Tool: Communicatie met corona-patiënten

Communicatie tussen een corona-patiënt en de behandelend artsen en verpleegkundigen kan lastig zijn. Patiënten kunnen door hun symptomen of door hun behandeling soms lastig spreken, bijvoorbeeld doordat ze erg benauwd zijn. Ook zijn artsen en verpleegkundigen lastiger te verstaan door de beschermingsmiddelen die zij moeten dragen. Maak daarom gebruik van de communicatiekaarten voor coronazorg.

ISAAC-NF, gespecialiseerd in communicatiemogelijkheden voor mensen met complexe communicatiebeperkingen, heeft samen met zorgprofessionals uit de (ziekenhuis)zorg een speciale set communicatiekaarten voor corona-zorg ontwikkeld. Op deze kaarten staan de meest elementaire opmerkingen en vragen voor patiënten en zorgverleners. Patiënten en zorgverleners kunnen eenvoudig aanwijzen wat ze willen zeggen.

Toolkit communicatiekaarten

De toolkit met communicatiekaarten bevat het volgende:

Tips voor communicatie met corona-patiënten in ziekenhuis of verpleeghuis

  • Houd er rekening mee dat de patiënt door bijvoorbeeld kortademigheid, zuurstofmasker niet of zeer moeilijk kan praten, maar wel iets te zeggen of vragen heeft. Bied alternatieven zoals schrijfgerei.
  • Houd er rekening mee dat de patiënt door zijn gezondheidstoestand, medicatie etc. mogelijk wat beperkt is in het begrijpen en onthouden van gesproken informatie.
  • Houd er rekening mee dat je door het dragen van een masker slechter te verstaan bent en dat je non-verbale communicatie beperkt is. Een boodschap kan daardoor anders overkomen dan bedoelt.

Bron: ISAAC-NF

Meer weten

Geplaatst op: 20 april 2020
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2020