'

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en lerende netwerken

Margje Mahler (ZiNL) en Anja Schouten (Zorgbalans) vertellen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, scholing en lerende netwerken.

lees meer
Afbeelding bij 'Bij Inovum meten medewerkers zelf de waardering'

Bij Inovum meten medewerkers zelf de waardering

Inovum meet kwaliteit met PPP-zorg, een eenvoudige meetmethode waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen en die direct feedback geeft.

lees meer
Afbeelding bij 'Kwaliteit in zelforganiserende teams'

Kwaliteit in zelforganiserende teams

Archipel, Liberein, De Lange Wei en Amstelring ontwikkelden samen een kennisproduct voor kwaliteit in zelforganiserende teams

lees meer
Afbeelding bij 'Kleinschalige woonzorginitiatieven bieden kwaliteit in 10 klantbeloften'

Kleinschalige woonzorginitiatieven bieden kwaliteit in 10 klantbeloften

Vijf vooruitstrevende initiatieven – uit de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg – ontwikkelden een kwaliteitsfundament met 10 klantbeloften.

lees meer
Afbeelding bij 'Workshop Kwaliteit Verbetercyclus: ervaringen en wat het oplevert'

Workshop Kwaliteit Verbetercyclus: ervaringen en wat het oplevert

Tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen 2017 verzorgde het Waardigheid en trots-team een workshop over werken met de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC).

lees meer
Afbeelding bij 'Onderzoek KPMG: ‘Leiders scheppen de voorwaarden voor kwaliteit’'

Onderzoek KPMG: ‘Leiders scheppen de voorwaarden voor kwaliteit’

Marijke Ploegman, KPMG: "Investeren in goed leiderschap op alle lagen van de organisatie is belangrijk. Dit maakt het verschil van goed naar geweldig"

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag: Hoe meet je kwaliteit van leven het best?'

Verslag: Hoe meet je kwaliteit van leven het best?

Hoe ‘meet’ men bij verschillende zorgorganisaties de kwaliteit van leven en zorg, in binnen- en buitenland? Wat zijn de succesfactoren? Daarover ging de workshop van NIVEL en Vilans.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag HRD-Netwerkbijeenkomst 13 juni'

Verslag HRD-Netwerkbijeenkomst 13 juni

HR(D)- en opleidingsmanagers verzamelden zich 13 juni om samen verder te komen met hun personeelsopgaven in het licht van het nieuwe Kwaliteitskader.

lees meer
Afbeelding bij 'Cliëntenraden belangrijke partner in uitwerking Kwaliteitskader Verpleeghuiszor..'

Cliëntenraden belangrijke partner in uitwerking Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

LOC, Zorginstituut Nederland en Waardigheid en trots organiseerden op 24 maart jl. een bijeenkomst voor cliëntenraden over het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Lees het verslag!

lees meer
Afbeelding bij 'Meten en monitoren kan organisaties helpen om de zorg te verbeteren'

Meten en monitoren kan organisaties helpen om de zorg te verbeteren

Op 23 maart 2017 vond de bijeenkomst Meten en monitoren plaats waarin bleek dat zorgorganisaties vindingrijk zijn in het ontwikkelen nieuwe instrumenten.

lees meer
Afbeelding bij 'Manon Jansen: ‘Hou voor ogen dat we het over een leidraad personeelsbezetting ..'

Manon Jansen: ‘Hou voor ogen dat we het over een leidraad personeelsbezetting hebben, niet over een norm’

Manon Jansen, programmaleider Waardigheid en trots (ministerie van VWS) ging tijdens de lunchlezing op 2 februari de dialoog aan over het kwaliteitskader.

lees meer
Afbeelding bij 'Marius Buiting: ‘De laatste levensfase is modderen. Ontken dat niet’'

Marius Buiting: ‘De laatste levensfase is modderen. Ontken dat niet’

Marius Buiting, directeur van NTVZ toezichthouders in zorg & welzijn: 'Vertaal kwaliteit vooral als: van betekenis zijn voor het individu.'

lees meer
Afbeelding bij 'Anja Jonkers: ‘Hoe vertaalt de IGZ het kwaliteitskader naar haar toezichts..'

Anja Jonkers: ‘Hoe vertaalt de IGZ het kwaliteitskader naar haar toezichtskader?’

