Programma Teamontwikkeling, focus op dagelijkse zorg

Deze powerpoint presentatie biedt een format over teamontwikkeling, gericht op persoonsgerichte zorg. Hiermee kun je als team afspraken maken over hoe jullie samenwerken en wie wat doet. In de presentatie bevindt zich ook een teamscan.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Samen met het team

Waarom?

Deze presentatie met een format voor teamontwikkeling inspireert als

  • je een programma wilt onderzoeken voor teamontwikkeling, beginnen bij het dagelijks werk van de medewerker.

Powerpoint als format voor teamontwikkeling

Wat?

  • Powerpoint met uitgewerkt programma voor teamontwikkeling. Het start bij zicht op werkwijze rondom dagelijkse en veilige zorg, met heldere manier van dagelijks werken.
  • In de powerpoint is ook een teamscan opgenomen.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en teamniveau en past met name binnen het check/act voor cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat teamontwikkeling

Wat levert het op?

  • Gezamenlijke norm van het team over hoe het team wil werken en zijn

Door wie te gebruiken?

  • Team samen met de leidinggevenden en een begeleider

Aan de slag met teamontwikkeling

Hoe te gebruiken?

  • De powerpoint kun je gebruiken als een format voor teamontwikkeling.
  • Gebruik dit als een programma verdeeld over verschillende dagen.
  • De powerpoint wijst zichzelf; er staan toelichtingen en hulpvragen bij de notities in de powerpoint.

Download

De powerpoint Teamontwikkeling  ontwikkeld vanuit Waardigheid en trots op locatie samen met zorgorganisatie HDW Den Haag in 2020.

Meer weten

Geplaatst op: 15 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 8 december 2022