Wie is verantwoordelijk? De wettelijke en juridische aspecten bij informele zorg

Mag een mantelzorger een cliënt een injectie geven als de situatie daarom vraagt? Als een vrijwilliger met een cliënt die in een rolstoel zit op stap gaat en het gaat mis, wie is dan eigenlijk aansprakelijk? Dit soort vragen leven bij veel zorgorganisaties. De notitie ‘Grenzen verkennen’ van Vilans biedt zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers antwoorden en houvast.

Niet alleen wetgeving

Vilans onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers in de zorg. Het rapport benoemt relevante wetgeving en aspecten als privacy. Hoe de samenwerking tussen informele en formele zorg in de praktijk uitpakt, hangt niet alleen af van wetgeving en juridische zaken. Waar zijn mantelzorgers en vrijwilligers toe bereid? Hoe zien zorgaanbieders de samenwerking voor zich? Hoe gaan medewerkers in de zorg ermee om? In de notitie is hierover ook een hoofdstuk opgenomen.

Individueel maatwerk

‘Veel zorgmedewerkers vinden het moeilijk om te bepalen waar grenzen liggen’, zegt Cecil Scholten, auteur van de notitie. ‘Er is snel angst voor aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Bij de ervaring die we hebben opgedaan bij In voor Mantelzorg zagen we dat de basis van het samenspel wordt gevormd door open en heldere communicatie, erkenning van elkaars ervaring en kwaliteiten en gelijkwaardige samenwerking. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt, is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt en diens omgeving. Het is steeds weer maatwerk.’

Meer weten

Geplaatst op: 22 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 9 december 2019