Zorgteams in hun kracht met CanMEDS-rollen

Hoe verdelen we de taken binnen het team? Wat mogen we van elkaar verwachten. Hoe zet ik mijn competenties in waarvoor ik opgeleid ben en hoe benut ik mijn talent? Zomaar een aantal vragen waar medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) mee stoeien. Door het grote aantal functies is het vaak onduidelijk wie welke zorg mag verlenen of verpleegtechnische handelingen mag verrichten.

Zorgpact Midden Nederland heeft het handboek ‘CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg’ ontwikkeld. Het handboek helpt zorgteams die willen werken aan een effectieve en efficiënte werkwijze en taakverdeling. Het handboek is het resultaat van een uitgebreid onderzoek en wordt gratis aangeboden door Utrechtzorg in nauwe samenwerking met Lyvore.

Handboek ‘CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg’

Onderzoek

Het handboek is het resultaat van een onderzoek van Lyvore en Utrechtzorg naar hoe CanMEDS rollen kunnen worden gebruikt om helderheid te scheppen over de rollen van de verschillende functiegroepen op de werkvloer. Na het ontwikkelen van de opleiding-/functiematrix en het aanpassen van functies en functiebeschrijvingen is Lyvore gestart met een pilot in vier teams die als doel had: ontwikkel een werkwijze waarmee zorgteams hun samenwerking “zelfstandig” leren te organiseren en optimaliseren op basis van de CanMEDS-rollen en opleidings-/functieniveaus, zodanig dat:

  • Elk teamlid werk doet dat aansluit bij het opleidings- en deskundigheidsniveau;
  • Teamleden elkaar aanvullen en versterken;
  • Teams aan de cliënten en hun naasten kwalitatief goede en efficiënte zorg verlenen.
De CanMEDS systematiek
De CanMEDS worden gebruikt om de verschillende rollen te beschrijven die zorgprofessionals vervullen in de zorg voor hun cliënten. Het is een systematiek om complexe competenties te kunnen verdiepen en beschrijven. Er is één centrale rol, de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties, en zes ondersteunende rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-rollen. Hoewel de rollen apart van elkaar zijn beschreven, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zeven rollen zijn: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar.

Voor wie is dit handboek?

Dit handboek is bedoeld voor:

  • Teamcoaches/-leiders die met zorgteams willen werken aan een effectieve en efficiënte werkwijze en taakverdeling;
  • HRM-/P&O-medewerkers die in hun organisatie werken aan taak-functieomschrijvingen en passende functie-mixen in teams;
  • Docenten/onderwijsontwikkelaars die studenten voorbereiden op hun taak en rol als zorgverlener met bijhorende CanMEDS-rollen.

Bron: Zorgpact

Meer weten


Geplaatst op: 28 december 2017
Laatst gewijzigd op: 21 december 2017