Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur.

Inspiratiebox methodisch werken

Tevens is dit voorbeeld onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

De Teamontwikkelmeter voor zorgteams kunt u gebruiken om na te gaan in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt.

Vier fasen

Er worden vier fasen in teamontwikkeling onderscheiden:

  1. Een bundeling van individuen: de onderlinge verbinding is (nog) niet sterk.
  2. Een groep: de sociale binding in het team is redelijk tot goed en het zelfstandig regelen en coördineren in en namens het team krijgt meer aandacht.
  3. Een team: er wordt in het team gewerkt aan samenwerking, de teamtaken zijn verdeeld en er zijn heldere werkafspraken gemaakt. Er is onderling vertrouwen en respect voor verschillen.
  4. Zelfstandig team: er wordt in het team goed samengewerkt, het team heeft geleerd te leren, lost zelfstandig problemen op en werkt gezamenlijk en continu aan verbeteringen.

Vier dimensies

Er zijn vier dimensies:

  • houding en gedrag
  • organiseren en coördineren
  • leren en ontwikkelen
  • samenwerken en besluitvorming

Instrument gebruiken

De teamleden kunnen in de Teamontwikkelmeter zelf scoren. Er is een verzamelstaat voor de teamleider of teamcoach. In het instrument zelf vindt u een korte praktische instructie met betrekking tot het scoren.

Download
Er zijn 2 varianten van de teamontwikkelmeter:

Meer weten

Geplaatst op: 17 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 1 april 2021