Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur.

De Teamontwikkelmeter voor zorgteams kunt u gebruiken om na te gaan in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt.

Vier fasen

Er worden vier fasen in teamontwikkeling onderscheiden:

  1. Een bundeling van individuen: de onderlinge verbinding is (nog) niet sterk.
  2. Een groep: de sociale binding in het team is redelijk tot goed en het zelfstandig regelen en coördineren in en namens het team krijgt meer aandacht.
  3. Een team: er wordt in het team gewerkt aan samenwerking, de teamtaken zijn verdeeld en er zijn heldere werkafspraken gemaakt. Er is onderling vertrouwen en respect voor verschillen.
  4. Zelfstandig team: er wordt in het team goed samengewerkt, het team heeft geleerd te leren, lost zelfstandig problemen op en werkt gezamenlijk en continu aan verbeteringen.

Vier dimensies

Er zijn vier dimensies:

  • houding en gedrag
  • organiseren en coördineren
  • leren en ontwikkelen
  • samenwerken en besluitvorming

Instrument gebruiken

De teamleden kunnen in de Teamontwikkelmeter zelf scoren. Er is een verzamelstaat voor de teamleider of teamcoach. In het instrument zelf vindt u een korte praktische instructie met betrekking tot het scoren.

Download
Er zijn 2 varianten van de teamontwikkelmeter:

Meer weten

Geplaatst op: 17 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 10 november 2020