SLKF Handleiding Familiebeleid

De Handleiding Familiebeleid van de Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGz (SLKF) beschrijft uitvoerig alle belangrijke onderdelen van familiebeleid.

De SLKF ontwikkelde de Handleiding binnen het project ‘De kracht van familie in de triade’ (FIT). Dit project is indertijd opgezet ter verbetering van de kwaliteit van zorg en richtte zich op het versterken van de positie van de familie(raden).

CIBG/Stichting Fonds PGO verleende 3 jaar lang subsidie aan het project. De SLKF is begin 2014 ondergebracht in de Kamer Familieraden van het Landelijk Platform GGz.

De Handleiding FamiliebeleidĀ (een herziening van de versie uit 2011) bestaat uit 4 delen:

Geplaatst op: 15 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 9 december 2019