Video: werken met het zorgleefplan

De video: Werken met het zorgleefplan van Zorg voor Beter brengt de voordelen van het werken met een zorgleefplan op een leuke manier in beeld. Het zorgleefplan is een goed middel om uit te zoeken welke zorg goed aansluit bij de cliënt. Ook helpt het plan met methodisch werken en samenwerken met familie. De video is als bijscholing bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen. Het geeft duidelijk weer hoe alles wat verzorgenden en verpleegkundigen doen ook een logische plek krijgt in de verslaggeving in het zorgleefplan. Op die manier leggen ze verantwoording af over hun handelen en wordt het handelen evalueerbaar. Bovendien krijgt de cliënt meer invloed, want wat opgeschreven wordt, is het resultaat van het gesprek met de cliënt en indien nodig de familie.

Anne Marie Vaalburg, expert zorgleefplan en adviseur bij V&VN: ‘Het zorgleefplan is in sommige organisaties een dik boekwerk geworden, dat hoog scoort op de lijst van administratieve lasten. Dat is ongelofelijk jammer, want het zorgleefplan is het basisdocument voor de zorg. Dit filmpje laat zien waarom het zo belangrijk is.’

Bron: Zorg voor Beter

Meer weten

Geplaatst op: 7 november 2016
Laatst gewijzigd op: 29 november 2019