Teamrollen van Belbin

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur.

Inspiratiebox methodisch werken

Tevens is dit voorbeeld onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Het teamrollenmodel van Meredith Belbin is een praktische manier om de effectiviteit van teams te vergroten. Het brengt de verschillende talenten binnen een team in kaart en biedt inzicht in de rollen in een team die verder ontwikkeld moeten worden. Het gaat om negen rollen:

  • Bedrijfsman
  • Brononderzoeker
  • Plant
  • Monitor
  • Vormer
  • Voorzitter
  • Zorgdrager
  • Groepswerker
  • Specialist

Lees meer over het werken met het teamrollenmodel

Meer weten

Geplaatst op: 17 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 1 april 2021