Inventarisatie technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, gekoppeld aan de ervaringen van collega-zorgorganisaties, zijn vele relevante technologische toepassingen geïnventariseerd.

Verschillende verpleeghuislocaties delen in deze inventarisatie hun ervaringen en aandachtspunten bij implementatie en gebruik van zorgtechnologie. Verpleeghuizen die zelf aan de slag willen met de inzet van technologische toepassingen, kunnen op toegankelijke wijze de mogelijkheden ontdekken, gecategoriseerd per thema van het kwaliteitskader.

De technologische toepassingen worden in de komende periode doorlopend gepubliceerd en gerubriceerd naar onderwerp. Bekijk ook het overzicht met technologische toepassingen en ga zelf aan de slag. 

De eerste 47 technologische toepassingen zijn:


#1 Beleefkamer – Pleyade
#2 Belevenistafel – Zorggroep Tangenborgh
#3 Braintrainer – Zorgboog
#4 Leefcirkels – Het Laar
#5 Luna – Zorggroep Tangenborgh
#6 Raizer – Schakelring
#7 Slim incontinentiemateriaal – Zorggroep Tangenborgh
#8 Slim incontinentiemateriaal – Carintreggeland
#9 Slimme optische sensor – Zorggroep Tangenborgh
#10 Technologische ontdekplek – Vitalisgroep
#11 Tovertafel – Zorgboog 
#12 Zorgrobot Zora – Zorgboog
#13 Zorghorloge – Zorggroep Tangenborgh
#14 Zorgrobot Pepper – Zorgaccent
#15 Pleo de Dino – Zorggroep Amaris
#16 Plintverlichting – Cicero Zorggroep
#17 Polsalarmering – Cicero Zorgroep
#18 Service post – Cicero Zorggroep
#19 Zintouch – Cicero Zorggroep
#20 Compaan seniorentablet – Zorggroep Solis
#21 Medimo – Zorggroep Solis
#22 Qwiek.up – Zorggroep Solis
#23 SilverFit Mile – Zorggroep Solis
#24 Wonderfoon – Zorggroep Solis
#25 Inmu – Zorggroep Solis
#26 Paro – Zorggroep Solis
#27 Robotkat – Zorggroep Solis
#28 Sensara – Zorggroep Solis
#29 Phoniro – Zorggroep Solis
#30 Magic Carpet – Zorggroep Solis
#31 Somnox – Zorggroep Solis
#32 Tablets – Zorggroep Solis
#33 SilverFit Alois – Zorggroep Solis
#34 CRDL – Zorggroep Tangenborgh
#35 Smart Glass – Pieter van Foreest
#36 Tante Co – De Beyart
#37 Slimme temperatuurmeter koelkast – Schakelring
#38 FarmedRx – Schakelring
#39 MusicChair – Schakelring
#40 Moofie – De Hoven
#41 VR-bril – Patyna
#42 JOY – Pleyade
#43 Qbi – MeanderGroep
#44 Smart Floor – tanteLouise
#45 Femly – Vitalis
#46 Fietslabyrint – Beweging 3.0
#47 TurnAid – WelThuis

 

Technologie als kwaliteitsbevorderende interventie

Op verschillende verpleeghuislocaties wordt ervaring opgedaan met de inzet van zorgtechnologie als kwaliteitsbevorderende interventie. Verpleeghuizen zien de inzet van nieuwe technologie steeds meer als interventie om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren.  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • innovaties voor het vergroten van vrijheid en zelfredzaamheid van bewoners;
  • technologische toepassingen die worden opgenomen in het aanbod van welzijnsactiviteiten;
  • tijdbesparende technologieën waardoor zorgmedewerkers zelf meer tijd en aandacht voor de cliënt hebben;
  • of de inzet van technologische toepassingen voor het vergroten van de veiligheid op tal van zorggebieden (medicatietoediening, valpreventie, decubituspreventie etc.).

Inventarisatie technologische toepassingen

Bij ruim 50 verpleeghuislocaties zijn ervaringen opgehaald met zo’n 150 technologische toepassingen. Per innovatie wordt beschreven:

  • Wat de innovatie is en voor wie deze is bedoeld.
  • Waarom de locatie deze technologische toepassing gebruikt.
  • Wat de voordelen zijn van de innovatie voor zowel cliënt als medewerker.
  • Of er ook nadelen zitten aan de inzet van deze zorgtechnologie.
  • Hoe de technologische toepassing in de dagelijkse zorgwerkzaamheden ingezet wordt.

Verder wordt aangegeven op welk thema van het kwaliteitskader de innovatie kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

Publicatie technologie in de verpleeghuiszorg

Download de publicatie: Inspiratiebundeling van technologische innovaties (pdf) en doe inspiratie op uit 77 innovaties. Deze publicatie kan medewerkers inspireren en de zorg voor bewoners verbeteren, ook in tijden van corona.

Kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Een actueel overzicht van de inventarisatie van technologische toepassingen is te vinden onder Zelf aan de slag binnen het thema Technologie in de Kennisbank kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg.

Ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots op locatie biedt verpleeghuislocaties specifieke ondersteuning bij het gaan gebruiken van nieuwe technologie. Hierbij kan gedacht worden aan strategische ondersteuning bij  het bepalen van een visie op technologie en het daaruit afgeleide beleid. Of ondersteuning op het gebied van implementatie en opschaling.

Geplaatst op: 8 juni 2020
Laatst gewijzigd op: 6 april 2021