Patientjourney – SO in the lead

Binnen het thema ‘Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen’ zijn zeven organisaties aan het werk om de specialist ouderengeneeskunde (SO) beter te positioneren nu ouderen langer thuis wonen. De vragen die centraal staan binnen dit thema zijn:

  1. Hoe kan de SO bekostigd worden zodat hij, net als intramuraal, zijn werk in de eerstelijn kan uitvoeren?
  2. Hoe kan de huisarts nadrukkelijker de regie blijven houden, ook als mensen geclusterd in de wijk wonen?

Daarin werken de samenwerkende organisaties in het thema aan de volgende doelen:

  1. Over- en onderbehandeling verminderen.
  2. Beter positioneren van de SO en/of hoofdbehandelaar in de thuissituatie.
  3. Het afpellen van de financiële prikkels en wat daarin werkt.
  4. Zicht krijgen op de taakdifferentiatie tussen huisarts en SO (handreiking LHV en Verenso)

Lees ook: Eerste beeld van opgave voor themagroep Specialist Ouderengeneeskunde

Patientjourney – SO in the lead

Zorgorganisaties Norschoten, Pleyade en Opella richten zich specifiek op een model waarin de SO in the lead is. In dit model gaat het om mensen zolang mogelijk ondersteunen zodat zij zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De specialist ouderengeneeskunde voert de zorg uit en coördineert daar waar de zorgvraag complex is. De SO neemt hierin het voortouw en neemt als zodanig the lead, zolang de situatie dit vraagt.

SO in the lead

Meer weten

Zorgorganisaties De Zorgboog, Saffier de Residentiegroep, WelThuis/Goudenhart en Zorggroep Liante werken in hetzelfde thema aan de patientjourney huisarts in the lead. Beide modellen bewegen zich in een continuüm tussen twee extremen: SO in the lead (als uiterst rechts) en huisarts in the lead (als uiterst links).

Geplaatst op: 24 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019