Anja Jonkers (IGZ) hield een lunchlezing over het vertalen van het nieuwe kwaliteitskader naar toezicht op de verpleeghuiszorg. Lees het verslag!

lees meer
Afbeelding bij 'Jan Coolen over kwaliteit van leven'

Jan Coolen over kwaliteit van leven

Jan Coolen: 'Het is de kunst het nieuwe kwaliteitskader zo te vereenvoudigen, dat het de mensen die ermee moeten werken inspireert. We moeten leren kwaliteit klein te maken, kort en begrijpelijk, voor de mensen op de werkvloer en hun directe management.’

lees meer
Afbeelding bij 'Jan Kremer: ‘Van verantwoorden naar samen leren en verbeteren’'

Jan Kremer: ‘Van verantwoorden naar samen leren en verbeteren’

Jan Kremer: 'De Kwaliteitsraad heeft de knopen doorgehakt, nu zijn de veldpartijen weer aan zet. Maak gebruik van de ruimte die het kader biedt.’

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag: Meten en verantwoorden van kwaliteit – Ken je mij?'

Verslag: Meten en verantwoorden van kwaliteit – Ken je mij?

Bij de deelnemers van Waardigheid en trots zien we mooie voorbeelden waarbij de leefwereld van de cliënt wordt verbonden met het meten en verantwoorden naar de systeemwereld.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag: Kwaliteit transparant maken met ZorgkaartNederland'

Verslag: Kwaliteit transparant maken met ZorgkaartNederland

Op 25 mei 2016 verzorgde Maaike Schnabel tijdens de Voorlichtingsbijeenkomst Nieuwe instroom Waardigheid en trots een presentatie over ZorgkaartNederland: de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg.

lees meer
Afbeelding bij 'Algemeen overleg Wet langdurige zorg: passende zorg en positieve prikkels'

Algemeen overleg Wet langdurige zorg: passende zorg en positieve prikkels

Op 3 maart j.l. was het Algemeen overleg over de Wet langdurige zorg (Wlz) in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak met de fracties en beantwoordde vragen over de voortgang van de Wet langdurige zorg en de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Er werd onder Lees meer

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag themabijeenkomst Het nieuwe kwaliteitskader – subgroep 2'

Verslag themabijeenkomst Het nieuwe kwaliteitskader – subgroep 2

Op 16 februari 2016 vond de themabijeenkomst 'Het nieuwe kwaliteitskader' plaats. In subgroep 2 deelden Ariens Zorgpalet, Inovum, Zorggroep Maas & Waal, Zorgstroom, Zorgfederatie Oldenzaal en ZZG Zorggroep hun kennis en ervaringen.

lees meer
Afbeelding bij 'Verslag themabijeenkomst Het nieuwe kwaliteitskader – subgroep 1'

Verslag themabijeenkomst Het nieuwe kwaliteitskader – subgroep 1

Op 16 februari vond de themabijeenkomst ‘Het nieuwe kwaliteitskader’ plaats. Na een plenaire start gingen de deelnemers in subgroepen uiteen. In subgroep 1 deelden Cordaan, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe, Thebe, Amstelring, Interzorg, ActiZ, Omring en Opella hun kennis en ervaringen. In hoeverre is een kader voor kwaliteit behulpzaam? Een kader is behulpzaam in het hebben Lees meer

lees meer
Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: derde groep deelnemers me..'

Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: derde groep deelnemers met regelruimte

Op 2 december ging de laatste van de drie groepen met extra regelruimte binnen het thema 'kwaliteitsverantwoording' van start.

lees meer
Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: tweede groep deelnemers m..'

Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: tweede groep deelnemers met regelruimte

Op 2 december gingen 14 organisaties als tweede groep met extra regelruimte van start in Waardigheid en trots, binnen het thema 'kwaliteitsverantwoording'.

lees meer
Afbeelding bij 'Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: eerste groep deel..'

Introductiebijeenkomst ‘kwaliteitsverantwoording’: eerste groep deelnemers met regelruimte

Op 2 december kwamen in de ochtend 24 organisaties samen die aan de slag gaan binnen het thema 'kwaliteitsverantwoording'.

lees meer
Afbeelding bij 'AO Kwaliteit verpleeghuiszorg: het ‘nieuwe kijken’ naar goede zorg in verple..'

AO Kwaliteit verpleeghuiszorg: het ‘nieuwe kijken’ naar goede zorg in verpleeghuizen

Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie VWS sprak op 18 november 2015 over de kwaliteit van verpleeghuiszorg en de voortgang van Waardigheid en trots.

lees meer
Afbeelding bij 'Alliantie Mondzorg prachtig voorbeeld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuiz..'

Alliantie Mondzorg prachtig voorbeeld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen

Alliantie Mondzorg: initiatief van ActiZ, Verenso, Vilans, V&VN, VWS en 9 zorgorganisaties. Zij werden begeleid door het afgeronde programma In voor zorg!

lees meer