Wat is nodig voor een succesvolle introductie van uitkomstbekostiging?

Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de bouwstenen en randvoorwaarden voor uitkomstbekostiging in kaart gebracht. Er is door hen gekeken naar buitenlandse ervaringen en naar verschillende bekostigingssystemen in de Nederlandse zorg. In het rapport dat in maart 2015 is verschenen doen de onderzoekers ook aanbevelingen.

Conclusie en aanbevelingen

Het rapport stelt dat uitkomstbekostiging alhoewel lastig zeker realistisch is mits voldoende tijd genomen wordt voor een weldoordachte introductie. De volgende aanbevelingen worden gedaan ter voorbereiding van de invoering van een systeem op basis van uitkomstbekostiging:

  • Gebruik meerjarencontracten
  • Werk aan de ontwikkeling en toepassing van modellen voor risicocorrectie en –deling.
  • Zet gezamenlijk concrete stappen richting meer transparantie in kwaliteit.
  • Investeer als verzekeraar en aanbieder in je vertrouwensrelatie door gezamenlijk te werken aan een beperkte set betrouwbare uitkomstindicatoren en meerjarenafspraken te maken met concrete kwaliteits- en kostendoelstellingen.
  • Werk aan waarborgen voor goede kwaliteit en integreer financiële prikkels voor kwaliteit en voor kostenbeheersing.
  • Werk gezamenlijk aan het implementeren en faciliteren van een hoogwaardige, gedeelde ICT-infrastructuur.
  • Betrek de patiënt expliciet bij het eigen zorgtraject én de meting van kwaliteitsuitkomsten.

Meer weten


Geplaatst op: 18 mei 2016
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2016