Toolkit personeelssamenstelling – Handreiking

Samen met teams, managers en bestuurders is een toolkit personeelssamenstelling ontwikkeld die helpt om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste personeelssamenstelling, en deze beter af te stemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van de cliënten. Eén van de tools uit deze toolkit is de Handreiking.  In de Handreiking vind je manieren om met je team beter aan te sluiten op de wens van de bewoner(s).

Vorm

De Handreiking is een website met een waaier aan tools waarmee je samen onderzoekt hoe je als team zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de bewoner(s). Eén van de meest in het oog springende hulpmiddelen is een bordspel van de Plussen-methode, dat het teamgesprek over cliëntgerichte zorg in enkele stappen structureert: Waar sluiten we al goed aan bij de bewoner? Wat kan beter of anders? En hoe kan dat gerealiseerd kan worden?

Functie

De tools van de Handreiking helpen om alle invalshoeken te belichten, bespreken en benutten die de kwaliteit van leven en zorg van individuele cliënten kunnen vergroten. Het organiseren van reflectie en dialoog is bovendien een basis voor een fijne werkomgeving, waarin elke professional zo goed mogelijk tot zijn/haar recht kan komen.

Inzicht

Uitgangspunt van de Handreiking zijn de vragen: Kennen we de bewoner écht? Weten we wat hij/zij belangrijk vindt en nodig heeft? En zijn er voorbeelden waar geen goede aansluiting was?

Het bordspel van de Plussen-methode is een interactieve manier om te bespreken wat goede zorg is, om knelpunten inzichtelijk te maken en om concrete stappen te formuleren die de cliëntenzorg zullen verbeteren. In vijf stappen:

 1. Bepaal welke situatie je samen wilt bespreken.
  11 Thema-kaarten reiken daarvoor ideeën aan.
 2. Bespreek wanneer je vindt dat je goed aansluit bij de bewoner.
  Wat vinden wij belangrijk?
 3. Beschrijf wat je al doet.
  Welke afspraken zijn er al? Wat werkt en wat niet?
 4. En wat je nog nodig hebt.
  Kies drie van de 15 PLUS-kaarten om in te zoomen op de belangrijkste verbeterpunten.
 5. Maak je plan
  Wat ga je doen en met wie?

Ondersteuning

De Handreiking ondersteunt allereerst het teamgesprek en het team-cliënt gesprek. Door bewustwording, dialoog, reflectie en formulering van verbeterplannen kan de cliëntenzorg vaak al op korte termijn worden verbeterd. Bovendien levert de blik van de mensen die dichtst bij de cliënt staan waardevolle input voor het management en bestuur van de organisatie.

Meer weten

Bekijk ook de andere tools uit de toolkit personeelssamenstelling 

Geplaatst op: 22 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 10 december 2019