Verhuizen naar het verpleeghuis

Verhuizen naar een verpleeghuis is ingrijpend. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor naasten en andere mensen die betrokken zijn. Wat maakt deze verhuizing zo ingrijpend? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat kunnen organisaties zelf doen en wat doen zij al om deze overgang naar het verpleeghuis te vergemakkelijken? We bundelden enkele verhalen, tips en tools die een inkijkje geven in ervaringen en initiatieven.

Met vroegtijdige wachtlijstbemiddeling ondersteunt de Frankelandgroep cliënten bij de verhuizing naar het verpleeghuis

Als het verpleeghuis wil voorkomen een onbekende wereld te zijn voor toekomstige cliënten en hun naasten, dan moet het naar hen toe gaan. Precies dit doet de Frankelandgroep, die in het kader van een verbeterplan binnen Waardigheid en trots het project Vroegtijdige wachtlijstbemiddeling heeft opgezet.

‘Met wachtlijstbemiddeling kom je gedurende een langere tijd bij iemand thuis. Je bouwt dus een vertrouwensband op.’

Mellissa Koevermans van Frankelandgroep met cliënt

Opname in een verpleeghuis: wat komt daarbij kijken?

Opname in een verpleeghuis is ingrijpend. Omgaan met lichamelijke en geestelijke achteruitgang, oplopende emoties, verschillende wensen en eisen, en dan ook nog eens de vertrouwde omgeving moeten verlaten, kan zo’n verhuizing enorm complex maken. Dementie.nl maakte een overzicht met aanbevelingen en tips bij de verhuizing naar het verpleeghuis, voor zowel de oudere zelf als voor familie en andere naasten.

Ouderen pakken samen spullen in voor verhuizing naar verpleeghuis

Donny Zwennes: ‘De mooiste verhuizing? Als mensen niet beseffen dat ze verhuisd zijn!’

Donny Zwennes werkte als voorlichter bij de Kamer van Koophandel toen hij besloot zijn loopbaan volledig om te gooien. Hij startte een verhuisbedrijf dat écht de tijd neemt voor ouderen. Bij de verhuizing naar het verpleeghuis kopieert hij de ‘oude’ woonkamer zo exact mogelijk naar de nieuwe omgeving, waardoor mensen met dementie minder verward raken en rustiger blijven.

‘Er was een mevrouw die al zes jaar niet meer buiten was geweest en zo ongeveer in haar stoel leefde. Maar na de verhuizing wilde ze voor het eerst weer in een bed slapen, heerlijk vond ze het.’

Portret van Donny Zwennes die ouderen met dementie verhuist

Verhuishandreiking Pieter van Foreest

Verhuizen naar een verpleeghuis is een nieuw leven beginnen. Zoiets verdient veel aandacht en begeleiding. Pieter van Foreest ontwikkelde tijdens het project ‘Waardig verhuizen’ daarom een verhuishandreiking voor medewerkers en andere betrokkenen.

Locatiemanager Jet Timmerman: ‘Een verhuizing naar een verpleeghuis is een hoogst individuele zaak. Standaardisering van de regels zou daaraan afbreuk doen. Vandaar ook de aanduiding ‘handreiking’. Het is een geheel van tips, ‘do’s’ en ‘don’ts’ geworden, waaruit medewerkers en andere betrokkenen kunnen putten.’