Teambarometer

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur.

De Teambarometer kunt u gebruiken om uw teams te monitoren, bijvoorbeeld: zijn ze goed inzetbaar, bekommeren ze zich over de kwaliteit van zorg, zijn ze bereid continu te leren, voeren ze de regeltaken uit, zijn ze zich bewust van de visie?

De Teambarometer bestaat uit twee onderdelen: een vragenlijst en een dashboard.

Vragenlijst

De vragenlijst gaat over vier onderwerpen: uitvoering, organiseren, samenwerking en ondernemen.

Zo wordt bijvoorbeeld bij het onderdeel Uitvoering het volgende gevraagd:

  • Teamleden zijn inzetbaar voor zorgtaken
  • EN… teamleden zijn inzetbaar voor regeltaken
  • … het team verzorgt gezamenlijk alle zorg- en regeltaken
  •  … het team volgt ontwikkelingen en past de inzetbaarheid van het team erop aan

Dashboard

In het dashboard zijn alle resultaten zichtbaar.

Download

Meer weten

Geplaatst op: 17 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 10 november 2020