Toolkit personeelssamenstelling – Roostertool

Samen met teams, managers en bestuurders is een toolkit personeelssamenstelling ontwikkeld die helpt om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste personeelssamenstelling, en deze beter af te stemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van de cliënten. Eén van de tools uit deze toolkit is de Roostertool. Met behulp van de Roostertool optimaliseer je de 24-uurs roostering op basis van cliëntbehoeften.

Vorm

De Roostertool is een praktische, downloadbare tool die, uitgaande van de cliëntbehoefte en zorgzwaarte, het huidige 24-uurs rooster en de mogelijke keuzes en effecten van personele inzet snel en eenvoudig inzichtelijk maakt.

Door het invullen van het basisrooster (welke functies, met hoeveel medewerkers, op welke momenten aanwezig zijn) kan de tool per organisatie, locatie of team een overzicht geven van de aanwezigheid en deskundigheidsmix. Ook kan hierin de inzet zichtbaar worden gemaakt van medewerkers/disciplines die voor de cliënten en het team werken maar hier organisatorisch geen onderdeel van uitmaken of die voor meerdere teams werken (zoals verpleegkundigen).

Functie

De Roostertool is een hulpmiddel voor het gesprek over het huidige rooster en de gewenste aanpassingen in het rooster en de functiemix, op basis van de zorgvraag nu en in de toekomst.

Inzicht

De Roostertool geeft met verschillende grafieken snel en duidelijk inzicht in:

  • De ontwikkeling van de zorgzwaarte wat betreft te verwachten ZZP’s.
  • De werkelijke versus de gewenste deskundigheidsmix.
  • Het huidige en het gewenste aantal minuten per cliënt per dag.
  • Het huidig 24-uurs rooster en het gewenst aantal medewerkers gedurende het etmaal.
  • Het aantal medewerkers/functies gedurende het etmaal en de mate waarin de huidige, gewenst huidige en gewenst toekomstige bezetting overeenkomt.
  • Personele inzichten zoals benodigde fte’s per functie, fte/cliënt-ratio en loonkostenontwikkeling.

Ondersteuning

De Roostertool ondersteunt teams en managers bij het roostergesprek en de dialoog over de huidige en de gewenste personeelssamenstelling en -inzet in relatie tot de cliëntbehoeften.

Meer weten

Bekijk ook de andere tools uit de toolkit personeelssamenstelling 

Geplaatst op: 22 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 10 december 2019