Zinzia Zorggroep maakt kwaliteitzelfportret

Het kwaliteitzelfportret is een nieuwe manier om de kwaliteit van zorg en dienstverlening van een organisatie in beeld te brengen. Bij het zelfportret is naast het eindresultaat ook het proces van reflecteren op kwaliteit van belang. De organisatie kijkt naar binnen en brengt zichzelf op een passende manier in beeld. Het toont als het ware wie en wat de organisatie werkelijk is, naast de kwaliteitscriteria en meetinstrumenten: Zijn we wie we willen zijn? Maken we onze missie waar?

Perspectieven

Het instrument helpt om vanuit andere perspectieven naar kwaliteit te kijken, niet uitsluitend vanuit beleid en cijfers. Bij dit proces staan 3 vragen voortdurend centraal:

  • Hoe maken we de relatie tussen medewerker en cliënt echt waardevol?
  • Hoe draagt onze zorgorganisatie daar aan bij?
  • En hoe werken we samen met onze omgeving, zoals winkels, fysiotherapeuten of scholen?

Portret Zinzia

Zinzia Zorggroep biedt lichamelijke en psychogeriatrische zorg aan ouderen waarbij de nadruk ligt op intramurale zorg. Zinzia is lid van het ActiZ onderzoeksprogramma Vernieuwd Kwaliteitsbewustzijn en maakt deel uit van de ActiZ-pilot Zelfportret.

De organisatie stelde haar kwaliteitzelfportret op onder de regie van professionals en cliëntvertegenwoordigers in 5 bijeenkomsten. Het portret is een combinatie van ‘tellen en vertellen’. In het interactieve document heeft Zinzia vastgelegd hoe men kijkt naar het begrip kwaliteit.

Kwaliteitsaspecten

Het zelfportret gaat in op de driehoek van zorgvrager-mantelzorger-professional. Het belicht allerlei kwaliteitsaspecten vanuit het perspectief van de medewerker en dat van de cliënt en vertelt over de strategie van de organisatie, de sterke én de verbeterpunten en het belang dat gehecht wordt aan openheid en transparantie.

Het multimediale portret toont filmpjes, foto’s, quotes en interviews die inkleuring geven aan de bevindingen. Bovendien is er een indrukwekkende lijst van beleidsdocumenten, plannen, rapportages en verslagen toegevoegd.

Zinzia gaat binnenkort met de Inspectie voor de Gezondheidszorg in gesprek over het kwaliteitzelfportret.

Meer weten

Geplaatst op: 10 november 2015
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019