(Zelf-)check en borging kwaliteit dossiervoering

Diverse zorgorganisaties waaronder Kennemerhart hebben samen met Waardigheid en trots op locatie diverse tools ontwikkeld voor (zelf)evaluatie in het kader van dossiervoering. Deze tools dragen bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit rondom dossiervoering.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Kwaliteit dossiervoering

Waarom?

De checklists inspireren als

 • je een eenvoudige manier wil zien van borgen van de kwaliteit van de dossiervoering in het team
 • je medewerkers helpt door een ‘zelfcheck’ om de kwaliteit van dossiervoering te verbeteren en daarmee bijdraagt om hen zo hun sterke en zwakke punten te leren herkennen.

Diverse checklists

Wat?

 • Checklists passend bij het vastgesteld beleid van eenduidige manier van werken met het dossier.
  • A4  checklist dat helpt om zelf eigen dossier op kwaliteit te kunnen beoordelen
  • Boekje checklist passend bij proces Wonen bij Kennemerhart

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en team-niveau en past met name binnen het cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van het werken met de checklists

Wat levert het op?

 • Borging eenduidige werkwijze dossiervoering
 • Zicht op waar dossiervoering niet conform vastgesteld beleid is (eenduidige werkwijze) en zo input biedt voor evaluatie van de afspraken of de opvolging van het vastgesteld beleid

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers/EVV-ers/contactverzorgenden,
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Scholingsmedewerkers

Check en leer

Hoe te gebruiken?

 • De Zelfcheck is te gebruiken door EVV/contactverzorgende om eigen ECD te checken op kwaliteit (inhoud en omvang)
 • De Mini-audits zijn te gebruiken door medewerkers van een aantal dossiers, als input voor het team om van te leren: wat gaat goed, waar laten we het soms liggen.
 • Als instrument om een beeld te krijgen van sterke/zwakkere punten wat betreft dossiervorming medewerkers in een team

Download

De checklists zijn ontwikkeld door diverse zorgorganisaties waaronder Kennemerhart.

Meer weten

Geplaatst op: 22 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 26 januari 2021