Veldcoaches

Het programma Waardigheid en trots op locatie is gestart met een pilot Veldcoaches. Als veldcoach zetten medewerkers van zorgaanbieders hun kennis en praktijkervaring in om collega-zorgaanbieders te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Met de inzet van veldcoaches stimuleren we dat zorgaanbieders van elkaar leren. Op die manier willen we een impuls te geven aan het continu werken aan steeds betere verpleeghuiszorg. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om als velcoach binnen het programma Waardigheid en trots op locatie aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als scanner, coach of expert op een bepaald terrein of thema. Het biedt je de kans om meer kennis en inzichten op te doen en jezelf verder te ontwikkelen.  

Voor wie 

 • Je bent een zorgprofessional, beleidsmedewerker of manager die werkt bij een verpleeghuiszorgaanbieder of bij een PGB-zorgaanbieder. 
 • Je vindt het leuk om jouw kennis en ervaringen te delen met andere zorgaanbieders en ze zo een stapje verder te helpen. Daarmee verbreed of verdiep je bovendien je eigen kennis en vaardigheden. 
 • Het is een plus als je een zorginhoudelijke achtergrond en/of opleiding hebt en enkele jaren ervaring als professional of manager in de verpleeghuissector. 
 • We houden rekening met je wensen en in overleg bekijken we hoeveel tijd en ruimte je hebt. 

Waarom veldcoach? 

Robert Loose is één van onze veldcoaches en heeft gekozen voor de rol van scanner. Hij werkt al tien jaar bij Topaz in Leiden en geeft training over bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg en signaleren van ouderenmishandeling. Van oorsprong is hij verpleegkundige. 

Robert Loose: ‘Je stapt uit je comfort zone en krijgt de kans om in een andere organisatie te kijken wat daar speelt en hoe zij omgaan met dingen waar wij ook iedere dag tegenaan lopen. Er zit een enorm leerpotentieel in het overstijgen van je eigen grenzen.’

Veelgestelde vragen over Veldcoaches

Wat doet een veldcoach?

Als veldcoach kun je verschillende rollen vervullen. Een rol als scanner, coach of expert bij een verpleeghuislocatie. 

Wat doet een scanner?

De scanner begeleidt de scan van het programma Waardigheid en trots op locatie bij een locatie van een zorgaanbieder. De scan neemt voor de betrokken organisatie een periode van 6 tot 12 weken in beslag. Je begeleidt het traject samen met een collega-scanner. Het begeleiden van een scan kost je ongeveer 24 uur van begin tot eind. Op hoofdlijnen houdt het begeleiden van een scan het volgende in:  

 • Het analyseren van locatiegegevens en de uitkomsten van de vragenlijst die is ingevuld door afgevaardigden (medewerkers, cliënten, familie, vrijwilligers en management) van de locatie. 
 • Het voorbereiden én voeren van het kwaliteitsgesprek over de resultaten van de vragenlijst. 
 • Het voeren van het gesprek met locatiemanager en bestuurder over de conclusies en de ondersteuningsvraag. 
 • Het samenvatten in het scanverslag.  
Wat doet een coach?

Als coach kun je verschillende dingen doen. Je kunt een locatie coachen bij ondersteuningsvragen. Op basis van de scanresultaten en de ondersteuningsvraag, maak je een gezamenlijk plan van aanpak met de locatie. Je kunt een locatie (teams, managers of bestuurder) coachen op veranderkundige elementen of op specifieke thema’s. De inhoud, de mate en de duur van ondersteuning wordt bepaald op basis van het plan van aanpak.  

Wat doet een expert?

Je ondersteunt een verpleeghuislocatie op een specifiek terrein waarop jij expert bent. De manier waarop is maatwerk, dat kan in een de vorm van een expertsessie, coaching-sessie, een uitwisseling, etc. In overleg wordt gekeken hoeveel tijd je beschikbaar hebt en welke bijdrage je levert.  

Hoeveel tijd kost het mij?

In overleg kunnen we bepalen wat je wensen en mogelijkheden zijn. Als expert kun je bijvoorbeeld een of meer trainingen geven. Als scanner kost het begeleiden van een scan je ongeveer 24 uur over een periode van 6-12 weken.  

Hoe word ik begeleid?

Vanzelfsprekend word je begeleid door ervaren coaches van het programma. Dat gebeurt op intervisie-achtige wijze. We organiseren intervisiebijeenkomsten met de andere veldcoaches. Dat is vooral gericht op het delen van ervaringen en om te leren van elkaar. Als scanner werk je altijd in een duo met een ervaren scanner. 

Wat is de vergoeding?

Jouw organisatie ontvangt een vergoeding voor de tijd die jij voor het programma WOL werkzaam bent. 

Wat levert het me op?

Je krijgt nieuwe inzichten en kennis, waardoor je als professional of manager in je eigen organisatie nog meer toegevoegde waarde kunt hebben. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in: 

 • Wat de knelpunten en verbeterpunten zijn waar collega-verpleeghuislocaties mee te maken hebben en welke oplossingen collega-verpleeghuizen hebben voor knelpunten waar je in je eigen verpleeghuisorganisatie mee te maken hebt. 
 • Hoe je van verbeterpunten naar een passende ondersteuningsvraag komt.   
 • Hoe het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in de dagelijkse praktijk werkt. 

Afhankelijk van je rol als veldcoach (scanner, coach, expert), kunt je jezelf persoonlijk verder ontwikkelen op verschillende terreinen. Zo kun je nieuwe ervaring en vaardigheden opdoen. Bijvoorbeeld door trainingen te geven of door te coachen. 

Zijn er vereisten waaraan ik moet voldoen?

Er zijn geen strenge vereisten. De volgende competenties en eigenschappen zijn gewenst: 

 • Een zorginhoudelijke achtergrond/ opleiding;  
 • Enkele jaren ervaring als professional of manager in de verpleeghuissector; 
 • Beschikken over analytische vaardigheden;  
 • Ervaring en affiniteit met (verbetering van) kwaliteit van zorg en veranderprocessen; 
 • Kennis van het primaire proces en/of strategische vraagstukken;
 • Bekendheid met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Hoe wordt een veldcoach geselecteerd?

Als je veldcoach wilt worden, geef je dit door aan de contactpersoon van het programma Waardigheid en trots op locatie via info@waardigheidentrots.nl of tel. 030 789 25 10. Vervolgens maken we een afspraak met jou, de projectleider van de veldcoaches en de secretaris van het programma. Daarin bespreken jullie de kennis, ervaring en mogelijke inzet als scanner, coach, expert. 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Stel je vraag aan Ted Kraakman of Marieke Stork van het programma Waardigheid en trots via info@waardigheidentrots.nl en tel. 030 789 25 10.

Wat houdt het programma Waardigheid en trots in?

Waardigheid en trots op locatie is een programma dat verpleeghuislocaties inzicht geeft waar zij staan ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het programma is gestart op 1 januari 2019 en loopt door tot en met 2022. Aan de hand van een scan krijgen locaties inzicht in hoeverre ze voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en kunnen ze ondersteuning op maat krijgen.   

De zwaarte en vorm van de ondersteuning hangt af van de uitkomsten van de scan en de wensen van de locatie. Dat kan variëren van lichte tot intensievere ondersteuning in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren. 

Meer weten